Opis Jednostki Instytutu
 MaximizeMinimize

Main lines of activity:

The activities of the Information Technology Division include: designing and programming information systems, practical implementation of the developed systems, training and consultations for the staff developing and using computer programs, maintenance and updating of programs, supervision of creation and updating of databases.

Another important area of activities of the Information Technology Division is the development of software for dissemination of the Institute’s scientific and research work.

The Information Technology Division among others deals with:

 • Shaping the strategy of the Institute's information technology development
 • Appropriate selection of computer equipment, taking care of the equipment and software used in everyday work by most of the Institute's staff, and information support for the employees in the use of equipment and software
 • Development and constant modernisation of the computer network, which is a necessary condition of proper functioning of every modern institution and its communication with the outside world
 • Creation of the Institute's image on the Internet WWW pages among the ever increasing global society of Internet users
 • Introduction of Internet techniques to the broad and continuously enriched educational offer of the Institute
 • Popularisation and implementation of the Institute's achievements in the form of efficient, modern and functional computer software of general use
 • Selection and implementation of the software supporting the Institute's administration and accountancy


All the above mentioned areas cover a wide range of activities and tasks carried out daily by the Information Technology Division. The result of this work is the comprehensive and efficient use of the resources offered by the rapidly developing contemporary information technology to meet the Institute’s objectives, support the tasks conducted and give their results the form consistent with the requirements of the modern society. 

 

