Opis Jednostki Instytutu
 MaximizeMinimize

Scope of activities of the Laboratory:


 • Development of the basis and principles for assessing the level of systems performing safety functions, as well for the development of safe and comfortabla work conditions in automated and robotised production systems,
 • Identyfication and assessment of the hazards of electrocution and the hazards related to injuries from the electrical equipment of machinery,
 • Development and implementation of modern solutions for collective protetction in particular from the hazards of injuries and electrocution,
 • Testing of the control system of machinery, collective protection equipment and electrical insulation equipment for conformity with safety requirements,
 • Testing of the effectiveness of safety of protection against electrocution short circuits and overloads of the elecrtical equipment of machinery and work stations.

Head of  the Laboratory
Marek Dźwiarek Ph.D. (Eng.) D.Sc. (Eng.)
phone: (+48 22) 623 46 35, fax: (+48 22) 623 36 93
e-mail: madzw@ciop.pl

Offer
 MaximizeMinimize
 
Employees
 MaximizeMinimize
Projects
 MaximizeMinimize
Risk assessment method while designing machines due to use of virtual reality techniques.
Project manager - Marek Dźwiarek Ph.D. (Eng.)
Contractor -
show more
Elaboration of research methodology of the electrical equipment of machines due to requirements of the last EU Directives and connected standards to be used by machine`s producers and usersResearch procedures of the electrical equipment of machines
Project manager - Zygfryd Brański M.Sc. (Eng.)
Contractor -
show more
Developing a method of virtual modelling of danger zones for assisted selection of protective systems at the stage of designing machinery and production systems
Project manager - Marek Dźwiarek Ph.D. (Eng.), D.Sc. (Eng.)
Contractor -
show more
Publication
 MaximizeMinimize
 • Dźwiarek M.: Projektowanie urządzeń logicznych realizujących funkcje blokowania i ryglowania osłon, Napędy i sterowanie, 2019, 12, s. 74-78
 • Dźwiarek M.: Prevention of defeating interlocking devices associated with guards, Journal of KONBiN, 2019, Vol. 49, 3
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Wymagania stawiane wyposażeniu elektroizolacyjnemu stosowanemu podczas prac w warunkach zagrożeń elektrycznych, Napędy i sterowanie, 2019, 9, s. 152-155
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Wymagania stawiane osłonom elektroizolacyjnym podczas prac w warunkach zagrożeń elektrycznych, Inżynieria i utrzymanie ruchu, 2019, 2(131), s. 60-62
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Wymagania stawiane wyposażeniu elektroizolacyjnemu stosowanemu podczas prac w warunkach zagrożeń elektrycznych, Maszyny elektryczne – zeszyty problemowe, 2019, 2(122), s. 21-26
 • Dźwiarek M., Strawiński T., Łempiński T., Światowski M.: Symulacja stosowania środków ochrony osobistej w badaniach skuteczności systemu SMART ID CARD, Journal of KONBIN, 2017, 43, s. 163-178
 • Strawiński T.: Wymagania przy stosowaniu chodników i płacht elektroizolacyjnych podczas prac w warunkach zagrożeń elektrycznych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 5(548), s. 8-10
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – skala zjawiska, Napędy i Sterowanie, 2015, 2, s. s. 74-78
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – zapobieganie, Napędy i Sterowanie, 2015, 2, s. 80-84
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – zapobieganie (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 7(514), s. 12-15
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – skala zjawiska (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 6(513), s. 20-23
 • Dźwiarek M.: Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn, Napędy i Sterowanie, 2014, 12, s. 44-50
 • Grabowski A., Jankowski J., Dźwiarek M., Kosiński R. A.: Stereovision Safety System for Identifying Workers’ Presence: Results of Tests, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 1, s. 103-109
 • Strawiński T.: Stosowanie podsystemów transmisji danych bezpieczeństwa w związanych, z bezpieczeństwem systemach sterowania maszyn, Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, 2014, 102, 2 , s. 179-184
 • Strawiński T.: Projektowanie funkcji bezpieczeństwa z wykorzystaniem podsystemu transmisji danych bezpieczeństwa, Napędy i Sterowanie, 2014, 10, s. 118-122
 • Strawiński T. : Badania okresowe rękawic i obuwia elektroizolacyjnego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 5 (500) , s. 10-14
 • Dźwiarek M.: Practical examples of the determination of periodical inspection frequency in machinery safety systems, Acta Mechanica et Automatica, 2012, 6, 2, s. 33-37
 • Dźwiarek M., Hryniewicz O.: Praktyczne przykłady wyznaczania częstości kontroli okresowych związanych z bezpieczeństwem systemów sterowania maszynami, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 5a, s. 290-295
 • Wolska A., Dźwiarek M. : Technicznie rzecz biorąc , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 12-17
 • Dźwiarek M.: Case study of conformity assessment of automated production line, Pomiary, Automatyka, Robotyka, 2009, 10, s. 38-44
 • Grabowski A., Kosiński R., Dźwiarek M.: Artificial neural network for worker presence identyfication in dangerous zones using stereovision, Pomiary Automatyka Robotyka, 2009, 2, s. 142-151
 • Stefański M., Strawiński T. : Zagrożenia elektryczne w zakładach produkujących materiały budowlane , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 4 (439) , s. 16-19
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 4, s. 14-17
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 7-8, s. 6-10
 • Dźwiarek M.: Wymagania zasadnicze i procedura oceny zgodności sprzętu elektrycznego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 3, s. 13 - 15
