Opis Jednostki Instytutu
 MaximizeMinimize

Scope of activities of the Laboratory:


 • Establishment of scientific bases for optimising lighting conditions at workstations,
 • Determination of the requirements and criteria assessing the influence of optical radiation on human health,
 • Development of methods of measuring parameters of optical radiation,
 • Measurement of lighting and optical radiation at workstation,
 • Development of methods of eliminating or reducing hazards related to excessive optical radiation at workstations,
 • Co-operation in establishing standards in optical radiation,
 • Identification, measurement and assessment of hazards non-laser optical sources at workstations,
 • Training courses for specialists and lectures at postgraduate studies.

Head of  the Laboratory
Agnieszka Wolska Ph.D. (Eng.), D.Sc. (Eng.)
phone: (+48 22) 623 46 34, fax: (+48 22) 623 36 93
e-mail: agwol@ciop.pl

Offer
 MaximizeMinimize
 
Employees
 MaximizeMinimize
 • Laboratory of Optical Radiation
   phone e-mail
   Jacek Kubica, 22 623 46 34 jakub[at]ciop.pl
   Marta Łowcewicz, 22 623-32-26 malow@ciop.pl
   Andrzej Pawlak, 22 623-46-75 anpaw[at]ciop.pl
   Mariusz Wisełka, 22 623-46-60 marwi[at]ciop.pl
Projects
 MaximizeMinimize
The ergonomic indirect lighting with modern light sources at workstations with display screens.
Project manager - Andrzej Pawlak M.Sc. (Eng.)
Contractor -
show more
Development of employer`s guidebook for the purposes of risk assessment associated with artificial optical radiation taking into account the requirements of 2006/25/WE directive.
Project manager - Agnieszka Wolska Ph.D. (Eng.)
Contractor -
show more
Estimation of threat of the non-laser optical radiation emitted through artificial radiation sources in workstations
Project manager - Andrzej Pawlak M.Sc. (Eng.)
Contractor -
show more
Publication
 MaximizeMinimize
 • Pawlak A.: Ocena zagrożenia pracowników promieniowaniem nadfioletowym na wybranych stanowiskach pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2021, 5(596), s. 22-27
 • Wisełka M., Wolska A.: Czy promieniowanie optyczne pochodzące z urządzeń rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej może stanowić zagrożenie dla zdrowia?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2021, 9(600), s. 12-16
 • Wolska A., Sawicki D., Tafil-Klawe M.: Visual and Non-Visual Effects of Light. Working Environment and Well-Being., CRC Press / Taylor & Francis Group, 2020
 • Pawlak A.: Potential harm to health from new generation light sources, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2020, 61(133), s. 152-159
 • Wisełka M., Wolska A.: Prezentacja aplikacji mobilnej do oceny narażenia na promieniowanie UV w otoczeniu spawania łukowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 8(587), s. 12-15
 • Wisełka M., Wolska A., Sawicki D.: Wyznaczanie rozkładów natężenia napromienienia promieniowaniem UV na komputerowym modelu 2D ciała człowieka, Przegląd Elektrotechniczny, 2020, 96(1), s. 129-133
 • Wolska A., Sawicki D. : Practical application of HDRI for discomfort glare assessment at indoor workpalces, Measurement, 2020, 151, s. 107179
 • Zalesińska M., Zabłocka J., Pawlak A. : Evaluation of the durability of selected LED lamps, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2020, 61(133), s. 23-28
 • Pawlak A.: Oświetlenie pomieszczeń biurowych z komputerami, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 10-12
 • Pawlak A. : Spektroradiometryczna metoda oceny bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł emitujących promieniowanie optyczne, Przegląd Elektrotechniczny, 2019, 10, s. 219-224.
