Opis Jednostki Instytutu
 MaximizeMinimize

Main areas of activity of the Noise Laboratory NA1:


 • recognition of the state of the hazard from audible noise, infrasound and ultrasound in the working environment,
 • developing technical and organisational solutions to limit noise at source and during its diffusion,
 • analysis of hearing protectors and developing new research methods for hearing protection and properties of protectors,
 • standardisation activities,
 • educational activities.

The research laboratories of the Noise Laboratory are included in the quality assurance system, accredited by PCBC (Polish Centre for Testing and Certification),which includes the complete set of the Institute’s research laboratories.

The scope of accreditation covers 3 procedures on the measurement of the acoustic strength of noise sources, 2 procedures on measurements of noise-insulating cabins and 3 procedures related to the measurement of noise at work stations. It also includes procedures related to the certification tests of hearing protectors.

 

 

The employees of NA 1 actively participate in the work of the following groups:

 • The European Technical Committee CEN/TC 159 Hearing Protectors,
 • The International Working Group ISO/TC/159/SC5/WG3, working on problems of speech recognition,
 • The European vertical group VG-4 in CEN/TC 159 Hearing Protectors, which undertakes inter-laboratory tests on hearing protectors,
 • Standardisation Problem Commission No. 21 on Personal Protective Equipment,
 • The G4 Working Party - Hearing Protectors NKP no. 21.

Laboratory Manager  
Witold Mikulski Ph.D. (Eng.)
phone: (+48 22) 623 32 89, fax: (+48 22)  623 46 54
e-mail: wimik@ciop.pl

