Opis Jednostki Instytutu
 MaximizeMinimize


possesses modern testing equipment allowing to perform comprehensive tests of clothing, sleeping bags, microclimate and with  its impact on people in the working environment.


Thermal Loads Laboratory was modernized within the framework of the SPO-WKP project, task 1.4. entitled: ‘Thermal Loads Laboratory of the CIOP-PIB modernization’ with EU financial assistance.

 


Thermal Laboratory Loads possesses modern testing equipment allowing to perform comprehensive tests of clothing, sleeping bags, microclimate and with  its impact on people in the working environment.

Climatic chamber
Our laboratory is equipped with a state-of-the-art Weiss climatic chamber (currently the best in Poland) boasting the following parameters:

test area dimensions (inside dimensions):
height     3000 mm
width     2500 mm
depth    3000 mm

temperature working range
temnperature range                                    -40 °C ÷.+70°C
temperature constancy                                ±0.5 °C (in space)
temperature constancy                                ±1.0 °C (in time)

cooling-down rate                                       +70°C÷ -40°C
                                                                   1°C /min. on average

heating-up rate                                           -40°C ÷ +70°C
                                                                   1°C /min. on average

humidity range                                            20% ÷ 90% r.h.

air velocity range                                         0.1 ÷ 3 m/s.

During tests with human beings fresh air in the amount of 50 to 100 m3/h is supplied to the chamber.

 

 


The climatic chamber is used for performing tests on thermal manikin (clothing insulation and sleeping bags temperatures assessment) or volunteers (the thermal load assessment when working in different thermal environments, including tests with the use of protective clothing).
All tests are performed according to the requirements of applicable EU standards.


Thermal manikin

Our laboratory owns a 16-segment, thermal manikin TM 3.2/R110, named Diana, made by PT-Teknik, Denmark , a unique device of that type in Poland, used for measuring clothing thermal insulation (according to EN 342:2004 and EN ISO 15831:2004 standards), sleeping bags temperatures measurements (EN 13537:2002), and for testing the thermal environment (thermal comfort inside vehicles, etc.).

 

 


The thermal manikin inside climatic chamber


Microclimate meters
Our laboratory is equipped with a set of modern meters measuring and recording parameters of the microclimate work stations, including a B&K Indoor Climate Analyser with the following modules: Heat Stress Module WBGT), Dry Heat Loss Module and Comfort Module.

Equipment for physiological tests
Our laboratory is equipped with a set of modern heart rate monitors (including those applying the Holter method and using software allowing to analyze heart rate fluctuations), recording local skin surface temperatures, internal temperature, as well as temperature and humidity under clothing. To measure the human metabolism speed in laboratory conditions we use an MMC device (Metabolic Measurement Card Sensor Medics), while field tests are performed with the use of a portable Cardiopulmonary Testing System Oxycon Mobile.

The Thermal Loads Laboratory conducts the following tests:
• work environment microclimate (moderate, hot and cold environments), according to: EN ISO 7730:2005, EN 27243:1993, EN ISO 7933:2004, ISO TR 11079:1993;
• protective clothing (tests on volunteers and on the thermal manikin), according to: EN ISO 9886:2004; EN ISO 12894:2001;EN 342:2004; EN ISO 15831:2004.

The laboratory offers the following services:
• certification of clothing according to : EN 342:2004, EN ISO 15831:2004;
• certification of sleeping bags according to EN 13537:2002;
• assessment and analysis of workplaces microclimate;
• assessment of employees' efficiency when working in hot and cold environments according to EN ISO 9886:2004; EN ISO 12894:2001.

We wish to invite businesses, as well as R&D units to cooperate in the following fields:
• designing and modeling of sportswear, sleeping bags, as well as casual and special-purpose clothing (military clothing, outfits for hang-gliders, professional sportswear, etc.);
• testing the influence of temperature and humidity on technical equipment and on construction materials testing thermal environments inside vehicles (cars, railroad cars, planes, etc.);
• implementing projects within the framework of international scientific and research cooperation.


