Opis Jednostki Instytutu
 MaximizeMinimize

 

Profile of activities of the laboratory:


The Laboratory undertakes research work on the assessment of occupational exposure to chemical substances in the working environment. Basic analyses are undertaken identyfying the mixtures of chemical substances emitted during technological processes and in office premises.

Methods for determination of chemical substances at workplace air are also undertaken based on experimental tests, primarily using chromatographic techniques for quantitative determination.

The Laboratory participates in the work of the Programme Council on Chemical Safety Data Sheets, the Interdepartmental Commision on MAC and MAI, the Expert Grup of Chemical Agents and the American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).

The Laboratory participates in the development of computer databases and software - Chemical Safety Data Sheets, STER software and training programmes and materials, as well as proposals on legal acts.

 

Laboratory Manager
Małgorzata Szwewczyńska Ph.D., D.Sc.
phone: (+48 22) 623 32 52, fax: (+48 22) 623 36 93
e-mail: mapol@ciop.pl

Employees
 MaximizeMinimize
 • Laboratory of Chemical Hazards
   Manager phone e-mail
   Małgorzata Szewczyńska, prof. nadzw. CIOP-PIB, 22 623-32-52 mapol[at]ciop.pl
   phone e-mail
   Elżbieta Dobrzyńska, Ph.D. 22 623-46-87 eleki[at]ciop.pl
   Anna Jeżewska, 22 623-46-65 anjez[at]ciop.pl
   Dorota Kondej, Ph.D. (Eng.) 22 623-46-95 dokon[at]ciop.pl
   Joanna Kowalska, 22 623-46-87 jokow [at]ciop.pl
   Maria Sierakowska, 22 623-46-95 masie[at]ciop.pl
   Jolanta Surgiewicz, 22 623-46-94 josur[at]ciop.pl
   Agnieszka Woźnica, 22 623-46-65 agwoz[at]ciop.pl
Projects
 MaximizeMinimize
The assessment of chemical compositions of ultrafine particulate biodiesel fumes solid fractions and their toxic properties measured by in vitro methods for preventive purposes.
Project manager - Małgorzata Szewczyńska Ph.D.
Contractor -
show more
Development of online knowledge base ChemPył supporting assessment conduction of chemical substances exposure n the working environment.
Project manager - Elżbieta Dobrzyńska Ph.D.
Contractor -
show more
The study of threat resulted from emission of chemical substances from the office printing and duplicating equipment.
Project manager - Joanna Kowalska M.Sc.
Contractor -
show more
Publication
 MaximizeMinimize
 • Jeżewska A., Woźnica A.: Chlorobenzen. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 1(99), s. 19-27
 • Jeżewska A., Woźnica A.: But-2-enal. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 1(99), s. 5–18
 • Kondej D.: Wpływ nanorurek węglowych występujących w powietrzu środowiska pracy na układ oddechowy człowieka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 1(568), s. 19-23
 • Kowalska J.: Heksachlorobenzen. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 1(99), s. 45–60
 • Kowalska J., Jeżewska A.: 3,3’-Dimetoksybenzydyna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 113-125
 • Surgiewicz J.: Dichlorek cynku. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 101−112
 • Surgiewicz J.: Wodorotlenek wapnia. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 139-150
 • Woźnica A.: Ftalan dimetylu. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 127-137
 • Dobrzyńska E.: Kwas adypinowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 139-149
 • Jeżewska A.: 2-Etyloheksan-1-ol. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 2(92), s. 149–160
 • Jeżewska A.: 2,2’-Oksydietanol. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 2(92), s. 161–171
 • Kowalska J.: Octan n-butylu i jego izomery – octan izobutylu i octan sec-butylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 151-165
 • Surgiewicz J.: Wodorek litu . Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 3(93), s. 155-168
 • Szewczyńska M.: Modyfikacja procedury ekstrakcji frakcji torakalnej kwasu siarkowego(VI) z filtrów w metodzie oznaczania tego kwasu w powietrzu na stanowiskach pracy. , Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 2(92), s. 5–19
 • Woźnica A.: Bezwodnik maleinowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 115-125
 • Woźnica A.: Ftalan dietylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 127-137
