Opis Jednostki Instytutu
 MaximizeMinimize

Profile of activities of the Laboratory

The laboratory of safety helmets and equipment protecting against falls from a height is occupied with the widely understood issues related to human protection in the working environment in terms of the protection against falls from a height and protection of the head.  The most important aspects of the scientific and research activities of the laboratory include:


 • theoretical analysis and laboratory tests of phenomena arising during the action of the equipment protecting against falls from a height and industrial safety helmets,
 • theoretical work and experiments on new solutions of personal protective equipment,
 • work on safer methods of using personal protective equipment,
 • development of requirements and test methods for equipment protecting against falls from a height and safety helmets.

The second, equally important group of tasks is work related to certification for the "B" safety sign of equipment protecting against falls from a height and industrial safety helmets.  This work includes:  

 • laboratory tests of equipment protecting against falls from a height and industrial safety helmets, according to the prevailing PN-EN standards, for certification purposes,
 • participation in vertical group work aiming towards standardising the test and certification methods in approved research institutions of the European Union member states.

The laboratory actively participates in the standardisation work on equipment protecting against falls from a height and industrial safety helmets, which is coordinated by the PKN Problem Commission no. 21 on Personal Protective Equipment of Employees.  This work primarily encompasses:  

 • translation and implementation of European standards in Poland,
 • participation in the development of ISO and EN standards,
 • amendment of existing standards.

Other important tasks of the laboratory staff include:

 • consultation on the choice and method of using equipment protecting against falls from a height and industrial safety helmets,
 • training of employers and employees organised by the CIOP Educational Centre,
 • preparation of opinions for courts for the purposes of analysing the reasons for accidents at work places,
 • popularisation of knowledge on the use of personal protection equipment.

Laboratory Manager
Krzysztof Baszczyński Ph.D. (Eng. )
phone: (+48 42) 678 19 63 or 678 10 75  ext. 24,
fax: (+48 42) 678 19 15,
e-mail: krbas@ciop.lodz.pl 

