Opis Jednostki Instytutu
 MaximizeMinimize

Main areas of activity of the Laboratory of Sound Processingn NA 3:


 • Research and development work over the active methods of noise reduction:
 • Development of algorithms for the digital processing of signals for use in active methods of noise reduction,
 • Development of algorithms for the digital processing of signals for use in active methods of noise reduction,
 • Tests of digital algorithms for processing signals in terms of their use in systems of active noise reduction,
 • Development of systems using active methods to reduce noise in the working environment,
 • Testing of systems of active noise reduction.

The Laboratory of Active Methods of Noise reduction NA 3 undertakes work related to the widely understood use of active noise reduction methods.  Its activities include the improvement of methods and expansion of the possibilities of using active systems.  The Laboratory has developed a model of Active Protection of Hearing with the use of an analogue active system.  Work is currently under way on the implementation of internal communications in APH.  The Laboratory has also designed a Universal System of Active Noise Reduction based on digital adaptive LMS, NLMS and FXLMS algorithms. The system has been applied to such applications as noise reduction in wave-guides.  Work is also being undertaken on the use of the Universal Active Noise Reduction System to reduce noise from transformers.

 

Laboratory Manager
Leszek Morzyński Ph.D. (Eng.)  
phone: (+48 22) 623 32 97, fax: (+48 22) 623 46 54
e-mail: lmorzyns@ciop.pl

