Opis Jednostki Instytutu
 MaximizeRestore
Kierownictwo
 MaximizeMinimize
Alfred Brzozowski,
albrz[at]ciop.pl
Pracownicy Instytutu
 MaximizeMinimize
 • Section for Solution Implementation
   phone e-mail
   Magdalena Dobrzyńska, - madob[at]ciop.pl
   Anna Machałowska, - anmah[at]ciop.pl
 • Section of Promotion
   Manager phone e-mail
   Agnieszka Szczygielska, 36-86 agasz[at]ciop.pl
   phone e-mail
   Aneta Kleczkowska, - ankle[at]ciop.pl
   Radosław Mleczko, - ramle[at]ciop.pl
   Magdalena Olszowy, - maols[at]ciop.pl
 • Section of Social Communication
   Manager phone e-mail
   Wioletta Klimaszewska, 36-77 wikli[at]ciop.pl
   phone e-mail
   Karolina Farin, - kafar[at]ciop.pl
   Dorota Pięta, dopie[at]ciop.pl
Projects
 MaximizeMinimize
Shaping safety oriented attitudes of workers and employers through informational social campaigns oriented towards the needs of selected environments.
Project manager - Agnieszka Szczygielska M.Sc.
Contractor -
show more
Activities development in the area of job security for SMEs using the Network of Experts Committee for EHS certified by the CIOP-PIB
Project manager - Magdalena Łyp M.Sc.
Contractor -
show more
Development of tools supporting the implementation in corporations the principles of Corporate Social Responsibility (CSR) in the safety and hygiene area at work.
Project manager - Alfred Brzozowski M.Sc. (Eng.)
Contractor -
show more
Publication
 MaximizeMinimize
 • Dobrzyńska M.: „Brakujący środek”? – młodzi ludzie z wykształceniem średnim na europejskim rynku pracy, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 6(549), s. 6-9
 • Klimaszewska W., Brzozowski A.: Crowdsourcing jako specyficzna forma telepracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 1(544), s. 20-23
 • Pęciłło M., Szczygielska A., Pucuła P.: Wdrażanie programu modyfikacji zachowań niebezpiecznych „PATRZ” w Grupie Ożarów S.A., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 3(546), s. 15-17
 • Szczygielska A.: Poprawa efektywności komunikowania tematyki bhp z zastosowaniem metody design thinking, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 9(552), s. 8-11
 • Brzozowski A.: 10 lat działalności Sieci Ekspertów ds. BHP, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2(509), s. 28-29
 • Brzozowski B.: Stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, przez polskie przedsiębiorstwa , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 8, s. 6-7
 • Derlicka M.: Bezpieczna szkoła oczami dziecka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 9(519), s. 3-5
 • Derlicka M.: O plakatach bezpieczeństwa pracy z perspektywy 16 lat realizacji konkursu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 7, s. 24-26
 • Szczygielska A.: Komunikacja dla bezpieczeństwa – podsumowanie kampanii „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 12(522), s. 8-9
 • Derlicka M.: Wychowawcza wartość konkursów plastycznych dla dzieci na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1(496), s. 26-27
 • Derlicka M., Szczygielska A. : Rola konkursów plastycznych w kształtowaniu bezpiecznych zachowań dzieci ze szkół podstawowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 7 (502) , s. 19-21
 • Szczygielska A.: Szkoła - bezpieczne miejsce pracy i nauki, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10, s. 3-3
 • Brzozowski A., Derlicka M., Szczygielska A. : Rola plakatu jako statycznej reklamy wizualnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 28-29
 • Szczygielska A. : Poznawcze, behawioralne i społeczne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 19-21
 • Szczygielska A. : Behawioralne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 10 (481) , s. 26-29
 • Szczygielska A. : Działalność Forum Liderów w 2010 roku , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471) , s. 2-4
 • Szczygielska A., Małobęcki E.: Metody socjalizacji adeptów górnictwa na przykładzie działań Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467) , s. 14-16
 • Szczygielska A. : Promowanie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach - na przykładzie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4 (451) , s. 26-29
 • Szczygielska A., Wrzesińska J. : Kształtowanie pozytywnej postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 12 (459) , s. 16-19
 • Szczygielska A. : Promowanie idei bezpiecznych zachowań w środowisku pracy na przykładzie działań CIOP-PIB , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 9 (432) , s. 11-15
 • Brzozowski A.: Pyły, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Brzozowski A., Derlicka M.: Popularyzacja problematyki ochrony pracownika, CIOP, Warszawa, 2001