 • Jeżewska A.: 2-Metylo-4,6-dinitrofenol. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 109-122
 • Jeżewska A.: Akrylamid. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 5-17
 • Kowalska J.: N,N-bis(2-Aminoetylo)- etylenodiamina Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 19-31
 • Surgiewicz J.: Ołów i jego związki nieorganiczne – metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 3(89), s. 147-162
 • Surgiewicz J.: Tellur i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 2(88), s. 147-162
 • Surgiewicz J.: Cyna i jej związki nieorganiczne. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 2(88), s. 113-127
 • Szewczyńska M., Pośniak M.: Rakotwórcze wielopierścieniowe substancje organiczne występujące we frakcji cząstek drobnych – metoda oznaczania., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 3(89), s. 163-183
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Krzemińska S.: Cisplatyna. Zastosowanie wysokosprawnej chromatografi i cieczowej do oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 47-64
 • Woźnica A.: Bezwodnik ftalowy Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 33-45
 • Woźnica A.: Ftalan dibutylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 79-91
 • Dobrzyńska E., Woźnica A.: Tiuram. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 1(83), s. 119-130
 • Jeżewska A.: Tetrahydrofuran. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 4(86), s. 191-202
 • Kowalska J., Woźnica A.: Kwas nadoctowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 3(85), s. 125-142
 • Surgiewicz J.: Tal i jego związki. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 3(85), s. 143-156
 • Gawęda E.: Molibden i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 131-140
 • Gawęda E.: Selen i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 141-149
 • Jeżewska A.: 3,4-Dichloroanilina. Chromatograficzne oznaczanie , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 83-93
 • Jeżewska A. : 4-Chloro-3-metylofenol. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 4(81), s. 143-153
 • Jeżewska A., Szewczyńska M., Woźnica A.: Narażenie konserwatorów malarstwa na substancje chemiczne występujące w powietrzu środowiska pracy, Medycyna Pracy, 2014, 65(1), s. 33-41
 • Jeżewska A., Woźnica A.: Metanol. Chromatograficzne oznaczanie w powietrzu środowiska pracy , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 3(81), s. 89-120
 • Jeżewska A., Woźnica A.: Hydrochinon. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 3(81), s. 57-70
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Physicochemical mechanisms of mineral nanoparticles effects on pulmonary gas/liquid interface studied in model systems, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 2014, 50(1), s. 55-67
 • Kondej D., Sosnowski T.R.: Analiza cech monowarstwy lipidowej poddanej deformacji, w obecności nanocząstek metali, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2014, 53, 4, s. 257-258
 • Kowalska J., Szewczyńska M., Pośniak M.: Measurements of chlorinated volatile organic compounds emitted from pffice printers and photocopiers, online 18.10.2014 DOI:10.1007/s11356-014-3672-3, Environmental Science and Pollution Research, 2014
 • Szewczyńska M., Pągowska E., Pośniak M., Pyrzyńska K.: Fluorki. Metoda oznaczania fluorków we frakcji wdychalnej i respirabilnej aerozoli w środowisku pracy z zastosowaniem chromatografii jonowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 3(81) , s. 71-87
 • Woźnica A.: 1,1-Dichloroeten. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 2(80), s. 145-157
 • Woźnica A., Kowalska J. : Bezwodnik octowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 4(81), s. 129-142
 • Dobrzyńska E., Buszewski B: Needle trap device for the sampling and determination of chlorinated volatile compounds, Journal of Separation Science, 2013, s. 1-7
 • Gawęda E.: Znowelizowana metoda oznaczania pentachlorku fosforu w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 181-188
 • Gawęda E.: Znowelizowana metoda oznaczania chlorowodoru w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 165-172
 • Gawęda E.: Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych (6), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 11(506), s. 24-25