Offer
 MaximizeMinimize
 
Employees
 MaximizeMinimize
 • Laboratory of Sound Processing
   Manager phone e-mail
   Leszek Morzyński, 22 623-32-97 lmorzyns[at]ciop.pl
   phone e-mail
   Aliaksandra Shmyk, alshm[at]ciop.pl
   Adam Swidziński, adswi[at]ciop.pl
   Grzegorz Szczepański, grszc[at]ciop.pl
Projects
 MaximizeMinimize
Active sound absorbing-insulating layouts controlled by algorithms based on neural network and genetic algorithm.
Project manager - Leszek Morzyński Ph.D. (Eng.)
Contractor -
show more
Online system to learn the proper use of individual hearing protection centerline.
Project manager - Paweł Górski M.Sc. (Eng.)
Contractor -
show more
Creation and development of SAFER website supporting systemic prophylaxis of physical environmental risks.
Project manager - Leszek Morzyński Ph.D. (Eng.)
Contractor -
show more
Publication
 MaximizeMinimize
 • Morzyński L. , Szczepański G.: Ocena położenia urządzenia nasobnego na podstawie mocy sygnału radiowego w sieci sensorowej do monitorowania zagrożeń w środowisku pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 2(581), s. 22-25
 • Szczepański G., Morzyński L., Pleban D.: Mobilne stanowisko do wizualizacji pola akustycznego wokół maszyn, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 5(572), s. 16-20
 • Morzyński L., Szczepański G.: System aktywnej redukcji hałasu do zastosowania w hełmach strażackich – propozycja rozwiązania, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 3(558), s. 11-15
 • Morzyński L., Szczepański G. : Double panel structure for active control of noise transmission, Archives of Acoustics, 2018, 43, 4, s. 689-696
 • Szczepański G., Morzyński L., Pleban D., Młyński R.: Stanowisko badawcze CIOP-PIB do badań percepcji dźwięku przestrzennego z zastosowaniem techniki ambisonicznej, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 10(565), s. 24-27
 • Morzyński L.: System aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrody szklane, wykorzystujący algorytm rotacyjny, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 11(554), s. 21-25
 • Morzyński L., Krukowicz T.: Dwypłytowa struktura aktywna do ograniczania transmisji hałasu przez obudowy i przegrody dźwiękoizolacyjne, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 10(553), s. 24-28
 • Górski P.: Hałas a słyszalność sygnalizatora pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 3(522), s. 8-11
 • Morzyńsk L.i: System zdalnego monitorowania parametrów wibroakustycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 11, s. s. 13-17
 • Górski P.: Nowa metoda aktywnej redukcji hałasu w ochronnikach słuchu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 8(515), s. 10-14
 • Górski P.: Model of interactive system for training in the proper use of hearing protection devices, Archives of Acoustics, 2014, 39,1, s. 11-15
 • Górski P.: Occupational Exposure to Noise From Authorized Emergency Vehicle Sirens, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 3, s. 515-523
 • Morzyński L.: Zastosowanie modułów XBee do monitorowania narażenia na hałas pracowników użytkujących nauszniki przeciwhałasowe, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 90, 9 , s. 187-190
 • Górski P. : Interaktywny system do nauki prawidłowego użytkowania środków ochrony indywidualnej słuchu , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 5 (500) , s. 22-26
 • Górski P., Morzyński L.: Active noise reduction algorithm based on NOTCH filter ang genetic algorithm, Archives of Acoustics, 2013, 38, 2, s. 186-190
 • Górski P. : Nowy model dźwiękowego sygnalizatora ostrzegawczego na przejściach dla pieszych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 1 (484) , s. 12-15
 • Górski P., Kozupa M.: Variable sound insulation structure with MFC elements, Archives of Acoustics, 2012, 37, 1, s. 115-120
 • Radosz J., Krukowicz T.: Aparatura i metody pomiaru hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 4, s. 5-15
 • Morzyński L. : Wykorzystanie algorytmów genetycznych do ograniczania zawodowej ekspozycji na hałas , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 10 (481) , s. 9-12
 • Wawrzeńczyk-Zdżyłowska A., Zawieska W. M. : Problemy zrównoważonego rozwoju w analizie wibroakustycznej środowiska pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 10-13
 • Górski P.: Możliwość lokalizacji źródeł dźwięku przez osoby z dysfunkcją słuchu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8, s. 35-37
 • Krukowicz T.: Elektroniczny sygnalizator przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu pod ochronnikami słuchu., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12, s. 19-21
 • Krukowicz T.: Mikroprocesorowy wskaźnik dozymetryczny do monitorowania narażenia na hałas w środowisku pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11, s. 24-26
 • Krukowicz T.: Active noise control algorithm based on a neural network and nonliner input-output system identification model., Archives Of Acoustics, 2010, vol. 35 no. 2
 • Morzyński L., Górski P.: Algorytmy genetyczne w ograniczaniu zawodowej ekspozycji na hałas, (W: Materiały konferencyjne WIBROTECH 2010), Sękocin Stary, 2010
 • Górski P.: Możliwości ograniczania hałasu powodowanego przez sygnalizatory dźwiękowe instalowane na przejściach na pieszych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 7-8
 • Górski P. : Możliwości ograniczania hałasu powodowanego przez sygnalizatory dźwiękowe instalowane na przejściach dla pieszych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 7-8 (454-455) , s. 38-41
 • Górski P., Krukowicz T.: Redukcja hałasu w torze komunikacji pojazdu uprzywilejowanego., (W: 56 Otwarte Seminarium z Akustyki, OSA), Brak, Warszawa-Goniądz, 2009
 • Górski P., Morzyński L.: Adaptacyjny sygnalizator akustyczny na przejściach dla pieszych, XXXVII Zimowa szkoła zwalczania zagrożeń wibroakustycznych, Gliwice-Korbielów, 2009
 • Górski P.: Redukcja hałasu w środowisku z wykorzystaniem metod aktywnych, (W: XXX Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna "HAŁAS A ŚRODOWISKO"), Łódź, 2008
 • Górski P., Morzyński L. : Serwis internetowy wspomagający profilaktykę zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8 (442-443) , s. 18-22
 • Morzyński L., Górski P.: Sygnalizator ostrzegawczy w pojazdach uprzywilejowanych zintegrowany z systemem aktywnej redukcji hałasu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8
 • Górski P.: Applications of sensitivity analysis in testing of active noise reduction systems., Noise Control"07, Elbląg, 2007
 • Zawieska W. M. : A Power Transformer as a Source of Noise, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2007, 13, 4, s. 381-389
 • Engel Z., Makarewicz G., Morzyński L., Zawieska W. M.: Metody aktywne redukcji hałasu, CIOP, Warszawa, 2001
 • Górski P.: Modelowanie charakterystyki kierunkowej źródła dźwięku, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Górski P., Krukowicz T.,: Model aktywnego sygnalizatora dźwiękowego na przejściach dla pieszych, (W: Materiały konferencyjne WIBROTECH 2010), Sękocin Stary, 2001
 • Górski P., Makarewicz G., Morzyński L., Zawieska W. M.: Internetowa baza wiedzy dotycząca hałasu - SMOK, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11
 • Górski P., Morzyński L.: Aktywny ochronnik słuchu z zewnętrznym układem zasilania i baza danych ułatwiająca jego dobór, (W: Materiały XXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych), Brak, Gliwice-Wisła, 2001
 • Górski P., Morzyński L.: Aktywny ochronnik słuchu z zewnętrznym układem zasilania, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3
 • Górski P., Morzyński L.: Zastosowania aktywnych ochronników słuchu na stacjonarnych stanowiskach pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3
 • Kaczmarska A., Augustyńska D., Engel Z., Górski P.: Przemysłowe zabezpieczenia przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowych, CIOP, Warszawa, 2001
 • Makarewicz G.: Ocena ryzyka zawodowego. T. 2. STER-wspomaganie komputerowe. Wyd. 2 zaktualizowane, CIOP, Warszawa, 2001
 • Makarewicz G., Matuszewski G., Morzyński L., Zawieska W. M.: Transformator energetyczny jako źródło hałasu niskoczęstotliwościowego, (W: Materiały XXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych), Brak, Gliwice-Wisła, 2001
 • Makarewicz G., Zawieska W. M., Morzyński L.: Zastosowanie programowania obiektowego do symulacji systemów aktywnej redukcji hałasu, (W: V Szkoła: Metody aktywne redukcji drgań i hałasu), Brak, Kraków-Krynica, 2001
 • Makarewicz G., Zawieska W. M., Morzyński L., Górski P.: Active hearing protector with build-in communication, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Makarewicz G., Zawieska W. M., Morzyński L., Górski P.: Aktywny ochronnik słuchu z łącznością wewnętrzną, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Morzyński L., Makarewicz G.: System aktywnej redukcji hałasu z zastosowaniem sieci neuronowych, (W: V Szkoła: Metody aktywne redukcji drgań i hałasu), Brak, Kraków-Krynica, 2001