Opis Jednostki Instytutu
 MaximizeMinimize

Profile of the Section’s activities

 The scientific and research work undertaken in the Section relate to:


 • The development of methods and the analysis of the costs of occupational safety and health with particular emphasis on cost-benefit analysis;
 • The issues of social accident insurance.
Offer
 MaximizeMinimize
 
Employees
 MaximizeMinimize
Projects
 MaximizeMinimize
Development of economic stimulus systems in the field of safety and health.
Project manager - Jan Rzepecki Ph.D.
Contractor -
show more
The role of trade unions in the development of occupational health and safety.
Project manager - Barbara Krzyśków Ph.D.
Contractor -
show more
Estimating social costs of accidents at work and occupational diseases.
Project manager - Jan Rzepecki Ph.D.
Contractor -
show more
Publication
 MaximizeMinimize
 • Galwas-Grzeszkiewicz M.: Raportowanie społeczne – charakterystyka wybranych wskaźników według wytycznych Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 3(582), s. 12-15
 • Galwas-Grzeszkiewicz M.: Warunki pracy w Polsce i Europie – przegląd wyników badań europejskich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2018, 12(579), s. 8-11
 • Krzyśków B.: Zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę ze względu na warunki pracy – w Polsce i innych państwach UE, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 3(546), s. 23-25
 • Krzyśków B.: Klasyfikacja przepisów bhp w kontekście sporządzenia list kontrolnych przy produkcji wyrobów z drewna, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 2, s. 8-12
 • Krzyśków B.: Problemy z interpretacją terminów „prace szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne”, i innych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 12(522), s. 23-25
 • Krzyśków B.: Odpowiedzialność za wypadki na budowie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2, s. 8-12
 • Rzepecki J.: Społeczne koszty wypadków przy pracy – pilotażowe wdrożenie metody obliczania, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 5(511), s. 16-19
 • Krzyśków B. : Podstawowe zasady bhp w magazynach - stan prawny , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 4-6
 • Rzepecki J.: Cost and benefits of implementing an occupational safety and health management system (OSH MS) in enterprises in Poland, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 2, s. 181-193
 • Rzepecki J. : Społeczne koszty wypadków przy pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 5 (488) , s. 20-23
 • Krzyśków B. : Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników tymczasowych - uwagi de lege ferenda , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 27-31
 • Krzyśków B. : Warunki pracy pracowników tymczasowych - badania ankietowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11 (470) , s. 20-23
 • Krzyśków B. : Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób młodych odbywających staże dla bezrobotnych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467) , s. 20-23
 • Rzepecki J. : Badanie zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 9 (468) , s. 22-25
 • Rzepecki J. : Oddziaływanie motywacyjne systemu zróżnicowanej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 3 (462) , s. 8-11
 • Rzepecki J. : Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 6 (465) , s. 10-13
 • Krzyśków B. : Wymagania dyrektywy 2006/25/WE dotyczącej ryzyka powodowanego przez sztuczne promieniowanie optyczne (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 12 (459) , s. 10-12
 • Krzyśków B. : Wdrażanie dyrektywy 2006/25/WE dotyczącej ryzyka powodowanego przez sztuczne promieniowanie optyczne (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 11 (458) , s. 22-25
 • Krzyśków B. : Ochrona pracowników zatrudnionych w nietypowych stosunkach pracy (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 5 (452) , s. 17-19
 • Krzyśków B., Milewska U. : Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia (2) - praca tymczasowa w prawie polskim , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 6 (453) , s. 9-11
 • Rzepecki J. : Zasady różnicowania stopy procentowej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 6 (453) , s. 12-15
 • Krzyśków B. : Zatrudnienie niepracownicze typu administracyjnoprawnego, ustrojowego, osób pracujących na własny rachunek i w ramach wolontariatu w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 2 (437) , s. 22-25
 • Krzyśków B. : Zatrudnienie niepracownicze typu cywilnoprawnego w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 1 (436) , s. 2-4
 • Krzyśków B. : Prawna ochrona pracy. Partycypacja pracownicza w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 1 (424) , s. 2-5
 • Krzyśków B., Konarska M. : Telepraca - nowe problemy prawne do rozwiązania , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 6 (429) , s. 4-6