 

Head of the Thermal Loads Laboratory:
Prof. Iwona Sudoł-Szopińska, MD PhD
phone: (+48 22) 623 32 77, fax: (+48 22) 623 32 82
e-mail: iwsud@ciop.pl

Offer
 MaximizeMinimize
 
Employees
 MaximizeMinimize
 • Laboratory of Thermal Loads
   Manager phone e-mail
   Magdalena Młynarczyk, 22 623-32-76 m.mlynarczyk[at]ciop.pl
   phone e-mail
   Maria Konarska, 22 623-32-83 makon[at]ciop.pl
   Małgorzata Kozłowska, 22 623-32-59 malkoz[at]ciop.pl
   Joanna Orysiak, 22 623-32-80 joory[at]ciop.pl
Projects
 MaximizeMinimize
Methods of thermal load reduction by usage of innovative phase change compounds (PCM) implemented in protective clothing.
Project manager - Magdalena Zwolińska M.Sc. (Eng.)
Contractor -
show more
Individually modified clothing to work in cold environment
Project manager - Anna Marszałek Ph.D.
Contractor -
show more
Requirements for motorcycle clothing worn by officers of public services to assure thermal comfort
Project manager - Magdalena Zwolińska M.Sc. (Eng.)
Contractor -
show more
Publication
 MaximizeMinimize
 • Marszałek A., Raczyński P., Fridrich M., Mikulski T.: Praktyczna ocena skuteczności treningu fizycznego strażaków, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 7(586), s. 22-24
 • Orysiak J., Młynarczyk M. : Nawodnienie organizmu w miejscu pracy w mikroklimacie gorącym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 7(586) , s. 17-21
 • Kłapiszewski Ł., Jamrozik A., Strzemiecka B., Jakubowska P., Szalaty T.J., Szewczyńska M., Voelkel A., Jesionowski T.: Kraft lignin/cubic boron nitride hybrid materials as functional components for abrasive tools, International Journal of Biological Macromolecules, 2019, 122, s. 88-94
 • Łeżak K., Bartkowiak G., Greszta A., Dąbrowska A. Krzemińska S., Makowski K., Młynarczyk M.: Zestawy odzieżowe z funkcją termoregulacji dla ratowników górniczych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 7(574), s. 21-25
 • Marszałek A.: Sprawność fizyczna strażaków – przykłady działań i rozwiązań wspomagających jej utrzymanie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 10(577), s. 6-10
 • Marszałek A.: Nowelizacja normy do oceny obciążenia cieplnego w gorącym środowisku na podstawie wskaźnika WBGT, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 6(573), s. 27-28
 • Marszałek A., Grabowska G, Łężak K., The Secret Study Group: Evaluation of a new ballistic vest design for compliance with Standard No. PN-V-87000:2011 using physiological tests, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2019, Vol. 25, 2, s. 268-277
 • Młynarczyk M.: The influence of sweat rate on heat losses of the selected segments of a sweating thermal manikin, The Journal of the Textile Institute, 2019, 110(12), s. 1784-1791
 • Młynarczyk M., Malińska M.: Wpływ wysiłku fizycznego dynamicznego i temperatury powietrza na wybrane wskaźniki fizjologiczne – wyniki badań własnych, Medicina Sportiva Practica, 2019, 20(1), s. 1-9
 • Sobolewski A., Młynarczyk M., Konarska M., Bugajska J.: The influence of air humidity on the human heat stress in a hot environment, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2019, online
 • Sobolewski A., Młynarczyk M., Konarska M., Bugajska J.: Effect of previous lowering the skin temperature on time of a safe exposure to hot environment – case study, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2019, online
 • Sobolewski A. Młynarczyk M., Konarska M., Bugajska J.: Porównanie wyników badań obciążenia cieplnego człowieka w środowisku gorącym z wynikami otrzymanymi z symulacji numerycznej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 12(579), s. 24-27
 • Grzybowski D., Młynarczyk M.: Analiza przyczyn i konsekwencji wypadków przy pracy ratowników Państwowej Straży Pożarnej w latach 2010 – 2016, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 7(562), s. 16-20
 • Marszałek A.: Sposoby utrzymywania sprawności fizycznej przez strażaków – wyniki badań własnych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 5(560), s. 8-10
 • Marszałek A., Bartkowiak G., Dąbrowska A.: Assessment of the effectiveness of modular clothing protecting against the cold based on physiological tests, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, 4, s. 534–545