Offer
 MaximizeMinimize
 
Employees
 MaximizeMinimize
 • Information Technology Division
   Manager phone e-mail
   Andrzej Biernacki, 36-80 ab[at]ciop.pl
   phone e-mail
   Konrad Domżał, - kd[at]ciop.pl
   Ryszard Garbacki, - rg[at]ciop.pl
   Jacek Kurowski, - jk[at]ciop.pl
   Michał Meker, - mm[at]ciop.pl
   Małgorzata Piętka, - mp[at]ciop.pl
   Małgorzata Suchecka, 36-81 masuc[at]ciop.pl
   Artur Sychowicz, - rs[at]ciop.pl
Projects
 MaximizeMinimize
Development and update of publicly available online information portal focused on occupational health, safety and ergonomics.
Project manager - Małgorzata Suchecka Ph.D. (Eng.)
Contractor -
show more
Development and update of computer software to assist safety management and hygiene at work in Polish companies.
Project manager - Andrzej Biernacki M.Sc. (Eng.)
Contractor -
show more
Development of computerized instrumentation and web services supporting carrying out activities in the field of health and safety for micro and small enterprises.
Project manager - Małgorzata Piętka (Eng.)
Contractor -
show more
Publication
 MaximizeMinimize
 • Piętka M.: Aplikacje CIOP-PIB wspierające działalność firm w zakresie bhp – przegląd najważniejszych funkcji i zmian wprowadzonych w latach 2020-2022, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2022, 8(611), s. 22-26
 • Suchecka M.: Nowości w portalu CIOP-PIB w latach 2020-2021, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2022, 3(606), s. 26-28
 • Biernacki A.: Aktualizacje i udoskonalenia w systemie komputerowym STER, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2021, 12(603), s. 10-13
 • Sygocki W., Baka Ł., Bugajska J., Biernacki A.: Wybrane bazodanowe zbiory informacji z zakresu biomechaniki, fizjologii i psychologii, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 5(584), s. 21-25
 • Biernacki A.: Co nowego w systemie STER?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 4(571), s. 3-5
 • Piętka M.: Internetowa aplikacja do oceny ryzyka zawodowego metodą Risk Score, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 9(576), s. 24-26
 • Suchecka M.: Nowości w portalu CIOP-PIB 2017-2018, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 2(569), s. 3-5
 • Sychowicz R.: Edukacja na odległość w CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 9(576), s. 22-24
 • Suchecka M.: Rozwój zasobów portalu CIOP-PIB w latach 2014-2015, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 12, s. s. 28-29
 • Biernacki A.: Rozwój systemu STER - w świetle postępu wiedzy i legislacji. , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2(509), s. 22-25
 • Piętka M.: Problematyka zarządzania wiekiem w serwisie CIOP-PIB dla mikroprzedsiębiorstw., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2(509), s. 26-27
 • Suchecka M.: Rozwój funkcjonalności portalu internetowego CIOP-PIB upowszechniającego wiedzę o bhp., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 5(512), s. 27-29
 • Sychowicz A.: Postępy edukacji zdalnej w zakresie bhp w portalu CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 7, s. 27-29
 • Kratochwil A., Biernacki A., Suchecka M.: Nowości w serwisie dla mikroprzedsiębiorstw - bhp w rolnictwie indywidualnym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5(476) , s. 28-29
 • Piętka M.: Środki ochrony indywidualnej w programach i narzędziach informatycznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 1, s. 22-23
 • Suchecka M.: Nowości w portalu www.ciop.pl, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 2, s. 26-29
 • Sychowicz A., Biernacki A., Suchecka M. : TestMaker - program komputerowy wspomagający tworzenie elektronicznych zadań testowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 35-37
 • Suchecka M., Biernacki A.: Program MIKRO-BHP dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 4, s. 24-27
 • Piętka M., Biernacki A.: STER 6.5 SP - wersja specjalna Program do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 2, s. 20-24
 • Suchecka M.: Nowa odsłona portalu internetowego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 12, s. 12-15
 • Suchecka M., Biernacki A.: 10 lat użytkowania komputerowego systemu STER, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 12, s. 8-11
 • Suchecka M.: Portal Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego - internetowe źródło wiedzy z zakresu bhp, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 36-40
 • Biernacki A.: Interaktywny system oceny ryzyka zawodowego IRYS - nowe narzędzie wspomagające działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 2, s. 14-17
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 7-8, s. 6-10
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 4, s. 14-17
 • Suchecka M.: BHP w Internecie, Służba Pracownicza, 2005, 11
 • Suchecka M.: Zastosowanie multimediów w edukacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, (W: Seminarium: Zastosowania nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.), Brak, Elbląg, 2004
 • Suchecka M.: Nowoczesne instrumentarium wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Seminarium: Zastosowanie nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.), Brak, Elbląg, 2004
 • Suchecka M.: Bezpieczeństwo i higiena pracy na stronach internetowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 2, s. 28-32
 • Suchecka M.: An OSH website for micro-enterprises in Poland, Magazine of the European Agency for Safety and Health at Work, 2004, 7, s. 25-27
 • Suchecka M.: Serwis internetowy z dziedziny bhp dla polskich mikroprzedsiębiorstw, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 7-8, s. 14-20
 • Suchecka M.: Nowoczesne narzędzia komputerowe wspomagające zarządzanie bhp, Służba Pracownicza, 2003, 2, s. 24-28
 • Suchecka M.: Współczesne instrumentarium komputerowe wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, (W: Materiały Międzynarodowej Konferencji - Bezpieczeństwo i higiena pracy w przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 24-26 czerwca 2002 r.), Brak, Kraków, 2002
 • Suchecka M., Zawieska W. M.: Moderné nástroje podporujúce zdokonalovanie pracowných podmienok v súlade s poziadavkami Európskej únie, (W: XV. Konferencja s medzinárodnou účastou - Aktuálne Otázky Bezpečnosti Práce, Stara Lesna, Slovakia, 21-24.10.2002), Brak, Stara Lesna, 2002
 • Świder K., Suchecka M.: Nowoczesne materiały i formy edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 7-8, s. 34
 • Biernacki A.: System zintegrowanych baz danych z zakresu bezpieczeństwa pracy na stronach internetowych - SINDBAD, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8
 • Biernacki A., Zawieska W. M.: Komputerowy system STER zintegrowane narzędzie wspierające kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, (W: XVII Międzynarodowe Seminarium Wykładowców Ergonomii), Brak, Dymaczewo Nowe, 2001
 • Najmiec A., Zawieska W. M., Suchecka M., Kurowski J.: Ergonomic Aspects of Using a Computer System For Hazard Registration and Occupational Risk Assessment, (W: Proceedings of the 9th International Conference on Human-Computer Interaction HCI International 2001), Brak, New Orleans, Louisiana, USA, 2001
 • Suchecka M., Biernacki A., Kurowski J.: Narzędzia wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie - komputerowy program STER, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 12, s. 6-10