Stanowisko ds. Normalizacji - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Działalność normalizacyjna w zakresie metod badań i kryteriów oceny stosowanych w obszarze ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy

Kierownik projektu: mgr Mirosława Świderska

Streszczenie projektu:

W latach 2002-2004 w ramach działalności normalizacyjnej w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii wykonano następujace prace: kompletowano zbiory norm polskich i dokumenty normalizacyjne z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii; zaopiniowano 48 projektów norm polskich będących adaptacją norm europejskich; kontynuowano prace normalizacyjne w ramach działalności komitetów technicznych, których przewodniczącymi są pracownicy Instytutu; eksperci z Instytutu czynnie uczestniczyli w pracach CEN i ISO; zaktualizowano baze danych INFONORM (2876 pozycji), w której znajduje się 5903 pozycji z pełnymi danymi.

Jednostka: Stanowisko ds. Normalizacji

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004