Opis Jednostki Instytutu
 MaximizeMinimize

Section for Curricula, Teaching materials and Educational aids

Offer
 MaximizeMinimize
 
Employees
 MaximizeMinimize
Projects
 MaximizeMinimize
Verification and enrichment with new content educational materials in the field of safety and health at work for all-level education school, academic and lifelong learning.
Project manager - Krystyna Świder M.Sc.
Contractor -
show more
Development of educational materials to conduct periodic training in the field of occupational health and safety for employers and those who manage employees in e-learning technology.
Project manager - Krystyna Świder M.Sc.
Contractor -
show more
Verifying and broadening of educational materials in "Occupational safety" for primary, lower secondary and post-lower secondary schools and publishing those changes on CDs and as Internet materials
Project manager - Krystyna Świder M.Sc.
Contractor -
show more
Publication
 MaximizeMinimize
  • Taradejna B. : Oczekiwania zawodowe nauczycieli a możliwość ich realizacji w szkolnym środowisku pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 4 (499) , s. 22-26
  • Taradejna B. : Oczekiwania motywujące nauczycieli do podjęcia pracy pedagogicznej , 2011, 12 (483) , s. 24-27
  • Pawlak A.: Ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem oświetleniem elektrycznym w Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Pakiet edukacyjny dla konsultantów BHP. Moduł 4 B, PARP, 2004
  • Suchecka M.: Zastosowanie multimediów w edukacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, (W: Seminarium: Zastosowania nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.), Brak, Elbląg, 2004
  • Świder K., Suchecka M.: Nowoczesne materiały i formy edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 7-8, s. 34