Smażalki do pączków

 

Głównym zadaniem pracownika obsługującego smażalkę do pączków jest obsługa tego urządzenia polegająca na wkładaniu do rozgrzanego tłuszczu surowych pączków, nadzorowanie procesu ich pieczenia, przekręcanie, wyjmowanie na ociekacz gotowych pączków i w razie konieczności dodawanie tłuszczu do smażalki.
Smażalka do pączków powinna być w całości wykonana jest z wysokiej jakości stali kwasoodpornej. Komora smażalki powinna być wyprofilowana w taki sposób, aby po zakończeniu użytkowania szybko i łatwo można było spuścić zużyty tłuszcz. Elementy grzejne wraz ze sterowaniem powinny być całkowicie wyjmowane ze smażalnika w celu ułatwienia czyszczenia komory z pozostałości ciasta i mąki. W komorze smażalki powinna być zaznaczona wyraźnie linia maksymalnego poziomu tłuszczu, wraz z informacją aby jej nie przekraczać.

 

 

Rys. 9. Smażalka do pączków


Typowe zagrożenia podczas pracy przy obsłudze smażalek do pączków:

  • zagrożenie poparzeniem na skutek kontaktu z gorącym urządzeniem, gorącym produktem lub tłuszczem;
  • zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przez kontakt bezpośredni (tzn. z częściami znajdującymi się normalnie pod napięciem) ,lub pośredni (tzn. z częściami które mogą znaleźć się pod napięciem - intensyfikowane przez niekorzystne środowisko pracy, wilgotność pomieszczeń, obuwia, rąk, wysoką temperaturę, brak izolacji podłogi);
  • zagrożenie wybuchem na wskutek niesprawnej instalacji gazowej w przypadku smażalki zasilanej paliwem gazowym;
  • upadki spowodowane śliskimi i tłustymi posadzkami.

 

Zasady bezpieczeństwa pracy podczas obsługi smażalek do pączków.

  Pracownik korzystający z smażalek do pączków musi posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi tego urządzenia. Powinien być wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak fartuch ochronny, czepek, rękawice, odpowiednie obuwie antypoślizgowe, okulary chroniące oczy przed odpryskami gorącego tłuszczu.