 • Pawlak A. : Sposób określania bezpieczeństwa fotobiologicznego elektrycznych promienników optycznych, IMPE (Informacja, o normach i przepisach elektrycznych), miesięcznik SEP, 2019, XXV, 242-243, s. 47-58
 • Price L. L. A., Udovičić L., Behrens T., van Drongelen A., Garde A.H., Hogenelst K., Jensen M.A., Khazova M., Nowak K., Rabstein S., Romanus E., Wolska A.: Linking the non-visual effects of light exposure with occupational health, International Journal of Epidemiology, 2019, vol. 48, 5 , s. 1393-1397
 • Rybczyński A., Wolska A., Wisełka M., Matusiak J., Pfeifer T.: Ignition of welding arc and UV actinic hazard evaluatin, Energies, 2019, vol. 12, 3, s. 512
 • Sawicki D. Wolska A.: Objective assessment of glare at outdoor workplaces, Building and Environment, 2019, vol. 149, s. 537-545
 • Sawicki D., Wolska A., Porsch T.: Glare assessment for research and development of measurement methods, Przegląd Elektrotechniczny, 2019, Vol. 95, 1 , s. 169-176
 • Wolska A., Sawicki D., Wisełka M.: Możliwości wykorzystania środowiska wirtualnego SEMI-CAVE w laboratorium CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 6-9
 • Smagowska B., Pleban D., Sobolewski A., Pawlak A.: Warunki pracy w wybranych pomieszczeniach szpitala – wyniki badań pilotażowych hałasu, oświetlenia i mikroklimatu , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2018, 12(579), s. 17-21
 • Pawlak A.: Rodzaje oświetlenia awaryjnego i cele jego stosowania, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 9(552), s. 24-28
 • Pawlak A.: Przystosowanie oświetlenia elektrycznego środowiska pracy dla osób słabowidzących, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 2(521), s. 23-27
 • Pawlak A., Zaremba K.: Wpływ parametrów obliczeniowych na błędy symulacji oświetlenia pośredniego metodą Monte Carlo, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 90, 1 , s. 288-290
 • Pawlak A., Zaremba K.: Porównanie symulacji komputerowych i wyników pomiarowych modeli instalacji oświetlenia pośredniego, z diodami świecącymi LED, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 90, 3 , s. 260-262
 • Wolska A., Sawicki D.: Evaluation of discomfort glare in the 50+ eldery – experimental study, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2014, 27(3), s. 444-459
 • Zużewicz K., Wolska A.: Wpływ charakterystyki widmowej światła sztucznego, na aktywność dobową i poziom senności pracowników zmianowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 12(522), s. 18-22
 • Pawlak A.: Zagrożenie światłem niebieskim na stanowiskach pracy w przemyśle , Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 8, s. 245-249
 • Pawlak A., Zaremba K.: Wpływ parametrów technicznych instalacji oświetlenia pośredniego z diodami elektroluminescencyjnymi (LED) na parametry oświetlenia, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 9, s. 278-281
 • Pawlak A., Zaremba K.: A Monte-Carlo simulation of an indirect lighting installation using light emitting diodes (LEDs), Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 7, s. 215-217
 • Pawlak A., Zaremba K.: Symulacja komputerowa instalacji oświetlenia pośredniego z diodami elektroluminescenyjnymi, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 8, s. 236-238
 • Sawicki D., Wolska A.: Algorithm of HDR image preparation for discomfort glare assessment, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 2a, s. 87-90
 • Wolska A.: Occupational Exposure to Solar Ultraviolet Radiation of Polish Outdoor Workers: Risk Estimation Method and Criterion, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 1, s. 107-116
 • Wolska A.: Ocena narażenia zawodowego spawaczy na promieniowanie nadfioletowe i „światło niebieskie” podczas spawania metodą TIG I MMA na podstawie wyników pomiarów na stanowiskach pracy, Medycyna Pracy, 2013, 64(1), s. 69-82
 • Wolska A.: Glare as a specific risk factor in working conditions, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 1a, s. 142-144
 • Wolska A., Najmiec A. : Ocena wdrożenia postanowień dyrektywy unijnej dotyczącej bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 16-19
 • Pawlak A.: Metoda oceny kategorii maszyn ze względu na emisję nielaserowego promieniowania optycznego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 17-32