Employees
 MaximizeRestore
Projects
 MaximizeMinimize
Publication
 MaximizeMinimize
 • Szczepański G., Morzyński L., Pleban D., Młyński R.: Stanowisko badawcze CIOP-PIB do badań percepcji dźwięku przestrzennego z zastosowaniem techniki ambisonicznej, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 10(565), s. 24-27
 • Kozłowski E., Młyński R.: Measurement of earmuffs attenuation at high audible frequencies, Archives of Acoustics, 2017, 42(2), s. 249-254
 • Mikulski W., Warmiak I.: Adaptacja akustyczna pomieszczeń biurowych z zastosowaniem dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 2(545), s. 20-24
 • Mikulski W., Warmiak I.: Stosowanie ekranów akustycznych w pomieszczeniach, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 5(548), s. 21-25
 • Pleban D., Radosz J., Smagowska B.: Noise and infrasonic noise at workplaces in a wind farm, Archives of Acoustics, 2017, 42(3), s. 491-498
 • Radosz J.: Analiza warunków pracy w centrach sterowania ruchem, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2017, 6(549), s. 10-14
 • Warmiak I.: Stosowanie ochronników słuchu przez pracujących na wiertniach gazu z łupków, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 6(549), s. 19-22
 • Cempel C., Tabaszewski M., Ordysiński S.: Allometric scaling and accidents at work, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 2, s. 173-178
 • Mikulski W., Warmiak I.: Identyfikacja dominujących źródeł hałasu na terenie wiertni gazu łupkowego za pomocą map rozkładu poziomu ciśnienia akustycznego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 3, s. 13-17
 • Smagowska B.: Narażenie na hałas o częstotliwości 10 ÷ 40 kHz na stanowiskach pracy zgrzewarek ultradźwiękowych – techniczne sposoby ograniczenia narażenia, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 2(88), s. 5-13
 • Warmiak I.: Ocena hałasu na wybranych stanowiskach pracy pracowników umysłowych wiertni gazu z łupków, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 5, s. 24-27
 • Mikulski W., Warmiak I.: Obiektywne kryteria oceny właściwości akustycznych otwartych pomieszczeń biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 11, s. s. 18-21
 • Mikulski W., Warmiak I.: Ocena zagrożenia hałasem na wybranych stanowiskach pracy wiertni poszukiwawczo-rozpoznawczej gazu łupkowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 8, s. s. 21-23
 • Radosz J.: Procedura pomiaru hałasu ultradźwiękowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 4(86), s. 169-190
 • Radosz J., Górski P., Młyński R.: Sygnalizacja akustyczna w środowisku pracy osób niepełnosprawnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 2(521), s. 14-17
 • Smagowska B., Pleban D.: Hałas na stanowisku pracy kierowcy transportu drogowego, Logistyka, 2015, 5, s. s. 1391-1397
 • Jakubowska I.: Dźwięk dzwonka w szkole – sygnał informacyjny i źródło hałasu. Wyniki badań własnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 9(519), s. 12-15
 • Kozłowski E., Młyński R.: Effects of acoustic treatment on music teachers" exposure to sound, Archives of Acoustics, 2014, 39, 2, s. 159-163
 • Kozłowski E., Młyński R., Usowski J., Jurkiewicz D.: Ochronniki słuchu – nowe rozwiązania, Lekarz Wojskowy, 2014, 4, s. 466-471
 • Mikulski W.: Wpływ dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych na właściwości akustyczne sal lekcyjnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 3(510), s. 22-24
 • Mikulski W.: Wpływ zastosowania adaptacji akustycznej na wskaźnik transmisji mowy i czas pogłosu pomieszczenia, Materiały Budowlane, 2014, 8(504) , s. 25-29
 • Młyński R., E. Kozłowski E., Adamczyk J.: Assessment of impulse noise hazard and the use of hearing protector devices in workplaces where forging hammers are used, Archives of Acoustics, 2014, 39,1, s. 73-79
 • Młyński R., Kozłowski E.: Problematyka ochrony słuchu i oceny zagrożenia hałasem wytwarzanym przez broń palną, Logistyka, 2014, 5, s. 1140-1146
 • Młyński R., Kozłowski E.: Ocena ograniczania hałasu impulsowego przez wkładki przeciwhałasowe podczas obróbki metalu, online 2014 http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.2014.019, Medycyna Pracy, 2014, 65(2)
 • Pleban D.: Definition and measure of the sound quality of the machine, Archives of Acoustics, 2014, 39,1, s. 17-23
 • Pleban D.: The Use of a Global Index of Acoustic Assessment for Predicting Noise in Industrial Rooms and Optimizing the Location of Machinery and Workstations, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 4, s. 627-638
 • Radosz J.: Uncertainty due to instrumentation for sound pressure level measurement in high frequency range, Noise Control Engineering Journal, 2014, 62, 4, s. 186-195
 • Radosz J.: Wpływ hałasu infradźwiękowego na sprawność psychofizyczną kierowców autobusów miejskich, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2014, 11, s. 8-12
 • Smagowska B.: Hałas ultradźwiękowy na wybranych stanowiskach pracy w hucie stali, Hutnik – Wiadomości Hutnicze, , 2014, 81, 6 , s. 397-401
 • Smagowska B., Mikulski W., Jakubowska I.: Materiały przeznaczone do stosowania w ochronach zbiorowych przed hałasem ultradźwiękowym – wyniki badań własnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 5(511), s. 24-26
 • Lipowczan A. : Aspekty ekonomiczne wykorzystania map akustycznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10 (505) , s. 8-12
 • Mikulski W.: Method of determining the sound absorbing coefficient of materials within the frequency range of 5000-50000 Hz in a test chamber of a volume of about 2 m2, Archives of Acoustics, 2013, 38, 2, s. 177-183
 • Mikulski W.: Wyniki badań wpływu adaptacji akustycznych sal lekcyjnych na jakość komunikacji werbalnej, Medycyna Pracy, 2013, 64(2), s. 207-215
