Wymagane kwalifikacje przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
 
W Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych Dz.U. 2019 poz. 1008 w załączniku 2 przedstawiono wykaz urządzeń technicznych przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, a mianowicie:

1. Urządzenia techniczne, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji:
 • suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,
 • układnice przeznaczone do składowania ładunków w magazynach,
 • układnice przeznaczone do układania torów,
 • dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych,
 • wyciągi towarowe,
 • podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych,
 • dźwignice linotorowe,
 • urządzenia do manipulacji kontenerami,
 • osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,
 • pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,
 • zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 - w zakresie napełniania,
 • urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

2. Urządzenia techniczne, przy których konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji:
 • suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki,
 • układnice przeznaczone do składowania ładunków w magazynach,
 • układarki do układania torów,
 • układnice przeznaczone do układania torów,
 • dźwigi,
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków,
 • podesty ruchome,
 • dźwignice linotorowe,
 • dźwigniki (podnośniki), z wyjątkiem dźwigników stanowiących fabryczne wyposażenie pojazdów oraz mechanizmów wywrotu skrzyń ładunkowych pojazdów i mechanizmów pochylania stołów technologicznych,
 • urządzenia do manipulacji kontenerami,
 • przenośniki osobowe i towarowe,
 • osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,
 • pomosty ruchome z zespołem napędowym w przystaniach promowych,
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.