Maintenance (2011)

 

XX edition MAINTENANCE (finished in 2011) - list of the winners:

  • Marta Semaniszyn, I prize
  • Kama Jackowska, II prize
  • Maciej Mytnik, III prize
  • Maciej Mytnik, honorary mention

REWARDED POSTERS:

    
I prize - Marta Semaniszyn

   
II prize                               III prize
- Kama Jackowska                 - Maciej Mytnik
 

HONORARY MENTIONS:
- Maciej Mytnik