 • Pawlak A.: Wyniki badań zmęczenia wzroku osób o umiarkowanym upośledzeniu widzenia w zależności od systemu oświetleniowego, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 3a, s. 88-91
 • Pawlak A., Zaremba K.: Dokładność symulacji oświetlenia pośredniego z wykorzystaniem programów oświetleniowych, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 4a, s. 120-122
 • Wolska A. : Jak zmienia się olśnienie przykre przy różnym położeniu oka obserwatora? , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 7 (490) , s. 22-26
 • Wolska A., Latała A., Pawlak A. : Bezpieczeństwo fotobiologiczne wybranych źródeł światła stosowanych do celów oświetleniowych, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 6, s. 259-263
 • Owczarek G., Wolska A., Bartkowiak G. : Ocena skuteczności oraz dobór materiałów barierowych używanych do produkcji odzieży chroniącej przed promieniowaniem nadfioletowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 9 (480) , s. 18-21
 • Pawlak A. : System oświetlenia stanowisk pracy z komputerem dla osób niedowidzących , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 6 (477) , s. 11-14
 • Wolska A., Latała A. : Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na naturalne promieniowanie nadfioletowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 12-16
 • Pawlak A. : Nowe wymagania w projekcie europejskiej normy oświetleniowej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 10 (469) , s. 22-25
 • Wolska A., Dźwiarek M. : Technicznie rzecz biorąc , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 12-17
 • Wolska A., Gałecki Ł.: Narażenie zawodowe na naturalne promieniowanie nadfioletowe w Polsce - ocena szacunkowa , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 1 (460) , s. 14-17
 • Wolska A., Głogowski P.: Promieniowanie laserowe. Dokumentacja dopuszczalnych wartości natężenia czynnika fizycznego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 5-78
 • Pawlak A. : Przyszłość oświetlenia elektrycznego - poprawa efektywności energetycznej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3 (450) , s. 18-21
 • Pawlak A., Zaremba K.: Praktyczne zastosowanie diod LED dużej mocy do oświetlenia miejscowego, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, 11
 • Pawlak A. Zaremba K.: Model oprawy oświetlenia miejscowego dla osób słabo widzących, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4
 • Wolska A., Najmiec A. : Wymagania bhp na stanowiskach komputerowych - potrzeba zmian , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 10 (457) , s. 18-21
 • Konieczny P., Wolska A., Świderski J., Zając A.: Simulation of Reflected and Scattered Laser Radiation for Designing Laser Shields, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2008, 14, 2, s. 133-147
 • Mieszkowska M., Bugajska J., Wolska A. : Praca z komputerem przenośnym - laptopy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 12 (447) , s. 8-10
 • Owczarek G., Wolska A. : Aspekty bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń laserowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 11 (446) , s. 2-05
 • Wolska A., Stefański M. : Badanie cech użytkowych inteligentnych systemów sterowania oświetleniem , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 3 (438) , s. 13-17
 • Pawlak A.: Diody świecące jako źródła światła., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 12, s. 24-27
 • Pawlak A., Zaremba K.: Wyniki pomiarów parametrów świetlnych modelu oprawy z diodami świecącymi (LED) dużej mocy, Przegląd Elektrotechniczny - Konferencje, 2007, 1, s. 43-46
 • Pawlak A., Zaremba K.: Zastosowanie diod LED dużej mocy do oświetlenia ogólnego., Nowa Elektrotechnika, 2007, 11, s. 16-19
 • Pawlak A., Zaremba K.: Luminárias de iluminacao localizada com guias de luz planos., ELETRICIDADE MODERNA (Brazylia), 2007, ARANDA EDITORA ANO X, s. 40-44
 • Wolska A., Świderski J., Konieczny P. : Zagrożenie promieniowaniem laserowym odbitym - wpływ kąta ustawienia materiału obrabianego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433) , s. 18-21
 • Zaremba K, Pawlak A.: Lens for luminaires with high power LED diodes, Przegląd Elektrotechniczny, 2007, 5, s. 21-23
