Powierzchnie gorące lub zimne, żrące substancje

 

Problem:  Zagrożenia związane z oparzeniami powodowanymi przez:

    • gorące powierzchnie, części maszyn i obrabiane przedmioty metalowe,
    • gorącą wodę, płyn chłodzący, oleje, itp.

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy istnieje ryzyko oparzeń:
  • gorącymi powierzchniami (rozgrzane elementy silnika),
  • gorącymi cieczami (np. płyny z chłodnic) parą wodną?
Stosowanie izolacji termicznej gorących powierzchni lub ich wychłodzenie. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy otwieraniu korków spustowych oleju i chłodnic, zaworów z gorącymi płynami oraz przy ich wypływie. Stosowanie rękawic i odzieży chroniących przed oparzeniami .