 • Marszałek A., Bartkowiak G., Dąbrowska A., Krzemińska S., Łężak K., Makowski K., Bugajska J.: Mine rescuers’ heat load during the expenditure of physical effort in a hot environment, using ventilated underwear and selected breathing apparatus, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, Issue 1, s. 1-13
 • Młynarczyk M.: Ubranie specjalne dla strażaków – wymagania normatywne i badania własne, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 5(560), s. 11-15
 • Smagowska B., Pleban D., Sobolewski A., Pawlak A.: Warunki pracy w wybranych pomieszczeniach szpitala – wyniki badań pilotażowych hałasu, oświetlenia i mikroklimatu , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2018, 12(579), s. 17-21
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A., Marszałek A.: Assesment of an active liquid cooling garment intended for use in a hot environment, Applied Ergonomics, 2017, 58, s. 182-189
 • Marszałek A.: Nowe praktyczne narzędzie do oceny zagrożeń w różnorodnym środowisku termicznym, /CIOPPortalWAR/file/84812/2018041211039&BP_9_2017_16_19.pdf, 2017, 9(552), s. 16-19
 • Marszałek A.: Wskaźnik WBGT – zalety i źródła nieścisłości związane z jego zastosowaniem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 4, s. 22-24
 • Marszałek A.: Charakterystyka kompleksowej metody oceny zagrożeń w środowisku termicznym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 7(526), s. 12-15
 • Młynarczyk M.: Wymagania i zalecenia w zakresie parametrów mikroklimatu oraz poczucia komfortu i oceny obciążenia cieplnego osób niepełnosprawnych w pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 2(521), s. 10-13
 • Młynarczyk M.: Manekiny termiczne jako narzędzie do badania izolacyjności cieplnej oraz oporu pary wodnej zestawów odzieży, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 1(520), s. 18-20
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A., Marszałek A.: Assessment of the human responses to the influence of personal liquid cooling system in the hot environment, International Journal of Clothing Science and Technology, 2014, 26, 2, s. 145-163
 • Kurczewska A., Marszałek A., Okrasa M., Włodarczyk B.: Nowy system do pomiaru temperatury i wilgotności, w przestrzeni pododzieżowej, z rejestracją i bezprzewodową transmisją danych, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 4, s. 30-35
 • Łastowiecka-Moras E.: Praca w środowisku zimnym jako czynnik ryzyka chorób układu krążenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2, s. 4-7
 • Marszałek A., Bartkowiak G., Dąbrowska A. : Ubiór ciepłochronny o zróżnicowanej izolacyjności cieplnej dostosowanej do stref cieplnych użytkownika odzieży, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 1, s. 22-26
 • Zwolińska M.: Nowa metoda określenia efektywności działania związków zmiennofazowych (PCMs) na przykładzie badań z wykorzystaniem manekina termicznego, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 12, s. 23-25
 • Zwolińska M., Bogdan A., Fejdyś M.: Influence of different types of the internal system of the ballistic helmet shell on the thermal insulation measured by a manikin headform, International Journal of Industrial Ergonomics, 2014, 44, s. 421-427
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A., Marszałek A.: Analysis of thermoregulation properties of PCM garments on the basis of ergonomic tests, Textile Research Journal, 2013, 83(2), s. 148-159
 • Marszałek A., Bartkowiak G. : Odzież ochronna do pracy w zimnym środowisku – zasady projektowania i doboru , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 2 (497) , s. 8-12
 • Mikulski T., Krzemiński K., Dabrowski J., Kozacz A., Laskowska D., Zwolińska M., Bogdan A., Ziemba A.: Heart Rate Variability in Men Subjected to 30 hours of Exercise and Sleep Deprivation, Medicina Sportiva, 2013, 17 (4), s. 171-175
 • Sobolewski A. : Zasady merytoryczne obliczania wymaganej izolacyjności cieplnej odzieży IREQ (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10 (505) , s. 16-19
 • Sobolewski A. : Dobór odzieży ochronnej do przebywania i pracy w środowisku zimnym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 8 (503) , s. 26-30
 • Zwolińska M.: Case study of the impact motorcycle clothing on the human body and its thermal insulation, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2013, 21, 5(101), s. 124-130