 • Zaremba K., Pawlak A.: Parameters of model luminaire with high power LED diodes, Przegląd Elektrotechniczny, 2007, 5, s. 50-52
 • Pawlak A.: Zasady eksploatacji oświetlenia awaryjnego., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 418-419
 • Pawlak A.: Ocena narażenia na promieniowanie optyczne pochodzące od oświetlenia słonecznego na stanowiskach pracy biurowej., Proceedings of Electrotechnical Institute, 2006
 • Pawlak A.: Odpowiadamy na pytania czytelników dotyczące normy oświetleniowej PN-EN 12464-1:2004., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 9, s. 420
 • Pawlak A.: Oświetlenie awaryjne - wymagania., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6
 • Konarska M., Wolska A., Widerszal-Bazyl M., Bugajska J., Roman-Liu D., Aarås A.: The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial, and visual strain of VDT data entry work: the Polish part of the international study, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, 11 (1), s. 65-76
 • Pawlak A.: Ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem oświetleniem elektrycznym w Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Pakiet edukacyjny dla konsultantów BHP. Moduł 4 B, PARP, 2004
 • Pawlak A.: Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach - nowa norma oświetleniowa., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 10, s. 6-10
 • Pawlak A., Wolska A.: Oświetlenie elektryczne w Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodyczne, wyd. III zaktualizowane, pod red. W. Zawieski., CIOP, Warszawa, 2004
 • Pawlak A., Zaremba K.: Light intensity distribution of diffusive elements deposited onto the surface of light guiding plate., SPIE - The International Society for Optical Engineering, USA, 2004
 • Pawlak A., Zaremba K.: Influence of the fluorescent lamp radiation colour on attenuation of luminous flux in light guiding plates., SPIE - The International Society for Optical Engineering, USA, 2004
 • Pawlak A., Zaremba K.: Sprzęganie fluorescencyjnego źródła światła z płytą wiatłowodzącą., Elektronika, 2004, 3, s. 22-23
 • Wolska A., Kosiński R., Pawlak A.: Istotne cechy użytkowe cyfrowego systemu sterowania oświetleniem wykorzystującego protokół DALI., Elektroinstalator, 2004, 3, s. 74-78
 • Wolska A., Kosiński R., Pawlak A.: Inteligentne systemy sterowania oświetleniem elektrycznym., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 11, s. 15-19
 • Wolska A., Pawlak A.: Nielaserowe promieniowanie optyczne w Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodyczne, wyd. III zaktualizowane, pod red. W. Zawieski., CIOP, Warszawa, 2004
 • Marzec S., Kozłowski C., Wolska A.: Nielaserowe promieniowanie widzialne i podczerwone. Procedura pomiarowa., (W: Podstawy i metody oceny środowiska pracy 3(37)), CIOP-PIB, Warszawa, 2003
 • Marzec S., Kozłowski, Wolska A.: Nielaserowe promieniowanie nadfioletowe. Procedura pomiarowa., (W: Podstawy i metody oceny środowiska pracy, 3(37)), CIOP-PIB, Warszawa, 2003
 • Pawlak A.: Zastosowanie spektroradiometrycznej metody pomiarowej do oceny zagrożenia promieniowaniem optycznym, (W: VI Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne "Barwa - wrażenie i pomiar"), GUM, Politechnika Białostocka, Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Instytut Barwników i Produktów Organicznych, SpectroColor, 3M, Fundacja "Więcej Światła", Białystok - Białowieża, 2003
 • Pawlak A.: METHODS OF CALCULATION AND MEASUREMENT OF CRF FOR CHOSEN GROUPS OF MACHINES, 25 Międzynarodowa Sesja CIE, San Diego, USA, 2003
 • Pawlak A.: Płyty światłowodzące z elementami pryzmatycznymi, Wiadomosci Elektrotechniczne, 2003, 4, s. 281-284
 • Pawlak A.: Sprzęganie fluorescencyjnego źródła światła z płytą światłowodzącą, Wiadomosci Elektrotechniczne, 2003, 10, s. 440-441
 • Pawlak A.: Charakterystyczne parametry współczesnych źródeł światła stosowanych w oświetleniu zewnętrznym, (W: Konferencja Naukowo-Techniczna "Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze. Oświetlenie zewnętrzne"), SEP, Zakład Energetyczny Koszalin S.A., Philips Lighting, Przedsiębiorstwo Konstrukcji Innowacyjnych, Kołobrzeg, 2003
 • Wolska A.: Visual strain and lighting preferences of VDT users under different lighting systems, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2003, 4, vol.9
