Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Ochron Rąk i Nóg - O Pracowni
Profil działalności pracowni:

   Działalności stanowią prace naukowo  badawcze związane z:

 
 • opracowywaniem metod i stanowisk  do badań rękawic i obuwia  ochronnego zgodnych z wymaganiami norm europejskich
 • ustaleniem wymagań dotyczących parametrów ochronnych i użytkowych ochron rąk i nóg zgodnych z Dyrektywą Europejską przeznaczonych do stosowania w warunkach  występowania czynników szkodliwych i niebezpiecznych
 • poprawą komfortu użytkowania rękawic i obuwia ochronnego
 • opracowywaniem nowych wzorów ochron rąk i nóg poprawiajacych bezpieczeństwo i ergonomię ich użytkowania
 • badaniem zjawisk zachodzących w trakcie użytkowania rękawic i obuwia

    Działalność konsultacyjna i doradztwo obejmuje:

 • dobór rękawic i obuwia ochronnego odpowiednich do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy
 • dobór zakresu badań dla wyrobów zgłoszonych do certyfikacji
 • sposób znakowania wyrobów

Pracownia wykonuje  również badania w zakresie niezbędnym do prowadzenia oceny typu WE rękawic (uprawniającej producenta do oznaczania wyrobów oznaczeniem CE).

 

Kierownik Pracowni 
dr hab. inż. Emilia Irzmańska
tel. (+48 42) 648 02 46, 
e-mail: emirz@ciop.lodz.pl
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Ochron Rąk i Nóg - Oferta

 • Badania laboratoryjne krajowych i importowanych rękawic i obuwia ochronnego w zakresie akredytacji Laboratorium Ochron Rąk i Nóg zgodnie z procedurami opracowanymi wg norm.

Środki ochrony rąk
Badane parametry      Nr normy     
wytrzymałość na rozciąganie PN-ISO 37:2007
wydłużenie względne przy rozciąganiu PN-ISO 37:2007
wytrzymałość na rozdzieranie PN-EN 388:2006
nieszczelność rękawic ochronnych z zastosowaniem powietrza PN-EN 374-3:2005
PN-EN 374-3:2005/AC:2006
nieszczelność rękawic ochronnych z zastosowaniem wody PN-EN 374-2:2005
wartość pH wyciągu wodnego PN-EN ISO 4045:2001
wartość pH ekstraktów wodnych wyrobów włókienniczych PN-EN ISO 3071:2007
odporność na ścieranie PN-EN 388:2006
odporność na przecięcie PN-EN 388:2006
odporność na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu PN-EN 348:1994
wskaźnik przenikania ciepła przy działaniu płomienia PN-EN 367:1996
oznaczanie zawartości chromu (VI) w skórze wyprawionej PN-EN 420: 2005
PN-EN ISO 4044:2000
zachowanie się podczas palenia PN-EN 407:2007
odporność materiałów na przenikanie rozpuszczalników organicznych metodą chromatografii gazowej PN-EN 374-3:2005
PN-EN 374-3:2005/AC:2006
współczynnik przenikania ciepła i stopnie przenoszenia ciepła w wyniku działania promieniowania cieplnego PN-EN 366:1995
PN-EN 366:1995/Ap1:2003
PN-EN ISO 6942:2005
zmiana wyglądu zewnętrznego w wyniku działania promieniowania cieplnego PN-EN 366:1995
PN-EN 366:1995/Ap1:2003
PN-EN ISO 6942:2005
odporność materiałów na przesiąkanie PN-EN ISO 6530:2005
wyznaczanie wodoszczelności PN-EN 20811:1997
PN-EN 1734:2000
PN-EN 1734 :2000/Ap1:2002
odporność na przekłucie PN-EN 388:2006
odporność na wielokrotne zginanie PN-EN ISO 7854:2002
odporność na działanie niskiej temperatury PN-EN 1876-1:2000
zręczność palców ręki z nałożoną rekawicą PN-EN 420:2005
odporność na ciepło kontaktowe PN-EN 702:2002
odporność na przecięcie piłą łańcuchową PN-EN 381-4:2002
absorpcja pary wodnej PN-EN 420:2005
przepuszczalność pary wodnej PN-EN 420:2005
rezystancja powierzchniowa i skrośna materiałów na rękawice ochronne PN-EN 1149-1:2006
PN-EN 1149-2:1999
PN-EN 1149-2:1999/Ap1:2001
odporność na przenikanie ciekłych środków ochrony roślin metodą chromatografii gazowej PN-EN 374-3:2005
PN-EN 374-3:2005/AC:2006

