Opis Jednostki Instytutu
 MaximizeMinimize

The activity of the Centre consists in:

 • monitoring the market and cooperation  in social investigations concerning OSH issues
 • popularising and forming knowledge within the society about occupational hazards and rules of safety at work
 • developing cooperation of the Institute with industry, eg. organising the activity of Safe Work Leaders Forum and Network of OSH Experts certified by CIOP-PIB
 • organising and coordinating information campaigns on safety culture
 • organising domestic and international conferences, seminars and workshops on OSH
 • organising competitions and art exhibitions, e.g., National Competition of Working Conditions Improvement, OSH Poster Competition, art competitions for children
 • developing information and promotion materials presenting the activity of the Institute as well as OSH issues
 • organising Institute’s participation and representing it in international fairs and innovation exhibitions related to OSH
 • cooperating with international organisations
 • cooperating with other departments of the Institute and patent office in terms of IPR - patent protection
 • participating in Institute’s products and technologies commercialization processes

 

Key projects in progress:

 • Thematic social information campaigns promoting safety and health in working and living environment (2014-2016); A. Szczygielska
  Objectives: 1. To carry out information campaigns promoting safety and health in working and living environment. 2. To organise educational, information and promotion actions for increasing awareness in workers and employers regarding OSH. 3. To popularise OSH knowledge during educational, information and promotion actions. 4. To facilitate contacts between enterprises participating in the social campaigns
 • Disseminating knowledge on OSH during national and international industry events, incl. fairs, conferences and seminars(2014-2016); A. Kleczkowska
  Objective: to shape safe attitudes in employers and workers by popularising information on OSH; improving OSH and ergonomics knowledge and competence levels in participants of the actions and events.
  Planned results: 1. Disseminating organisational and technical solutions improving working conditions and facilitating access to current scientific achievements. 2. Conferences, seminars improving OSH knowledge in participants. 3. Preparing and distributing information and promotion materials (leaflets, conference proceedings).
 • Using visual communications to shape safe and healthy attitudes, particularly in school environment (2014-2016); M. Derlicka
  Objective: to popularise safety and health issues in school and work environment by graphic and photographic expression, supporting the shaping of pro-safe and health attitudes.
  Planned result: improving social awareness of hazards in working and living environments by participating in competitions and exhibitions.
 • Developing tools supporting the use of behavioural methods of improving OSH in enterprises (incl. SMEs), on the example of selected enterprises with a high accident rate (2014-2016); A. Szczygielska
  Objective: to prepare innovative methods of supporting activity of enterprises (incl. SMEs)
  Planned result: tools supporting the use of behavioural methods of improving OSH in enterprises.
 • Developing a safety culture and supporting enterprises in improving working conditions, by building a model of systemic cooperation between science and business (S2B) (2014-2016), A. Brzozowski
  Objective: to facilitate cooperation for improvement of working conditions between enterprises and science institutions.
  Planned result: improving the efficacy of use of modern research projects for developing safety culture and CSR.

Key projects completed:

 • Analysis of needs and preparation of information materials on safe work and ergonomics for SMEs (2002-2003); M. Derlicka
 • Using modern information techniques in disseminating knowledge and promoting safe behaviours in working environment (2002-2004); A. Brzozowski
 • Creating Network of OSH Experts (particularly for SMEs), certified by the entity authorised to certify personnel competence (2002-2004); A. Krawczyk, A. Brzozowski
 • Developing a programme and materials supporting the preschool and primary school children education in safety behaviours (2002-2004); M. Derlicka
 • Disseminating the issues of OSH and health protection by means of mass information channels (2005-2007); M. Derlicka
 • Popularising the issues of safe workplace behaviours among SMEs (2005-2007); A. Szczygielska
 • Developing the Network of OSH Experts certified by CIOP-PIB, acting for SMEs, and supporting activities towards improving working conditions (2005-2007); A. Krawczyk, A. Brzozowski
 • Using artistic means of expression for shaping safe attitudes in school and work environments (2008-2010); M. Derlicka
 • Social campaigns focused on the needs of industries with a high accident risk in Poland (2008-2010); A. Szczygielska
 • Disseminating the issues of OSH and health protection among workers and employers, at fairs, exhibitions, conferences and seminars (2008-2010); A. Mróz
 • Improving the methods of promoting safe behaviours in selected worker groups(2008-2010); A. Szczygielska
 • Developing OSH actions for SMEs with the use of the Network of OSH Experts certified by CIOP-PIB (2008-2010); J.Basińska, A. Brzozowski
 • Shaping safe attitudes in workers and employers by social information campaigns focused on the needs of selected groups (2011-2013); A. Szczygielska
 • Disseminating knowledge on OSH and ergonomics among workers and employers, by means of selected promotion events (2011-2013); A. Kleczkowska
 • Developing OSH actions for SMEs with the use of the Network of OSH Experts certified by CIOP-PIB (2011-2013), A. Brzozowski
 • Using artistic means of expression for shaping safe attitudes in school and work environments (2011-2013); M. Derlicka
 • Developing tools and methods supporting the implementation the principles of CSR in enterprises (2012-2013), A. Brzozowski