 • Gawęda E.: Znowelizowana metoda oznaczania dekatlenku tetrafosforu w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 173-180
 • Jeżewska A.: Chromatograficzna metoda oznaczania 4,4’-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenolu) w powietrzu środowiska pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 69-78
 • Jeżewska A.: Nitropropan. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowe, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 2(75), s. 155-170
 • Jeżewska A.: Oznaczanie 3,7-dimetylookta-2,6-dienalu w powietrzu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 127-138
 • Kondej D., Sosnowski T.: Alteration of biophysical activity of pulmonary surfactant by aluminosilicate nanoparticles, Inhalation Toxicilogy, 2013, 25(2), s. 77-83
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Metoda badania wpływu nanocząstek na własności powierzchniowe monowarstwy głównego składnika surfaktantu plucnego (DPPC) w układzie wagi Langmuira-Wilhelm`ego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 2(75), s. 143-153
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Organizacja cząsteczek monowarstwy fosfolipidowego składnika surfaktantu płucnego podczas kompresji w obecności nanocząstek mineralnych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2013, 4, s. 338-339
 • Kowalska J.: Triazotan(V)-propano-1,2,3-triylu. Zastosowanie chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów w analizie próbek powietrza, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 4(75), s. 135-148
 • Kowalska J.: Zastosowanie chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów w analizie heksachlorocyklopentadienu w próbkach powietrza, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 153-163
 • Pośniak M., Szewczyńska M: Antropogenne cząstki drobne źródłem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wysokotemperaturowych procesach technologicznych , Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 4, s. 542-547
 • Pośniak M., Szewczyńska M. : Sól sodowa warfaryny. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 4(75), s. 119-134
 • Surgiewicz J.: Metoda oznaczania tlenków żelaza na stanowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 89-99
 • Surgiewicz J.: Oznaczanie frakcji wymiarowych aerozolu w świetle nowych definicji. Cz. 1. Przyrządy do pobierania próbek frakcji wymiarowych aerozolu zawierającego metale i ich związki, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 4(75), s. 5-32
 • Surgiewicz J. : Selektywność absorpcyjnej spektrometrii atomowej w analizie powietrza na stanowiskach pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 3 (498) , s. 24-28
 • Szewczyńska M., Pośniak M.: Pobieranie drobnych frakcji aerozoli do analizy chemicznych zanieczyszczeń powietrza w środowisku pracy, Analityka: Nauka i Praktyka, 2013, 4, s. 42-45
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Dobrzyńska E.: Ultrafine particles from solid fractions of diesel and biodiesel exhaust fumes, e-Journal of Chemistry, 2013
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Dobrzyńska E., Pyrzyńska K., Baraniecka J.: Polycyclic aromatic hydrocarbons distribution in fine and ultrafine particles emitted from diesel engines, Polish Journal of Environmental Studies , 2013, 22, 2, s. 553-560
 • Woźnica A.: Chromatograficzne oznaczanie tetrametylosukcynonitrylu w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 79-88
 • A.Woźnica, Jeżewska A.: Nitroetan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1(71), s. 117-123
 • Buszewski B., Olszowy P., Szultka M., Jeżewska A.: New approaches to extraction techniques in determination of 4,4"-methylenebis(2-chloroaniline) in air and water solutions, Talanta, 2012, 93, s. 117-121
 • Dobrzyńska E., Szewczyńska M., Pośniak M.: Polichlorowane dibenzodioksyny i polichlorowane dibenzodifurany w procesach wysoko-temperaturowej obróbki metali, Przemysł Chemiczny, 2012, 91, 6, s. 1000-1004
 • Gawęda E.: Srebro i jego związki nierozpuszczalne – metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 123-127
 • Gawęda E.: Trichlorek fosforu – metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 135-139
