Opis Jednostki Instytutu
 MaximizeMinimize

 

Certification of Persons' Competence in Occupational Safety and Health

 

Certification of persons' competence The Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (CIOP-PIB) is accredited to certify competence of persons whose activities significantly influence the shaping of a safe working environment and education in occupational safety and health. Centre for Assessment and Development of OSH Competence, established within the structure of the Institute, operates as part of the national system of conformity assessment.

 

Accreditation

Centre for Assessment and Development of OSH Competence has been accredited by the Polish Centre for Accreditation since 2000. The Centre operates in compliance with standard PN-EN ISO/IEC 17024:2012 “Conformity assessment. General requirements for bodies operating certification of persons”.

 

The Centre grants competence certificates to:


 • lecturers in occupational safety and health
 • specialist occupational safety and health
 • specialists in measurement parameters of working conditions
 • auditors of occupational safety and health management system
 • consultants of occupational safety and health management system
 • consultants of occupational safety and health in small and medium enterprises

Moreover, the Centre for Assessment and Development of OSH Competence confirms competence of educational bodies training the above-mentioned specialists.

 

Procedure 

Candidates submit applications for certification with documents confirming their competence. This is followed by

 • preliminary assessment of the documents, registration
 • of the application
 • assessment of the content of the documents relevant
 • to the scope of competence
 • opinion of the Technical Committee for Personnel
 • and Education Bodies
 • decision whether a certificate is issued or not
 • surveillance over the certificate

 

The rights of certificate holders

Certificate holders can

 • announce that they have a competence certificate valid in a specified scope for a specified time
 • refer to their certificates in publications, on business cards and when negotiating contracts relevant to the ctivities within the scope of their certificate

Certificates of the Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (CIOP-PIB) enable certificate holders to indicate their competence to all interested parties, as their competence is confirmed by an independent body in an objective manner, in accordance with the requirements of the European Union.

CONTACT:

Central Instutute for Labour Protection - National Research Institute
Centre for Assessment and Development of OSH Competence
Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw, Poland

e-mail: ockp@ciop.pl

Offer
 MaximizeMinimize
 
Employees
 MaximizeMinimize
Projects
 MaximizeMinimize
Development and support of competences of the unit carrying out certification of products and management systems
Project manager - Małgorzata Jędrzejewska M.Sc. (Eng.)
Contractor -
show more
Maintenance and development of voluntary competition certification system of individuals and recognition of educational competencies units influencing working conditions in Poland and supporting occupational safety and health at work through the maintenance and development of the Network of Regional EHS Centers.
Project manager - Witold Gacek M.Sc. Med.
Contractor -
show more
Maintaining and developing the system of voluntary certification of competence of persons influencing the shaping of working conditions in Poland and recognizing the competence of educational bodies in the field of occupational safety and health
Project manager - Witold Gacek D. Med. Sc.
Contractor -
show more
Publication
 MaximizeMinimize
 • Madej M., Gacek W.: Weryfikacja kompetencji ekspertów oceniających realizację projektów inwestycyjnych i doradczych ZUS, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 6(573), s. 24-25
 • Dąbrowski M., Dźwiarek M., Gacek W., Jankowska E., Krzyśków B., Mikulski W., Roman-Liu D., Pośniak M., Tokarski T.: Zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zapobieganie im podczas przetwórstwa drewna, CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Gacek W.: Pierwsza pomoc, (W: Seria: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy. T.17, Wyd. 3 poprawione), CIOP, Warszawa, 2001
 • Gacek W.: System certyfikacji personelu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Rynek Chemiczny, 2001, 1
 • Gacek W.: Nauczanie pierwszej pomocy - podstawowe podtrzymywanie życia, Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2001, 1
 • Kędzia B., Gacek W.: Certyfikacja kompetencji personelu prowadzącego działalność w dziedzinie kształtowania bezpiecznego środowiska pracy a doskonalenie zintegrowanych systemów zarządzania, (W: Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości. Zarządzanie przez Jakość - TQM, T. 565), Brak, Szczecin, 2001