 • Rzepecki J. : Ekonomiczne aspekty kształtowania warunków pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 12 (435) , s. 2-5
 • Pawłowska Z., Pęciłło, M.: Koszty i korzyści wdrażania dyrektyw UE z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w opinii polskich przedsiębiorstw, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 10, s. 20-22
 • Pęciłło, M: Appliacation of process management tools to improve organization performance in occupational safety and health, Quality of Work and Products in Enterprises of the Future (red. Strasser, H. i inni), Stuttgard: Ergonomia Verlag, 553-556, 2003., 2003
 • Pęciłło, M.: Oddziaływanie zasobów ludzkich w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy na wartość przedsiębiorstwa. Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy. VALUE 2003, Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 28-30 XI 2003, 2003, s. 33-43
 • Pęciłło, M.: Identyfikacja i modelowanie procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003
 • Rzepecki J.: Zróżnicowana składka na ubezpieczenie wypadkowe., Poradnik BHP. Praktyka, Prawo, Narzędzia, 2003, 1
 • Rzepecki J.: Cost-Benefit Analysis of Occupational Safety and Health Management in the Enterprises, Quality of Work and Products in Enterprises of the Future. Ergonomia Verlag, Stutgart 2003., 2003
 • Rzepecki J., Serafińska A.: Nowy system ubezpieczenia wypadkowego w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 12
 • Rzepecki J., Serafińska A.: Das neue System der Unfallversicherung in Polen, Die BG, 2003, 9
 • Pęciłło M., Podgórski D.: Zastosowanie podejścia procesowego do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w zarządzanie operacyjne w firmie. Perspektywy i doświadczenia, Wyd. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2002, s. 177-184
 • Rzepecki J.: Economic aspects of occupational safety and ergonomics (w) Occupational risk in didactic, learning and training of ergonomics, work safety and labour protection.Poznań University of Technology, Institute of Management Engineering, Poznań, 2002
 • Rzepecki J.: Bhp w przedsiębiorstwie - model analizy kosztów i korzyści, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 2, s. 20-23
 • Rzepecki J.: Rola i zadania ubezpieczenia wypadkowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2002, 1
 • Rzepecki J.: Program komputerowy wspomagający analizę kosztów i korzyści bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 10
 • Brown H. S., Angel D., Broszkiewicz R., Krzyśków B.: Occupational Safety and Health System in Poland in the 1990: a Regulatory System Adapting to Societal Transformation, Policy Sciences, 2001, 34
 • Krzyśków B.: Pojęcie ryzyka zawodowego w prawie międzynarodowym i polskim, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Krzyśków B., Pawłowska Z. [i inni]: Ocena ryzyka zawodowego. T. 1 Podstawy metodyczne. Wyd. 2 zaktualizowane, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pawłowska Z., Pęciłło M.: Koszty i korzyści związane z wdrażaniem do polskiego prawa dyrektyw Wspólnoty Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy., KIE,Warszawa 2002, 2001
 • Pawłowska Z., Pęciłło M.: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - badanie stopnia wdrożenia a ocena skuteczności, Zarządzanie Jakością - TQM, 2001, s. ss.258-268
 • Pawłowska Z., Pęciłło M., Dudka G.: Badanie wpływu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na wskaźniki wypadków przy pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 1, s. ss. 20-21
 • Pawłowska Z., Rzepecki J.: Zarządzanie bhp w przedsiębiorstwie. Aspekty ekonomiczne, Inspektor Pracy, 2001, 4
 • Pęciłło M., Podgórski D., Dudka G.:: Modelowanie i analiza ekonomiczna procesów w systemach zarządzania bezpieczeństwem higieną pracy., III Krajowa Konferencja nt. Zarządzanie bezpieczeństwem higieną pracy w przedsiębiorstwie, Kielce, 1-2 października 2001 r, 2001
 • Podgórski D., Pęciłło M., Dudka G.: Procesowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Metody badań niezawodności i bezpieczeństwa., Seria Monograficzna Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 2001, 377/2001, s. t.3
 • Podgórski D., Pęciłło M., Dudka G.: Modelowanie i analiza ekonomiczna procesów w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Materiały III Krajowej Konferencji: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie), Brak, Kielce, 2001
 • Podgórski D., Pęciłło M., Dudka G.: Procesowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Materiały Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa i Niezawodności (Safety and Reliability International Conference) KONBIN 2001), Brak, Szczyrk, 2001
 • Rzepecki J.: Koszty wypadków przy pracy., (W: Koszty wypadków przy pracy.), C.H. Beck, Warszawa, 2001
 • Rzepecki J.: Model składki na ubezpieczenie wypadkowe, Infor � Serwis bhp, 2001, 6 i 7
 • Rzepecki J .: Ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech, Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie, 2001, 9