 • Zwolińska M.: Thermal subjective sensations of motorcyclists, DOI:10.1016/j.aap.2012.09.021, Accident Analysis and Prevention, 2013, 50, s. 1211-1220
 • Zwolińska M., Bogdan A. : Thermal Sensations of Surgeons During Work in Surgical Gowns , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 3, s. 443-453
 • Zwolińska M., Bogdan A., Delczyk-Olejniczak B., Robak D.: Bulletproof vest thermal insulation properties vs. user thermal comfort, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2013, 21, 5(101), s. 105-111
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A., Marszałek A. : Analysis of thermoregulation properties of PCM garments on the basis of ergonomics tests, Textile Research Journal, 2012, 82(2), s. 148-159
 • Bartkowiak G., Marszałek A., Dąbrowska A. : Obciążenie cieplne pracowników w gorącym środowisku pracy i sposoby jego redukcji , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 10 (493) , s. 28-32
 • Bogdan A., Sudoł-Szopińska I., Łuczak A., Konarska M., Pietrowski P. : Methods of Estimating the Effect of Integral Motorcycle Helmets on Physiological and Psychological Performance, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 3, s. 329-342
 • Bogdan A., Zwolińska M.: The Effect of Presnonalized Ventilation on Work Productivity, International Journal of Ventilation, 2012, 11, 1, s. 91-102
 • Bogdan A., Zwolińska M.: Future trends in the development of thermal manikins applied for the design of clothing thermal insulation, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2012, 20, 4(93), s. 89-95
 • Marszałek A. : Zagrożenie zimnym środowiskiem w aspekcie wieku pracownika i parametrów odzieży ciepłochronnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 8 (491) , s. 20-23
 • Zwolińska M. : Bezpieczeństwo motocyklistów w aspekcie stosowanej odzieży ochronnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 10 (493) , s. 12-15
 • Zwolińska M., Bogdan A. : Związki zmiennofazowe w zastosowaniach techniczno-użytkowych i ergonomicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 4 (487) , s. 22-25
 • Zwolińska M., Bogdan A. : Impact of the medical clothing on the thermal stress of surgeons, Applied Ergonomics, 2012, 43, 6, s. 1096-1104
 • Bogdan A. : Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie stresu cieplnego w pomieszczeniach zamkniętych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 3 (474) , s. 7-10
 • Bogdan A. : Ocena lokalnego dyskomfortu cieplnego w pomieszczeniach biurowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 24-26
 • Bugajska J., Makowiec-Dąbrowska T., Bortkiewicz A., Gadzicka E., Marszałek A., Lewandowski Z., Konarska M. : Physical Capacity of Occupationally Active Population and Capability to Perform Physical Work, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 2, s. 129–138
 • Marszałek A. : Zimne środowisko - sposoby zabezpieczenia organizmu człowieka przed oddziaływaniem zimna , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 10 (481) , s. 18-21
 • Sobolewski A., Zwolińska M. : O problemach związanych z oceną środowiska cieplnego za pomocą wskaźnika PMV , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 20-23
 • Sudoł-Szopińska I., Bogdan A., Szopiński T., Panorska A. K., Kołodziejczak M. : Prevalence of Chronic Venous Disorders Among Employees Working in Prolonged Sitting and Standing Postures, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 2, s. 165–173
 • Bogdan A.: Metody oceny środowiska umiarkowanego cieplnie zgodnie z zapisem normy PN-EN ISO 7730:2006, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 93-100
 • Bogdan A. : Metoda oceny ryzyka zawodowego podczas pracy w środowisku zimnym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 9 (468) , s. 26-28
 • Bogdan A., Sudoł-Szopińska I., Łuczak A., Konarska M., Pietrowski P: Ocena komfortu i obciążenia cieplnego człowieka z zastosowaniem wirtualnych manekinów termicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11 (470) , s. 8-11
 • Zwolińska M., Bogdan A. : Izolacyjność cieplna odzieży , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 2 (461) , s. 17-20
 • Bogdan A.: Metody oceny oddziaływania mikroklimatu zimnego na organizm człowieka, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 195-201
 • Bogdan A. : Ocena środowiska zimnego - według PN-EN ISO 11079:2008 , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3 (450) , s. 2-5