 • Jeżewska A.: Kwas trichlorooctowy - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1(71), s. 105-111
 • Jeżewska A.: Bezwodnik trymelitowy - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1(71), s. 59-65
 • Jeżewska A., Szewczyńska M.: Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy konserwatora malarstwa, Medycyna Pracy, 2012, 63, 5, s. 547-558
 • Kondej D., Gawęda E.: Metals in dust fractions emitted at mechanical workstations, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 4, s. 453-460
 • Kondej D. Sosnowski T.: Metoda badania wpływu nanocząstek na dynamiczne napięcie powierzchniowe modelowego surfaktantu płucnego w układzie pulsującego pęcherzyka, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 5-11
 • Kowalska J.: 2-(Dietyloamino)etanol-metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1(71), s. 83-89
 • Kowalska J., Gierczak T.: Qualitative and Quantitative Analyses of the Halogenated Volatile Organic Compounds Emitted from the Office Equipment Items, DOI:10.1177/1420326X12458299 , Indoor and Built Environment, 2012
 • Pośniak M., Dobrzyńska E., Szewczyńska M.: Projektowane nanomateriały w środowisku pracy. Narzędzia do oceny ryzyka, Przemysł Chemiczny, 2012, 91/4, s. 588-593
 • Surgiewicz J.: Mangan i jego związki – metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 111-116
 • Surgiewicz J.: Ocena zagrożeń organicznymi związkami metali w przemysłowych procesach produkcji i przetwarzania polichlorku winylu, Medycyna Pracy, 2012, 63, 4, s. 419-429
 • Surgiewicz J.: Tlenek wapnia – metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 129-133
 • Szewczyńska M., Pośniak M. : Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i sucha organiczna pozostałość cząstek drobnych emitowanych ze spalin biodiesla, Medycyna Pracy, 2012, 63, 6, s. 659-666
 • A.Woźnica, Jeżewska A.: 1,2-epoksy-3-fenoksypropan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 93-99
 • Jeżewska A.: Azirydyna- metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 23-29
 • Jeżewska A.: Diacetyl-metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 79-85
 • Jeżewska A.,: 2- Metyloazirydyna- metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 143-149
 • Jeżewska A, Buszewski B: A new method for the determination of 2,2"-dichloro-4,4"-methylenedianiline in workplace air samples by HPLC-DAD, Toxicology Mechanism & Methods, 2011, 21(7), s. 554-560
 • Jeżewska A, Buszewski B.: Isolation and determination of 4-biphenylamine for air sample by SPE-HPLC coupling, Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 2011, 34(6), s. 397-407
 • Jeżewska A., Buszewski B.: 4-chloroanilina- metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 67-73
 • Jeżewska A., Buszewski B.: Anilina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 17-23
 • Jeżewska A. ,Buszewski B.: 4,4"- Metylenodianilina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 137-143
 • Kowalska J.: 2- Cyjanoakrylan etylu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 73-79
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Dobrzyńska E., Jeżewska A.: Czynniki chemiczne w zakładach fryzjerskich - zagrożenia i profilaktyka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 1, s. 14-17
 • Wolska A., Pośniak M., Szewczyńska M.: Naturalne promieniowanie UV i fototoksyczne substancje chemiczne - metoda oceny ryzyka zawodowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 10, s. 13-17
 • Baraniecka J., Pyrzyńska K., Szewczyńska M., Pośniak M., Dobrzyńska E.: Emission of polycyclic aromatic hydrocarbons from selected processes in steelworks, Journal of Hazardous Materials, 2010, 183, s. 111-115
 • Dobrzyńska E., Szewczyńska M., Pośniak M., Buszewski B.: Chlorinated Volatile Organic Compounds - Old, however, Actual Analytical and Toxicological Problem., Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2010, 40 (issue 1), s. 41--57
 • Gawęda E.: Kobalt i jego związki - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 163-167
 • Gawęda E.: Tlenek magnezu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 221-226
 • Gawęda E. : Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych (3) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471) , s. 25-27