 • Mikulski W. : Schemat postępowania przy projektowaniu adaptacji akustycznej pomieszczeń edukacyjnych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 3 (498) , s. 20-23
 • Mikulski W., Jakubowska I. : Wyniki badań zmniejszenia natężenia głosu nauczycieli oraz zmniejszenia hałasu tła akustycznego w salach lekcyjnych po wykonaniu adaptacji akustycznej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 6 (501) , s. 10-12
 • Młyński R., Kozłowski E.: Determining Attenuation of Impulse Noise With an Electrical Equivalent of a Hearing Protection Device, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 1, s. 127-141
 • Pleban D.: Method of testing of sound absorption properties of materials intended for ultrasonic noise protection, Archives of Acoustics, 2013, 38, 2, s. 191-195
 • Pleban D., Piechowicz J., Kosała K. : The Inversion Method in Measuring Noise Emitted by Machines in Opencast Mines of Rock Material, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 2, s. 321-331
 • Radosz J.: Global index of the acoustic quality of classrooms., Archives of Acoustics, 2013, 38, 2, s. 159-168
 • Smagowska B.: Ultrasonic noise sources in the work environment, Archives of Acoustics, 2013, 38, 2, s. 169-176
 • Smagowska B.: Objective and subjective study of noise exposure in the frequency range from 10 kHz to 40 kHz, Archives of Acoustics, 2013, 38, 4, s. 559-563
 • Smagowska B., Pawlaczyk-Łuszczyńska M. : Effects of Ultrasonic Noise on the Human Body - A Bibliographic Review, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 2, s. 195-202
 • Augustyńska D., Kaczmarska A., Mikulski W., Radosz J. : Ocena narażenia na hałas nauczycieli na przykładzie 3 szkół podstawowych w Warszawie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 2 (485) , s. 16-19
 • Augustyńska D., Pleban D., Radosz J.: Zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Medycyna Pracy, 2012, 63, 6, s. 689-700
 • Krukowicz T., Morzyński L. : Algorytm sterowania aktywnego układu dźwiękochłonno-izolacyjnego z wykorzystaniem sieci neuronowej i algorytmu genetycznego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 9 (492) , s. 27-29
 • Młyński R., Żera J., Kozłowski E. : Zagrożenie hałasem impulsowym wytwarzanym w przemyśle oraz podczas strzałów i eksplozji , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 3 (486) , s. 22-25
 • Radosz J.: Methodology issues of ultrasonic noise exposure assessment, Noise Control Engineering Journal, 2012, 60, 6, s. 645-654
 • Radosz J. : Wpływ właściwości akustycznych sal lekcyjnych na poziom ciśnienia akustycznego mowy nauczycieli, Medycyna Pracy, 2012, 63, 4, s. 409-417
 • Radosz J., Krukowicz T.: Aparatura i metody pomiaru hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 4, s. 5-15
 • Radosz J., Mikulski W. : Ocena właściwości akustycznych pomieszczeń pracy nauczycieli na przykładzie wybranych szkół podstawowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 6 (489) , s. 16-19
 • Smagowska B.: Profilaktyka narażenia na hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 2, s. 5-11
 • Smagowska B., Mikulski W. : Badania laboratoryjne wpływu hałasu ultradźwiękowego na funkcje poznawcze i sprawność psychomotoryczną człowieka , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 5 (488) , s. 24-26
 • Smagowska B., Mikulski W., Radosz J. : Ocena hałasu na wybranych stanowiskach pracy call center metodą pomiarów stanowiskowych oraz techniką MIRE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 10 (493) , s. 24-27
 • Kozłowski E., Żera J., Młyński R. : Effect of Musician’s Earplugs on Sound Level and Spectrum During Musical Performances , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 3, s. 249-254
 • Pleban D.: A Global Index of Acoustic Assessment of Machines - Results of Experimental and Simulation Tests , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 3, s. 277-286
 • Smagowska B. : Hałas na stanowiskach obsługi infolinii - ocena narażenia oraz sposoby ograniczania , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 22-25
 • Smagowska B. : Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy maszyn i urządzeń ze sprężonym powietrzem , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 38-41
 • Augustyńska D., Pleban D. : Walka z hałasem i drganiami , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 6-11
 • Koradecka D., Pośniak M., Widerszal-Bazyl M., Augustyńska D., Radkiewicz P.: A Comparative Study of Objective and Subjective Assessment of Occupational Risk, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 1, s. 3-22
 • Augustyńska D.: Wartości graniczne ekspozycji na infradźwięki - przegląd piśmiennictwa, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 2(60), s. 5-15
 • Augustyńska D., Radosz J.: Hałas w szkołach - przegląd badań, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 9 (456), s. 16-19
 • Augustyńska D., Radosz J.: Hałas w szkołach - wpływ hałasu szkolnego na uczniów i nauczycieli oraz jego profilaktyka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 10 (457), s. 8-10
 • Kotarbińska E., Kozłowski E. : Measurement of Effective Noise Exposure of Workers Wearing Ear-Muffs, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 2, s. 193-200
 • Mikulski W., Radosz J: The loudspeaker sound source emitting acoustic energy in frequency band from 8 kHz to 50 kHz, INTER-NOISE 2009, Ottawa, 2009
 • Mikulski W., Radosz J.: Metoda określania poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu ultradźwiękowego. Określenie kryteriów ustalania minimalnej liczby punktów pomiarowych., LVI Otwarte Seminarium z Akustyki, Goniądz nad Biebrzą, 2009
 • Mikulski W., Radosz J.,: Właściwości akustyczne sal lekcyjnych w szkołach podstawowych, LVI Otwarte Seminarium z Akustyki 2009, Goniądz nad Biebrzą, 2009