 • Dźwiarek M.: Bezpieczeństwo funkcjonalne programowalnych układów sterowania maszyn, (W: International workshop SIPI on functional safety IEC 61508), Brak, Gdynia, 2003
 • Dźwiarek M.: Zaburzenia w realizacji funkcji bezpieczeństwa przez systemy sterowania maszyn i zapobieganie związanym z nimi wypadkom, (W: Podstawy prewencji wypadkowej), CIOP-PIB, 2003
 • Dźwiarek M.: Złożone systemu elektroniczne w zastosowaniu do związanych z bezpieczeństwem systemów sterowania maszyn, (W: IV Wrocławskie Sympozjum Automatyzacja Produkcji), Brak, Wrocław, 2003
 • Dźwiarek M.: Procedures for functional safety assessment of programmable control systems of machinery, (W: Safety and Reliability International Conference), Brak, Gdynia, 2003
 • Dźwiarek M., Holejko K., Nowak R.: Augmented Reality - a new kind of hazardous situation indicator, (W: International Conference Safety of Industrial Automated Systems), Brak, Nancy, 2003
 • Gierasimiuk J., Karski H.: Elektryczne wymagania dotyczące eksploatowanych maszyn i urządzeń technicznych wynikające z dyrektywy nr 89/655/EEC oraz dodatkowo z dyrektywy dotyczącej sprzętu elektrycznego nr 73/23/EEC+93/68/EC, (W: "Problematyka bezpiecznego użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych"), GIP, Wrocław, 2003
 • Karski H., Biernacki A.: Ocena ryzyka zawodowego związanego z porażeniem prądem elektrycznym, (W: "Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi w przemyśle"), CIOP-PIB, Katowice, 2003
 • Strawiński T.: Wymagania i badania sprzętu elektroizolacyjnego dla potrzeb certyfikacji, (W: "Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi w przemyśle"), CIOP-PIB, Katowice, 2003
 • Dźwiarek M.: Probabilistyczna ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów sterowania maszyn, Pomiary Automatyka Robotyka, 2002, 10, s. 5-9
 • Dźwiarek M.: Probabilistic assessment of functional safety of machine control system., Automation, Warszawa, 2002
 • Karski H.: Przewody ochronne. Cz.2, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 1
 • Kowalski B., Karski H.: Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy., CIOP, 2002
 • Strawiński T.: Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem w maszynach., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 11, s. 28-31
 • Strawiński T.: Dobór kategorii elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem., Pomiary Automatyka Robotyka, 2002, 11, s. 5-9
 • Strawiński T.: Dobór kategorii elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem., Konferencja Automation, 2002
 • Dźwiarek, M.: The analysis of accident causes in view of the protective devices and safety related control system effectiveness, International Conference Safety of Industrial Automated Systems, Bonn, 2001
 • Dźwiarek M.: Ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego programowalnych sterowników maszyn, (W: Materiały konferencyjne: Safety and Reliability International Conference, t. 4), Brak, Szczyrk, 2001
 • Dźwiarek M.: Aspekty bezpieczeństwa funkcjonalnego złożonych systemów sterowania maszyn, (W: Materiały z konferencji: Automation), Brak, Warszawa, 2001
 • Dźwiarek M.: Praktyczny przykład oceny zgodności zautomatyzowanego sytemu wytwarzania, (W: Bezpieczeństwo przemysłowe. Tom 3), Brak, 2001
 • Karski H.: Połączenia ochronne w maszynach, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11
 • Karski H.: Przewody ochronne. Cz.1., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11
 • Strawiński T.: Wpływ strefy tolerancji na pomiar czasu zadziałania laserowego urządzenia ochronnego (skanera)., Konferencja Automation, 2001
 • Strawiński T.: Wybrane urządzenia ochronne - charakterystyka funkcjonalna, wymagania, badania., (W: Nowoczesne urządzenia ochronne do maszyn.), CIOP, 2001
 • Dźwiarek M.: Measurement of the response time of an electrosensitive protective device in the process of its certification., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2000, Vol.4 No.3, s. 363-384
 • Dźwiarek M.: Pomiary czasu zadziałania bezdotykowych urządzeń ochronnych dla potrzeb ich certyfikacji, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 11, s. 1-13
 • Dźwiarek M.: Application of Complex Electronics in Machinery Control Systems, (W: Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility & Hybrid Automation), Brak, Kraków, 2000
 • Dźwiarek M.: Advanced Technology in Safety Related Control Systems of Machinery, (W: Ergonomics and Safety for Global Business Quality and Productivity), Brak, Warszawa, 2000
 • Dźwiarek M.: Klasyfikacja związanych z bezpieczeństwem elementów systemów sterowania według EN 954-1, (W: Zasady zapewniania bezpieczeństwa przy maszynach według wymagań Europejskich), Brak, Warszawa, 2000
 • Dźwiarek M., Kosztowski S., Miareczko B., Missala T.: Modele oceny zgodności bezpieczeństwa wyrobów automatyki, robotyki oraz zintegrowanych systemów wytwarzania. Przewodnik metodyczny do europejskich oraz krajowych modeli oceny zgodności. Centralny Instytut Ochrony pracy., CIOP, 2000
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Badania typu programowalnych sterowników maszyn., Pomiary Automatyka Robotyka, 2000, 5, s. 20-22
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Laser Scanners Response Time Measurement Using Double Penetration Method, (W: Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility & Hybrid Automation), Brak, Kraków, 2000
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Wymagania bezpieczeństwa dla wybranych urządzeń ochronnych., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 7-8, s. 1-5
 • Karski H.: Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w gospodarstwie rolnym, CIOP, 2000
 • Strawiński T.: Reports on International Events. International Seminar on Safety of Machinery Principles According to The European Requirements, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2000, Vol.6, No.3