Obuwie bezpieczne, ochronne i zawodowe oraz materiały przeznaczone na wierzchy, podszewki, podpodeszwy i wyściółki
Badane parametry      Nr normy     
odporność podeszew obuwia na działanie oleju napędowego PN-EN ISO 20344:2007
odporność podeszew obuwia na ścieranie PN-ISO 4649:2007
izolacja od ciepła PN-EN ISO 20344:2007
szczelność obuwia metodą przepuszczalności powietrza PN-EN ISO 20344:2007
wartość pH wyciągu wodnego PN-EN ISO 4045:2001
odporność wyrobu na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu PN-EN 348: 1994
odporność na płomień PN-EN ISO 15025:2005
PN-EN 15090:2006
współczynnik przenoszenia promieniowania cieplnego PN-EN 366:1995
PN-EN 366:1995/Ap1:2003
PN-EN ISO 6942:2005
ocena wyglądu zewnętrznego wierzchów obuwia po działaniu promieniowania cieplnego PN-EN 366:1995
PN-EN 366:1995/Ap1:2003
PN-EN ISO 6942:2005
właściwości wytrzymałościowe przy rozciąganiu wierzchów obuwia PN-EN ISO 20344:2007
PN-ISO 2023:2000
PN-ISO 37:2007
PN-EN ISO 3376:2005
odporność na zginanie wierzchów obuwia z tworzyw sztucznych PN-EN ISO 20344:2007
PN-ISO 4643:1994
odporność na zginanie wierzchów obuwia gumowego PN-EN ISO 20344:2007
PN-ISO 2023:2000
wytrzymałość podeszew obuwia na powiększanie się nacięcia PN-ISO 5423:1994
siła rozdzierania wierzchów obuwia skórzanego PN-EN ISO 20344:2007
PN-EN ISO 3377-2:2005
wytrzymałość podeszew obuwia na rozdzieranie PN-ISO 34-1:2007
przepuszczalność pary wodnej przez wierzchy obuwia skórzanego PN-EN ISO 20344:2007
izolacja od zimna PN-EN ISO 20344:2007
odporność na przecięcie piłą łańcuchową PN-EN 381-3:2000
absorpcja pary wodnej przez wierzch i podszewkę, współczynnik pary wodnej PN-EN 344-1:1996
absorpcja i desorpcja wody w podpodeszwie – metoda statyczna PN-EN ISO 20344:2007
przepuszczalność pary wodnej przez materiały przeznaczone na wierzchy i podszewki obuwia PN-EN ISO 20344:2007
absorpcja i desorpcja wody przez podpodeszwy i wyściółki obuwia -metoda dynamiczna PN-EN ISO 20344:2007
PN-EN 12746:2002
PN-EN 12746:2002/A1:2006
określone cechy ergonomiczne PN-EN ISO 20344:2007
odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem PN-EN ISO 20344:2007
odporność na przebicie spodu obuwia PN-EN ISO 20344:2007
właściwości elektryczne obuwia PN-EN ISO 20344:2007
zawartość chromu (VI) w skórze wyprawionej PN-EN ISO 20344:2007
PN-EN ISO 4044:2000
wysokość wierzchu obuwia PN-EN ISO 20344:2007
grubość wierzchu obuwia PN-EN ISO 20344:2007
30. ocena urzeźbienia podeszwy (powierzchnia urzeźbienia, grubość urzeźbionych podeszew i wysokość występów urzeźbienia) PN-EN ISO 20344:2007
ocena konstrukcji i wymiarów wkładki odpornej na przebicie PN-EN ISO 20344:2007
wewnętrzna długość podnosków obuwia PN-EN ISO 20344:2007
odporność na korozję metalowych podnosków lub metalowych wkładek odpornych na przebicie PN-EN ISO 20344:2007
grubość podpodeszwy obuwia PN-EN ISO 20344:2007
wytrzymałość języka obuwia na rozdzieranie PN-EN ISO 20344:2007
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Ochron Rąk i Nóg
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. inż. Emilia Irzmańska (42) 648 02 46 emirz[at]ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Agnieszka Adamus - Włodarczyk - agada[at]ciop.lodz.pl
   techn. Elżbieta Grzegorczyk - elgrz[at]ciop.lodz.pl
   mgr inż. Paulina Kropidłowska - pawoj[at]ciop.lodz.pl
   inż. Magdalena Makowicz - mamak[at]ciop.lodz.pl
   techn. Tadeusz Muszyński - tamus[at]ciop.lodz.pl
   techn. Arkadiusz Szmytke - arszm[at]ciop.lodz.pl
Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj