Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Odzieży Ochronnej - O Pracowni
Profil działalności pracowni:

  Prace naukowo-badawcze dotyczące:

 • opracowywania metod i stanowisk do badań odzieży ochronnej aktualnie zgodnych z wymaganiami norm europejskich.
 • ustalania wymagań dla parametrów właściwości ochronnych i użytkowych odzieży ochronnej zgodnych z Dyrektywą Europejską 89/656 EWG przeznaczonych do stosowania w warunkach zagrożenia zdrowia i życia pracowników
 • badania zjawisk zachodzących w trakcie użytkowania odzieży ochronnej
 • opracowania nowych materiałów i wzorów odzieży ochronnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawę jej właściwości biofizycznych

  Konsultacje i doradztwo w zakresie:

 • doboru odzieży ochronnej do zagrożeń występujących w środowisku pracy
 • metod badań i wymagań w aspekcie certyfikacji odzieży ochronnej.

  Badania dla potrzeb certyfikacji odzieży ochronnej i roboczej.

 

Kierownik Pracowni

 dr inż. Anna Dąbrowska

tel. (+48 042) 648 02 33
fax: (+48 042) 678 19 15,
e-mail: andab@ciop.lodz.pl

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

W ramach akredytacji PCA Pracownia Odzieży Ochronnej wykonuje badania odzieży ochronnej i materiałów stosowanych do jej produkcji, szwów, połączeń, zamków oraz płaskich wyrobów włókienniczych.

 

Zakres akredytacji CIOP-PIB nr AB 038 uwzględniający badania wykonywane w Pracowni Odzieży Ochronnej znajduje się pod następującym linkiem

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Odzieży Ochronnej
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Anna Dąbrowska - andab[at]ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   dr hab. inż. Grażyna Bartkowiak (42) 648-02-32 grbar[at]ciop.lodz.pl
   techn. Dariusz Błażejewski - dabla[at]ciop.lodz.pl
   mgr Alicja Czapska - alcza[at]ciop.lodz.pl
   mgr inż. Agnieszka Greszta aggre[at]ciop.lodz.pl
   dr inż. Sylwia Krzemińska - sykrz[at]ciop.lodz.pl
   mgr inż. Krzysztof Łężak - krlez[at]ciop.lodz.pl
   Ewa Mieszek-Stupakiewicz - ewmie[at]ciop.lodz.pl
Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj