Opis Jednostki Instytutu
 MaximizeMinimize
Offer
 MaximizeMinimize

BEWARE OF FORGED CIOP-PIB CERTIFICATES!

 

As a result of the information CIOP-PIB has recently been receiving, we hereby warn against using forged EC type-examination or EU type-examination certificates CIOP-PIB (Notified Body No 1437) issues for compliance with Directive 89/686/EEC or Regulation 2016/425.

Forged certificates may look like documents issued by CIOP-PIB, contain CIOP-PIB data and logo as well as inaccurate information, in particular on certified products and certificate holders’ data.

We would like to remind you that forging or modifying the content and the markings of a certificate (including its photocopy or scan) or using such a document as authentic meets the definition of a crime under Article 270 § 1 of the Penal Code.
Please note that there is a list of certificates issued by the Institute on CIOP-PIB website, providing, among others, the name and address of certificate holder and the name and identification of the certified products.

Should you have any doubts about the authenticity of the certificates, please contact the Centre for Certification of Personal Protective and Working Equipment in CIOP-PIB (e-mail: ocw@ciop.pl or agste@ciop.lodz.pl).

We would also like to remind you that every modification to the product and its technical documentation, to which the certificate issued by CIOP-PIB pertains, should be reported to the Centre for Certification of Personal Protective and Working Equipment
Information about the companies which have been proven to forge a certificate (its photocopy or scan) or use a forged certificate will be published on the Institute's website.

 


 
Employees
 MaximizeMinimize
Projects
 MaximizeMinimize
Competences of the notified body assessing the conformity of products with the fundamental requirements for safety and health protection
Project manager - Monika Drygała-Puto M.Sc.
Contractor -
show more
The development and maintenance of the competence of a notified body in the scope of the new approach directive on occupational safety and health
Project manager - Barbara Miareczko M.Sc.
Contractor -
show more
The development and maintenance of the competence of an accreditation body in the scope of voluntary certification of products and management systems
Project manager - Barbara Miareczko M.Sc.
Contractor -
show more
Publication
 MaximizeMinimize
  • Stefko A., Makuła K.: System zarządzania jakością w ocenie zgodności i badaniach środków ochrony indywidualnej, Problemy Jakości, 2016, 4, s. 22-27
  • Dąbrowski M., Drygała-Puto M. : Działalność Komitetu Horyzontalnego jednostek notyfikowanych w obszarze dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 12(522), s. 14-17
  • Drygała-Puto M., Stefko A.: Procedury oceny zgodności środków ochrony indywidualnej a obowiązki podmiotów gospodarczych wprowadzających wyroby na rynek (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 6(513), s. 15-19
  • Drygała-Puto M., Stefko A.: Procedury oceny zgodności środków ochrony indywidualnej a obowiązki podmiotów gospodarczych wprowadzających wyroby na rynek – najczęściej zadawane pytania (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 7(514), s. 18-20
  • Drygała-Puto M. : Oznaczanie środków ochrony indywidualnej znakiem CE w zamówieniach publicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 30-32
  • Drygała M., Pietrzak L.: Wdrażanie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w systemach jakości, Q Jakości, 2003, 4
  • Dąbrowski A., J. Więsik, Miareczko B., Jaroszkiewicz J., M.: Bezpieczeństwo użytkowania przenośnych pilarek łańcuchowych do drewna, Targi POLAGRA FARM, Poznań, 2001
  • Miareczko B., Jędrzejewska M.: System oceny zgodności środków ochrony indywidualnej w Polsce, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), CIOP, Kielce, 2001
  • Podgórski D., Miareczko B., Pleban D.: Ocena zgodności maszyn oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia., (W: Seria: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, T.15), CIOP, Warszawa, 2001
  • Dźwiarek M., Kosztowski S., Miareczko B., Missala T.: Modele oceny zgodności bezpieczeństwa wyrobów automatyki, robotyki oraz zintegrowanych systemów wytwarzania. Przewodnik metodyczny do europejskich oraz krajowych modeli oceny zgodności. Centralny Instytut Ochrony pracy., CIOP, 2000