 • Gołofit-Szymczak M., Dobrzyńska E.: O bezpiecznej pracy personelu sprzątającego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 2, s. 6
 • Jeżewska A.: n-Butan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 107-112
 • Jeżewska A., Buszewski B.: 2,2`-Dichloro-4,4`-metylenodianilina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 125-130
 • Jeżewska A., Buszewski B.: Bifenylo-4-amina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 101-106
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Aerosol Generation and Identification for Model Studies of Particle - Lung Interactions, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 1, s. 41-48
 • Koradecka D., Pośniak M., Widerszal-Bazyl M., Augustyńska D., Radkiewicz P.: A Comparative Study of Objective and Subjective Assessment of Occupational Risk, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 1, s. 3-22
 • Kowalska J.: Ortokrzemian tetraetylu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 193-198
 • Pośniak M., Dobrzyńska E., Domański W.: Niebezpieczne substancje chemiczne w przemyśle tekstylno-odzieżowym - ocena ryzyka zawodowego, (W: Sympozjum pt.: „Chemiczne szkodliwości zawodowe środowiskowe”, Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych), Łódź, 7-8 grudnia, 2010
 • Surgiewicz J.: Wodorotlenek potasu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 237-242
 • Surgiewicz J. : Wybrane aspekty bezpieczeństwa pracy w procesach produkcji i przetwarzania PVC , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 10 (469) , s. 26-29
 • Szewczyńska M., Dobrzyńska E., Pośniak M.: Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy personelu sprzątającego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 2, s. 7-9
 • Szewczyńska M., Osytek A., Pośniak M., Galwas-Grzeszkiewicz M.: N-Hydroksymocznik - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 155-162
 • Szewczyńska M., Osytek A., Pośniak M., Galwas-Grzeszkiewicz M.: Diprofilina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 131-137
 • Szewczyńska M., Osytek A., Pośniak M., Galwas-Grzeszkiewicz M.: Sulpiryd - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 205-212
 • Woźnica A.: Propan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 199-204
 • Baraniecka J. , Pyrzyńska K. ,Szewczyńska M., Pośniak M. ,Jankowska E.: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne we frakcjach pyłów emitowanych do powietrza w wybranych procesach IV Konferencja chromatograficzna - Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej 15 -16 października, Warszawa, Brak, 2009
 • Gawęda E.: Tlenek cynku - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 175-180
 • Gawęda E.: Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 9 (456), s. 24-25
 • Gawęda E.: Jod - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 153-157
 • Jankowska E., Pośniak M.: Number and mass concentrations and surface area of particles in Diesel exhaust fumes, (W: European Aerosol Conference 2009, Abstract T083A22.), Brak, Karlsruhe, 2009
 • Jeżewska A.: 1,4-Dioksan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 141-146
 • Jeżewska A.: 1,4-Fenylenodiamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 147-152
 • Jeżewska A., Buszewski B.: Rakotwórcze aminy aromatyczne, Analityka - Nauka i Praktyka, 2009, 2, s. 26-31
 • Kondej D.: A study on dusts containing metals and their compounds for the assessment of their influence on model lung surfactant. 29th ICOH, International Congress on Occupational Health, p323, Cape Town - South Africa, 2009
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Wpływ pyłów emitowanych przy obróbce metali na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego., Inżynieria i aparatura chemiczna, 2009, 5, s. 53-54
 • Kowalska J.: Szkodliwe czynniki chemiczne w placówkach gastronomicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 5(452), s. 14-16
 • Kowalska J.: Buta-1,3-dien - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 105-112
 • Kowalska J.: Zagrożenia chemiczne w sektorze hotelarskim Seminarium Ryzyko zawodowe w sektorze hotelarskim Gdańsk, 04.06., Brak, 2009
 • Makles Z., Pośniak M.: Sezon grzewczy rozpoczęty- zagrożenia czadem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 12(459), s. 13-15