 • Bogdan A. : Ocena obciążenia termicznego podczas pracy na wybranych stanowiskach w piekarni , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 9 (456) , s. 10-12
 • Marszałek A. : Czynniki kształtujące tolerancję zimnego środowiska , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4 (451) , s. 13-15
 • Marszałek A. : Wpływ zimnego środowiska na organizm człowieka , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1 (448) , s. 10-12
 • Marszałek A., Bartkowiak G., Łężak K.: Physiological Effects of a Modification of the Construction of Impermeable Protective Clothing, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 1, s. 61-73
 • Sudoł-Szopińska I., Bogdan A., Łuczak A., Pietrowski P. : Wpływ mikroklimatu pod kaskiem integralnym na sprawność psychofizyczną motocyklisty - badania pilotażowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 6 (441) , s. 14-16
 • Bogdan A. : Ocena energetyczna budynków według dyrektywy 2002/91/WE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 4 (439) , s. 4-6
 • Bogdan A. : Wentylacja hybrydowa - rozwiązanie przyszłości w budownictwie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 1 (436) , s. 10-14
 • Bogdan A., Charkowska A. : Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne - kontrola stanu higienicznego (1) , 2008, 7-8 (442-443) , s. 36-40
 • Bogdan A., Sudoł-Szopińska I. : Komfort cieplny chirurgów pracujących na bloku operacyjnym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 11 (446) , s. 6-8
 • Charkowska A., Bogdan A. : Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne - metody czyszczenia i dezynfekcji (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 10 (445) , s. 16-17
 • Łuczak A., Sobolewski A.: Polska adaptacja testów pochodzących z Wiedeńskiego Systemu testów (WST), dla potrzeb doboru osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych, (W: Bezpieczeństwo pracy kierowców. Uwarunkowania psychologiczne i ergonomiczne), (Pod red.: W. Horst, G. Dahlke), Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2008
 • Bartkowiak G., Marszałek A. : Użytkowanie nieprzepuszczalnej odzieży ochronnej - komfort pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426) , s. 22-25
 • Chojnacka A., Sudoł-Szopińska I. : Komfort termiczny w pomieszczeniach biurowych w aspekcie norm , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 6 (429) , s. 16-19
 • Łuczak A., Sobolewski A.: Charakterystyka psychometryczna testów psychologicznych: ALS test wydajności pracy, DAUF test ciągłości uwagi, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Sudoł-Szopińska I., Chojnacka A.: Praktyczne aspekty oceny narażenia pracowników zatrudnionych w warunkach mikroklimatu zimnego za pomocą wskaźników WCI i IREQ, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 2, s. 16-19
 • Sudoł-Szopińska I., Chojnacka A. : Określanie warunków komfortu termicznego w pomieszczeniach za pomocą wskaźników PMV i PPD , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 5 (428) , s. 19-23
 • Kaczmarska A,, Łuczak A., Sobolewski A.: Uciążliwość hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi - badania w warunkach laboratoryjnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6, s. 11-15
 • Konarska M., Soltynski K., Sudol-Szopinska I., Chojnacka A.: Comparative evaluation of clothing thermal insulation measured on a thermal manikin and on volunteers, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2006, 2/2007
 • Konarska M., Soltynski K., Sudol-Szopinska I., Mlozniak D., Chojnacka A.: Aspects of standardization in measuring clothing thermal insulation on thermal manikin, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2006, 4/2006
 • Marszałek A.: Fizjologiczne reakcje organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej w gorącym środowisku, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 3
 • Marszałek A.: Stres cieplny jako zagrożenie w kopalniach, (W: Materiały koferencyjne Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006), Brak, 2006
 • Sudoł-Szopińska I.: Konsekwencje zdrowotne pracy wykonywanej w pozycji siedzącej w zakresie czynności układu żylnego kończyn dolnych i metody ich zapobiegania, Medycyna Pracy, 2006
 • Sudoł-Szopińska I., Błachowiak K., Koziński P.: Wpływ czynników środowiskowych na rozwój przewlekłej niewydolności żylnej, Medycyna Pracy, 2006, 57 (4), s. 365-373