 • Wolska A.: Lighting of VDT Workstands and users" visual discomfort - results of an experimental study, (W: Volume 3 of the Proceedings of HCI International 2003), Brak, Kreta, Grecja, 2003
 • Wolska A.: Oświetlenie a wypadki przy pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 9, s. 13-15
 • Wolska A.: Inadequate lighting as an indirect factor in occupational accidents, (W: Proceedings of the IEA 2003 Congress of the International Ergonomics Association), Brak, Seoul, Korea, 2003
 • Wolska A.: Nowe kryteria oceny zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 3, s. 21-24
 • Wolska A., Pawlak A.: Oświetlenie elektryczne i dzienne jako źródło potencjalnego zagrożenia promieniowaniem optycznym, (W: XII Krajowa Konferencja Oświetleniowa - TECHNIKA ŚWIETLNA 2003), Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Fundacja "Więcej światła", Zakład Techniki Świetlnej, Warszawa, 2003
 • Wolska A., Pawlak A., Kosiński R.: Co użytkownik powinien wiedzieć o najnowszych systemach sterowania oświetleniem, (W: XII Krajowa Konferencja Oświetleniowa - TECHNIKA ŚWIETLNA 2003), Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Fundacja "Więcej światła", Zakład Techniki Świetlnej, Warszawa, 2003
 • Pawlak A.: Wybrane problemy obliczeń świetlnych opraw oświetlenia miejscowego ze świetlówką kołową, Wiadomosci Elektrotechniczne, 2002, 12
 • Wolska A.: Visual fatigue and preferences of VDT users under different lighting systems, (W: Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Work With Display Units WWDU 2002 - World Wide Work), Brak, Berchtesgaden, Niemcy, 2002
 • Wolska A., Pawlak A.: Ocena zagrożenia promieniowaniem nadfioletowym na wybranych stanowiskach pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 12
 • Kozłowski C.: Nielaserowe promieniowanie nadfioletowe i podczewone, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Kozłowski C.: Promieniowanie laserowe, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Pawlak A.: W świetle czy w ciemności?, Światło, 2001, 3
 • Pawlak A., Zaremba K.: Reflector Luminaire with high power light-emitting diodes for general lighting., Applied Optics, 2001, vol. 47 / 3, s. 467-473
 • Pawlak A., Zaremba K.: Projektowanie obrotowo-symetrycznych opraw oświetlenia miejscowego, Przegląd Elektrotechniczny, 2001, 9
 • Wolska A.: Preferencje rodzaju oświetlenia dla stanowisk z monitorami ciekłokrystalicznymi, Przegląd elektrotechniczny, 2001, 7-8
 • Wolska A.: Wybór systemu oświetleniowego na stanowiskach z komputerami a cechy użytkownika, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8
 • Wolska A.: Lighting equipment, (W: International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, vol.II), (Pod red.: W. Karwowski), Brak, 2001
 • Wolska A.: Human aspects of lighting in working interiors, (W: International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors. vol.II), (Pod red.: W. Karwowski), Brak, 2001
 • Wolska A.: Wybór systemu oświetleniowego na stanowiskach z komputerami, a cechy użytkowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8
 • Wolska A., Bugajska J., Najmiec A.: A Checklist as a Method for Assessing Conditions of Work with Computers - Implementation of Directive 270/90/EEC in Poland, (W: Proceedings of the 9th International Conference on Human - Computer Interaction - HCI International 2001), Brak, New Orleans, Louisiana, USA, 2001
 • Wolska A., Pawlak A.: Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy. Wyd. 3 poprawione, (W: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, t. 12), Brak, Warszawa, 2001
 • Wolska A., Pawlak A.: Oświetlenie elektryczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Wolska A.: System oświetlenia na stanowiskach pracy z komputerem a zmęczenie wzroku, (W: Technika Świetlna"2000), Brak, Warszawa, 2000
 • Wolska, A. Bugajska J., Drygała M., Najmiec A., Grabarczyk Z., Augustyńska D.: Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach z komputerami. Poradnik pracodawcy., CIOP, Warszawa, 2000
 • Wolska A., Śwituła M.: Luminance of the surround and visual fatigue of VDT operators, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 1999, 4, vol.5