 

CONTACT PERSON:
Alfred  Brzozowski, M.Sc., MSCT

Head
e-mail: albrz@ciop.pl

Kierownictwo
 MaximizeRestore
Pracownicy Instytutu
 MaximizeMinimize
 • Section for Solution Implementation
   phone e-mail
   Magdalena Dobrzyńska, - madob[at]ciop.pl
   Anna Machałowska, - anmah[at]ciop.pl
 • Section of Promotion
   Manager phone e-mail
   Agnieszka Szczygielska, 36-86 agasz[at]ciop.pl
   phone e-mail
   Aneta Kleczkowska, - ankle[at]ciop.pl
   Radosław Mleczko, - ramle[at]ciop.pl
   Magdalena Olszowy, - maols[at]ciop.pl
 • Section of Social Communication
   Manager phone e-mail
   Wioletta Klimaszewska, 36-77 wikli[at]ciop.pl
   phone e-mail
   Karolina Farin, - kafar[at]ciop.pl
   Dorota Pięta, dopie[at]ciop.pl
Projects
 MaximizeMinimize
Shaping safety oriented attitudes of workers and employers through informational social campaigns oriented towards the needs of selected environments.
Project manager - Agnieszka Szczygielska M.Sc.
Contractor -
show more
Activities development in the area of job security for SMEs using the Network of Experts Committee for EHS certified by the CIOP-PIB
Project manager - Magdalena Łyp M.Sc.
Contractor -
show more
Development of tools supporting the implementation in corporations the principles of Corporate Social Responsibility (CSR) in the safety and hygiene area at work.
Project manager - Alfred Brzozowski M.Sc. (Eng.)
Contractor -
show more
Publication
 MaximizeMinimize
 • Dobrzyńska M.: „Brakujący środek”? – młodzi ludzie z wykształceniem średnim na europejskim rynku pracy, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 6(549), s. 6-9
 • Klimaszewska W., Brzozowski A.: Crowdsourcing jako specyficzna forma telepracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 1(544), s. 20-23
 • Pęciłło M., Szczygielska A., Pucuła P.: Wdrażanie programu modyfikacji zachowań niebezpiecznych „PATRZ” w Grupie Ożarów S.A., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 3(546), s. 15-17
 • Szczygielska A.: Poprawa efektywności komunikowania tematyki bhp z zastosowaniem metody design thinking, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 9(552), s. 8-11
 • Brzozowski A.: 10 lat działalności Sieci Ekspertów ds. BHP, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2(509), s. 28-29
 • Brzozowski B.: Stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, przez polskie przedsiębiorstwa , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 8, s. 6-7
 • Derlicka M.: Bezpieczna szkoła oczami dziecka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 9(519), s. 3-5
 • Derlicka M.: O plakatach bezpieczeństwa pracy z perspektywy 16 lat realizacji konkursu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 7, s. 24-26
 • Szczygielska A.: Komunikacja dla bezpieczeństwa – podsumowanie kampanii „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 12(522), s. 8-9
 • Derlicka M.: Wychowawcza wartość konkursów plastycznych dla dzieci na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1(496), s. 26-27
 • Derlicka M., Szczygielska A. : Rola konkursów plastycznych w kształtowaniu bezpiecznych zachowań dzieci ze szkół podstawowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 7 (502) , s. 19-21
 • Szczygielska A.: Szkoła - bezpieczne miejsce pracy i nauki, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10, s. 3-3
 • Brzozowski A., Derlicka M., Szczygielska A. : Rola plakatu jako statycznej reklamy wizualnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 28-29
 • Szczygielska A. : Poznawcze, behawioralne i społeczne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 19-21
 • Szczygielska A. : Behawioralne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 10 (481) , s. 26-29
 • Szczygielska A. : Działalność Forum Liderów w 2010 roku , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471) , s. 2-4
 • Szczygielska A., Małobęcki E.: Metody socjalizacji adeptów górnictwa na przykładzie działań Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467) , s. 14-16
 • Szczygielska A. : Promowanie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach - na przykładzie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4 (451) , s. 26-29
 • Szczygielska A., Wrzesińska J. : Kształtowanie pozytywnej postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 12 (459) , s. 16-19
 • Szczygielska A. : Promowanie idei bezpiecznych zachowań w środowisku pracy na przykładzie działań CIOP-PIB , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 9 (432) , s. 11-15
 • Brzozowski A.: Pyły, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Brzozowski A., Derlicka M.: Popularyzacja problematyki ochrony pracownika, CIOP, Warszawa, 2001