Offer
 MaximizeMinimize
 
Employees
 MaximizeMinimize
Projects
 MaximizeMinimize
Research method of protective helmets on effective protection against stroke of moving objects
Project manager - Krzysztof Baszczyński Ph.D. (Eng.)
Contractor -
show more
Development of model solutions for response detectors in an individual protective equipment against falls from height.
Project manager - Marcin Jachowicz Ph.D. (Eng.)
Contractor -
show more
Numerical models development of characteristics force- dynamic elongation of linking-cushioning components to simulate how protective equipment will work during falls from a height.
Project manager - Krzysztof Baszczyński Ph.D. (Eng.)
Contractor -
show more
Publication
 MaximizeMinimize
 • Baszczyński K.: Wymagania i metody badań urządzeń samozaciskowych chroniących przed upadkiem z wysokości, wyposażonych w sztywne prowadnice, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 4(571), s. 15-18
 • Baszczyński K.: Effects of falling weight impact on industrial safety helmets used in conjunction with eye and face protection devices, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, Issue 2, s. 171-180
 • Baszczyński K.: Analiza zagrożeń uszkodzeń głowy pracownika podczas powstrzymywania spadania z wysokości, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 2(557), s. 20-23
 • Jachowicz M.: Kaski sportowo-rekreacyjne – konstrukcja i wymagania norm, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 8(563), s. 8-11
 • Baszczyński K.: Modelling the performance of horizontal anchor lines during fall arrest, Fibers & Textiles in Eastern Europe, 2017, 25, 5(125), s. 95-103
 • Pościk A., Jachowicz M.: Mechanical properties of protective spectacles fitted with corrective lenses, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2017, Vol. 23, Issue 3, s. 440-116
 • Baszczyński K.: Konstrukcja, podstawowe wymagania i metody badań urządzeń kotwiczących umożliwiających przemieszczanie się pracownika na stanowiskach pracy na wysokości, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 2, s. 13-17
 • Jachowicz M.: Corrosion of connectors used in equipment protecting against falls from a height, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 3, s. 318-329
 • Baszczyński K.: The effect of temperature on the capability of industrial safety helmets to absorb impact energy, online 12.06.2014 http://dx.doi.org/101016/j.ergfailanal.2014.07.006, Engineering Failure Analysis, 2014
 • Baszczyński K.: Równoczesne stosowanie przemysłowych hełmów ochronnych z innymi środkami ochrony indywidualnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 11(521), s. 18-21
 • Baszczyński K.: Metoda i stanowisko do badania pochłaniania energii uderzenia poruszającego się obiektu przez przemysłowe hełmy ochronne, Pomiary Automatyka Kontrola, 2014, 2, s. 090-093
 • Baszczyński K.: Modeling performance during fall arrest of selected textile elements of personal protective equipment protecting against falls from a height, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2013, 21, 4(100), s. 130-136
 • Baszczyński K. : Samodzielna kontrola stanu technicznego zatrzaśników w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 3 (498) , s. 16-19
 • Baszczyński K. : Sprawdzanie stanu technicznego uprzęży w indywidualnych systemach chroniących przed upadkiem z wysokości , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10 (505) , s. 27-30
 • Jachowicz M.: Właściwości elektrostatyczne wybranych środków ochrony indywidualnej w aspekcie zagrożenia wybuchowego, Journal of Sustainable Mining, 2013, 12, 1, s. 27-33
 • Baszczyński K., Jachowicz M. : Ocena podzespołów łącząco-amortyzujących sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w warunkach dynamicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 11 (494) , s. 22-25
 • Baszczyński K., Jachowicz M. : The Effect of the Use of Full Body Harnesses on Their Protective Properties, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 4, s. 435–446
 • Baszczyński K., Jachowicz M. : Corrosion of Retractable Type Fall Arresters, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 3, s. 265-275
 • Baszczyński K.: Hełmy ochronne jako zabezpieczenie przed zagrożeniami mechanicznymi w środowisku pracy., Praca i Zdrowie, 2008, 3, s. 10-15
 • Baszczyński K.: Dynamic strength tests for low elongation lanyards., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2007, 1, s. 39-48
 • Baszczyński K.: The influence of anchor devices on the performance of retractable type fall arresters protecting against falls from a height., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2006, 3, s. 307-318
 • Baszczyński K.: Bezpieczeństwo pracy na dachach., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 2, s. 2-4
 • Baszczyński K., Jachowicz M.: Wpływ korozji na bezpieczeństwo użytkowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 41-45
 • Baszczyński K., Jachowicz M.: Corrosion of Retractable Type Fall Arresters, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2006, volume 15, number 3, s. 265-275
 • Baszczyński K., Jachowicz M.: The Effect of the Use of Full Body Harnesses on Their Protective Properties, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2006, volume 15, number 4, s. 435-446
 • Baszczyński K.: Locking of retractable type fall arresters - test method and stand., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, 2, s. 191-202
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Ochrona przed upadkiem ze słupów żerdziowych - ocena skuteczności systemu ustalającego pozycję., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 4, s. 18-21
 • Baszczyński K.: Influence of weather conditions on the performance of energy absorbers and guided type fall arresters on a flexible anchorage line during fall arresting., Safety Science, 2004, 42, s. 519-536
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Test method for retractable type fall arresters designed for horizontal use., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2003, 3, s. 313-331
 • Baszczyński K.: Przemysłowe hełmy ochronne a zabezpieczenie głowy przed uderzeniami bocznymi., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 5, s. 10-13
 • Baszczyński K.: Ochrona przed upadkiem z wysokości, (W: Centralny Instytut Ochrony Pracy), Brak, 2001
 • Baszczyński K.: Ochrona przed upadkiem z wysokości., CIOP, Warszawa, 2001
 • Baszczyński K., Korycki R.: Stosowanie i zasady doboru sprzętu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania z wysokości, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11, s. 21-23
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Bezwładne masy kotwiczące, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3, s. 21-23
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Wpływ atmosferycznych warunków na działanie urządzeń samozaciskowych z giętkimi prowadnicami., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 6, s. 17-19
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Dynamic Performance of Horizontal Flexible Anchor Lines During Fall Arrest - A Numerical Method of Simulation., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2000, 4, s. 521-534
 • Baszczyński K., Karlikowski M., Zrobek Z.: Nowe normy PN-EN Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1999, 10, s. 2-5
 • Baszczyński K., Karlikowski M., Zrobek Z.: Urządzenia kotwiczące w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1999, 12, s. 6-10
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Wydłużenia urządzeń samozaciskowych jako źródło zagrożeń., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1998, s. 17-20
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Stalowe poziome liny zaczepowe., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1998, 6, s. 18-21
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Zagrożenia w budownictwie., (W: Centralny Instytut Ochrony Pracy), Brak, Warszawa, 1997