 • Pośniak M., Jankowska E., Szewczyńska M.: Size distribution of hazardous chemical compounds in diesel exhaust particles, (W: European Aerosol Conference 2009, Abstract T083A23.), Brak, Karlsruhe, 2009
 • Surgiewicz J.: Chrom i jego związki - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 113-118
 • Surgiewicz J.: Wodorotlenek sodu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 189-194
 • Szewczyńska M., Dobrzyńska E., Pośniak M.: Application of HPLC to Determination of Aldehydem, Ketonem and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons In Air Samples Collected In Uncontrolled Combustion Sources, Chemia Analityczna, 2009, 54, s. 349-366
 • Woźnica A.: Dichlorometan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 135-140
 • Gawęda E.: Zagrożenia chemiczne i pyłowe w procesach produkcji wyrobów metalowych., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 4, s. 7-11
 • Gawęda E.: Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 10 (445), s. 13-15
 • Gawęda E., Puchalska H.: Rozporządzenie REACH - wymagania dotyczšce karty charakterystyki substancji chemiczej., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 10, s. 8-12
 • Gawęda E., Puchalska H.: Rozporządzenie REACH - wymagania dotyczące karty charakterystyki substancji chemicznej., Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2008, 10, s. 8
 • Jankowska E., Pośniak M.: Contamination of office room air by fine particles of cigarette smoke 2008 European Aerosol Conference (EAC-2008), Saloniki, Grecja 24-29.08., Brak, 2008
 • Jankowska E., Pośniak M.: Contamination of office room air by fine particles of cigarette smoke, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Jeżewska A. , Buszewski B.: Born Hydrides in the Work Environment, Polish J. Chem., 2008, 82, s. 2233-2243
 • Jeżewska A., Buszewski B.: Chromatograficzne oznaczanie 1,4-fenylenodiaminy w powietrzu środowiska pracy VIII Sympozjum chromatograficzne Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej, 21-23 kwiecień PŁ Łódź, Brak, 2008
 • Jeżewska A., Buszewski B.: Occupational Exposure to Diborane 4TH International Conference Prevention of Occupational Accident in a Changing Work Environment Kreta, Grecja 30.09-3.10., Brak, 2008
 • Kondej D.: Characteristics of the size-segregated aerosol emitted at mechanical working workplaces. CD Proceedings of XVIII World Congress on Safety and Health at Work, Korea, Seul,, Brak, 2008
 • Kondej D.: Odpady komunalne i przemysłowe - charakterystyka, zagrożenia., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 1, s. 16-19
 • Kondej D., Gawęda E.: Narażenie na pył całkowity i respirabilny glinu i jego związków w zakładach stosujących stopy aluminium., Medycyna Pracy, 2008, 59(5), s. 381-386
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Model studies on interactions of occupational aerosols of metals with the lung surfactant. Proceedings of the 2008 European Aerosol Conference, Abstract T09A028P, Greece, Thessaloniki, Brak, 2008
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Laboratory system for metal dusts generation. Proceedings of the 2008 European Aerosol Conference, Abstract T09A029P, Greece, Thessaloniki, Brak, 2008
 • Kowalska J.: Oznaczanie buta-1,3-dienu w powietrzu na stanowiskach pracy VIII Sympozjum chromatograficzne Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej, 21-23 kwiecień PŁ Łódź, Brak, 2008
 • Pośniak M., Galwas-Grzeszkiewicz M.: Substancje farmakologicznie czynne - ocena i ograniczanie ryzyka zawodowego, Przemysł Farmaceutyczny, 2008, 2, s. 61-65
 • Pośniak M., Jankowska E.: Badanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych we frakcjach cząstek drobnych dymów antropogennych VIII Sympozjum chromatograficzne Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej, 21-23 kwiecień PŁ Łódź, Brak, 2008
 • Pośniak M., Jankowska E.,Pęczkowska B.,Kowalska J.,Kałużka J.: Nonwoven composites for adsorption of chemicals 2008 European Aerosol Conference (EAC-2008), Saloniki, Grecja 24-29.08., Brak, 2008
 • Pośniak M., Szewczyńska M., Dobrzyńska E.: Occupational Risk Assessment Of Workers Employed In Uncontrolled Burning Processes 4TH International Conference Prevention of Occupational Accident in a Changing Work Environment Kreta, Grecja 30.09-3.10., Brak, 2008
