Piece

 

Piece komorowe są uniwersalnymi piecami piekarskimi stosowanymi do wypiekania szerokiego asortymentu pieczywa pszennego, żytniego i mieszanego.

  Przystosowane są do zasilania:

  • prądem elektrycznym;
  • gazem ziemnym;
  • gazem płynnym;
  • olejem opałowym;

 

  Równomierny rozkład temperatury w każdym punkcie pieca oraz wilgotność, to czynniki decydujące o jakości wypieku. Piece komorowe spełniają te wymagania. Wykonane są z wysokiej jakości stali szlachetnych (kwasoodpornych). Termopary wewnątrz komory pieca pozwalają na kontrolowanie temperatury komór
  W miejscu zainstalowania pieców niezbędna jest wentylacja zapewniająca dobre warunki pracy. Piekarz obsługujący piece powinien posiadać odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje pozwalające na jego obsługę, a także odpowiednie ubranie: fartuch ochronny, czepek, obuwie antypoślizgowe, rękawice. Do wyjmowania pieczywa z pieca powinien używać łychy drewnianej lub metalowej uniemożliwiającej uszkadzanie wewnętrznej powierzchni pieca. Usytuowanie komory załadunkowej pieca powinno być takie aby piekarz mógł swobodnie operować łychą do wkładania i wyjmowania pieczywa z pieca..

  

 

Rys. 1. Piece.


  Główne zagrożenia związane z obsługą pieców to zagrożenia:

  • poparzeniem o gorące elementy pieca i wyjmowane pieczywo;
  • porażeniem prądem w przypadku zasilania pieca energia elektryczną;
  • wybuchem w przypadku zasilania pieca paliwem płynnym lub gazowym;
  • uderzeniem łychą do wkładania i wyjmowania pieczywa;
  • spadającymi elementami (blachy do pieczenia pieczywa);