 • Młyński R., Kozłowski E., Żera J. : Attenuation of Noise by Motorcycle Safety Helmets, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 3, s. 287-293
 • Kaczmarska A., Augustyńska D., Łuczak A. : Hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy wymagających koncentracji uwagi - propozycja kryterium uciążliwości , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8 (442-443) , s. 28-32
 • Kaczmarska, Łuczak A. A.: Analysis of annoyance caused by infrasound and low-frequency noise during mental work, Archives of acoustics, 2008, 33, s. 331-340
 • Smagowska B., Mikulski W. : Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy drążarek ultradźwiękowych - ocena ryzyka zawodowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 10 (445) , s. 18-22
 • Górski P.: Applications of sensitivity analysis in testing of active noise reduction systems., Noise Control"07, Elbląg, 2007
 • Kaczmarska A., Augustyńska D., Wierzejski A. : Hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy kierowców w warunkach eksperymentalnych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 7-8 (430) , s. 12-15
 • Kaczmarska A., Łuczak A.: A study of annoyance caused by low-frequency noise during mental work, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2007, 13 (2), s. 117-125
 • Mikulski W., Smagowska B. : Metoda oceny ryzyka zawodowego związanego z hałasem ultradźwiękowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426) , s. 13-17
 • Kaczmarska A,, Łuczak A., Sobolewski A.: Uciążliwość hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi - badania w warunkach laboratoryjnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6, s. 11-15
 • Kaczmarska, A., Łuczak A.: Badania uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac umysłowych, (W: Materiały XXXIV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych), Brak, 2006
 • Augustyńska D., Kaczmarska A., Mikulski W.: Hałas słyszalny, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Kaczmarska A., Augustyńska D., Engel Z.: Modele wybranych zabezpieczeń przed hałasem niskoczęstotliwościowym i infradźwiękowym, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Kaczmarska A., Augustyńska D., Engel Z., Górski P.: Przemysłowe zabezpieczenia przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowych, CIOP, Warszawa, 2001
 • Kaczmarska A., Mikulski W., Augustyńska D.: Ograniczanie hałasu urządzeń sieci komputerowej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9
 • Kotarbińska E.: Zasady użytkowania ochronników słuchu na hałaśliwych stanowiskach pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Kotarbińska E., Mnich J.: Wyniki badań zmian właściwości akustycznych nauszników przeciwhałasowych w funkcji czasu, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Kotarbińska E., Mnich J.: Wpływ warunków użytkowania nauszników przeciwhałasowych na ich właściwości ochronne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 2
 • Kotarbińska E., Pusłowski Z.: Nauszniki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 2
 • Kotarbińska E., Puto D.: Nowe metody doboru ochronników słuchu zgodne z wymaganiami europejskimi, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Mikulski W.: Program komputerowy STREFA do obliczania poziomu ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy w halach przemysłowych, (W: Materiały XXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych), Brak, Gliwice - Wisła, 2001
 • Mikulski W.: Program komputerowy STREFA do określania hałasu w halach przemysłowych, wersja 2.3, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Mikulski W.: Program komputerowy STREFA do określania hałasu w halach przemysłowych, (W: XLVIII Otwarte Seminarium z Akustyki OSA"2001), Brak, Wrocław, 2001
 • Mikulski W., Niemas M.: Badania międzylaboratoryjne odtwarzalności poziomu mocy akustycznej wzorcowego źródła dźwięku metodą techniczną i orientacyjną wg PN-EN ISO 3744:1999 oraz PN-EN ISO 3746:1999., (W: XLVIII Otwarte Seminarium z Akustyki OSA"2001), Brak, Wrocław, 2001
 • Mikulski W., Tadzik P.: Poziom mocy akustycznej wzorcowego źródła dźwięku - badania porównawcze, (W: Materiały XXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych), Brak, Gliwice - Wisła, 2001
 • Mikulski W., Tadzik P.: Niepewność wyznaczania poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 6
 • Niemas M., Mikulski W.: Inter - laboratory test of reproducibility of the results of measurements of sound power level of the model source with the standard PN-EN ISO 3744:1999 (polish version of the standard EN ISO 3744:1994), (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Augustyńska D., Kaczmarska A., Śliwińska-Kowalska M., Kameduła M.: Dokumentacja NDN dla hałasu infradźwiękowego. Procedura pomiarowa hałasu infradźwiękowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 2
 • Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Augustyńska D., Kaczmarska A., Śliwińska-Kowalska M., Kameduła M.: Nowelizacja wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu infradźwiękowego ultradźwiękowego w środowisku pracy, Medycyna Pracy, 2001, 3
 • Żera J.: Percepcja dźwięku przy prawidłowym i uszkodzonym funkcjonowaniu ucha wewnętrznego, CIOP, Warszawa, 2001
 • Żera J.: Percepcja niesynchroniczności składowych widmowych wielotonów, CIOP, Warszawa, 2001
 • Żera J.: Impulse noise in industrial plants: statistical distribution of levels, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2001, 2
 • Żera J., Pusłowski Z.: A foil blaster impulse noise source, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Kaczmarska A., Augustyńska D., Kameduła M.: Proposal of New Limit Values for Occupational Exposure to Infrasonic Noise in Poland, Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, 2000, 4