Oświetlenie

 

Problem : Niedostateczne natężenie oświetlenia

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy poziomy natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy są wystarczające do rozróżniania szczegółów pracy wzrokowej oraz łatwego i wygodnego wykonywania czynności?
Dokonywanie okresowych pomiarów natężenia oświetlenia oraz określanie jego równomierności.

Dostosowanie poziomu natężenia oświetlenia do rodzaju wykonywanej czynności.

Okresowe i systematyczne czyszczenie opraw oświetleniowych, źródeł światła i szyb w otworach okiennych.

Wymienianie na bieżąco uszkodzonych źródeł światła.
Czy napisy informacyjne są dobrze widoczne?
Stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych z uwzględnieniem ochrony przed olśnieniem.

 

Problem : Występowanie zjawiska olśnienia

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy występuje odczucie niewygody widzenia ze względu na zjawisko olśnienia?
Stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych z uwzględnieniem ochrony przed olśnieniem.

Info: 10, 22, 49