 • Sudoł-Szopińska I., Koziński P., Młoźniak D., Szczepkowski M., Błachowiak K.: Wartość ultrasonografii duplex dopler w diagnostyce przewlekłej niewydolności żylnej u osób wykonujących pracę w pozycji siedzącej i statycznej, stojącej lub zmiennej., Ultrasonografia, 2006
 • Sudoł-Szopińska I., Łuczak A.: Wpływ temperatury środowiska zewnętrznego na sprawność działania człowieka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 16-19
 • Sudoł-Szopińska I., Sobolewski A., Chojnacka A.: Ocena obciążenia termicznego pracowników za pomocą wskaźnika WBGT - aspekty praktyczne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 10, s. 16 - 20
 • Sudoł-Szopińska I., Sobolewski A., Młoźniak D., Konarska M.: Ocena niekorzystnego wpływu mikroklimatu - Centrum Badań Obciążeń Termicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 3
 • Bugajska J., Makowiec-Dąbrowska T., Jegier A., Marszałek A.: Physical work capacity (VO2max) of active employees (men and women), Assessment and promotion of work ability, health and well-being of ageing workers, 2005
 • Jankowska E., (...), Sołtyński K., Sobolewski A.: Indor environmental quality In Office building, ERGONOMIA, 2005, Vol. 26 Nr 4/2004
 • Łuczak A., Sobolewski A.: Longitudinal changes in critical flicker fusion frequency: an indicator of human workload., Ergonomics, 2005, Vol. 48, No. 15/2005
 • Łuczak A., Sobolewski A.: Longitudinal changes in critical flicker fusion frequency: an indicator of human workload, Ergonomics, 2005, 48 (15), s. 1770-1792
 • Marszałek A.: Wskaźnik stresu cieplnego stosowany przy ocenie środowiska gorącego - kierunki rozwoju, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2005, 7(131)/2005
 • Marszałek A., Konarska M., Bugajska J.: Assessment of work ability in a hot environment of workers of different ages, (W: Assessment and promotion of work ability, health and well-being of ageing workers), (Pod red.: Costa J., Ilmarinen J.), Elsevier, International Congress Series 2005, vol. 1280 C, 2005
 • Marszałek A.: Ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem obciążeniem termicznym., (W: Pakiet edukacyjny dla konsultantów BHP. Moduł 4B.), PARP, Warszawa, 2004
 • Marszałek A., Smolander J., Sołtyński K.: Age-Related Thermal Strain in Men While Wearing Radiation Protective Clothing During Short-Term Exercise in the Heat, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2004, Vol.10, Nr 4
 • Sołtyński K.: Thermal Manikin Measurements - Exact or Not?, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2004, Vol. 10, nr 3
 • Sołtyński K., Marszałek A.: Obciążenie termiczne. Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodyczne., CIOP-PIB, Warszawa, 2004
 • Żurański J.A., Sobolewski A.: Ground snow loads In Poland, Davos, Switzerland, 2004
 • Bartkowiak G., Marszałek A.: II Europejska konferencja poświęcona odzieży ochronnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 9
 • Marszałek A.: Osoby zatrudnione w środowisku gorącym - struktura wiekowa, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 2
 • Konarska M.: Rozwój psychofizjologicznej koncepcji stresu środowiskowego., Medycyna Środowiskowa, 2002, 1/2002
 • Łuczak A., Sobolewski A.: Charakterystyka psychometryczna testów psychologicznych: Standardowe matryce progresywne, 2 Hand, Signal, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 2002
 • Żurański J.A. , Sobolewski A.: Probabilistyczna ocena obciążenia śniegiem w Polsce, XLVIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 2002
 • Żurański J.A., Sobolewski A.: New map of ground snow loads in Poland, Problems of the technical meteorology, Brak, Ukraina, 2002
 • Marszałek A., Owczarek G.: Technika laserowo-dopplerowska i termowizja - przykłady zastosowań w praktyce medycznej, CIOP, Warszawa, 2001
 • Marszałek A., Sołtyński K.: Człowiek w warunkach obciążenia termicznego, CIOP, Warszawa, 2001
 • Sołtyński K.: Obciążenie termiczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Sołtyński K.: Izolacja cieplna odzieży w technice bezpieczeństwa pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Sołtyński K. i inni: Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - wartości dopuszczalne, (Pod red.: D. Augustyńskiej, M. Pośniak), CIOP, Warszawa, 2001