 • Szewczyńska M., Dobrzyńska E., Pośniak M.: Qualitative Analysis of Highly Toxic Organic Compounds Emitted from Uncontrolled Combustion Sources Using GC-MS/MS, Chemia Analityczna, 2008, 53,59, s. 59-70
 • Szewczyńska M. Dobrzyńska E. Pośniak M.: Oznaczanie WWA, LZO i związków karbonylowych w próbkach powietrza pobieranych podczas procesów wysokotemperaturowych w przemyśle metalurgicznym VIII Sympozjum chromatograficzne Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej, 21-23 kwiecień PŁ Łódź, Brak, 2008
 • Szewczyńska M., Szymczyńska J., Pyrzyńska K.: Zastosowanie chromatografii żelowej do oczyszczania próbek środowiskowych pod kątem oznaczeń wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych II Konferencja Analityczne Zastosowania Chromatografii Cieczowej UW, Warszawa 23-24.10., Brak, 2008
 • Dobrzyńska E.: Hydrazyna - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 63-68
 • Galwas M., Pośniak M.: Kryteria oceny narażenia zawodowego na niebezpieczne substancje farmaceutyczne, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 2(52), s. 5-16
 • Gawęda E.: Potrzeby w zakresie nowelizacji znormalizowanych metod oznaczania substancji chemicznych na stanowiskach pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426), s. 18-21
 • Gawęda E.: Metale i metaloidy oraz ich związki - rozszerzona metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 69-78
 • Gawęda E.: Metoda oznaczania metali z jednej próbki powietrza., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 11, s. 18
 • Gawęda E., Kondej D.: Occupational Risk Assessment to Metals in Manufacturing Processes of Metal Accessories. Proceedings of XVIII Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry, Moscow, vol.3, p. 47., Brak, 2007
 • Gawęda E., Kondej D.: Narażenie na szkodliwe czynniki w procesach obróbki mechanicznej wyrobów metalowych., Medycyna Pracy, 2007, 58(3), s. 223-229
 • Jeżewska A.: 2-Toliloanina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 91-96
 • Jeżewska A.: Disulfid allilowo-propylowy - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 57-62
 • Jeżewska A.: 3-Amino-1,2,4-triazol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 45-49
 • Jeżewska A.: Cyjanamid - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 51-56
 • Jeżewska A.: 4-Metylopent-3-en-2-on - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 79-84
 • Kondej D.: Metale ciężkie - korzyści i zagrożenia dla zdrowia i środowiska., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 2, s. 25-27
 • Kowalska J.: Morfolina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 85-90
 • Makhniashvili I., Kowalska J.: Lotne związki organiczne - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 1(51), s. 141-147
 • Makhniashvili I., Makles Z. : Zagrożenia w podziemnych parkingach samochodowych - toksyczne, pożarowe i wybuchowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 11 (434) , s. 10-13
 • Pośniak M., Galwas M. : Ocena narażenia dermalnego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 11 (434) , s. 14-17
 • Pośniak M., Puchalska H., Gawęda E., Kołodyńska U.: Karty charakterystyk substancji i preparatów niebezpiecznych - źródło informacji o zagrożeniach dla zdrowia i środowiska., Chemia i Inżynieria ekologiczna t14, 2007, 53, s. 245-253
 • Gawęda E.: Potrzeba zwiększenia oznaczalności metod pomiaru stężeń zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy., Normalizacja, 2006, 5, s. 14-19
 • Gawęda E.,: Oznaczanie glinu w powietrzu na stanowiskach pracy - pył całkowity i respirabilny., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6(417), s. 28-29
 • Gawęda E., Kondej D.: Zagrożenia środowiska pracy w procesach produkcji okuć budowlanych i detali metalowych., Medycyna Pracy, 2006, 57(1), s. 1-6
 • Gawęda E., Kondej D.: Occupational Risk Assessment at Workplaces in Manufacturing Processes of Building Fittings and Metal Accessories., Proceedings of 4th International Conference on Occupational Risk Prevention ORP, Sevilla, 2006
 • Kondej D.: Narażenie na metale i ich związki w procesach produkcji szkła., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 28-30
 • Kondej D., Gawęda E.: Wybuchowość pyłów metali na przykładzie pyłów aluminium., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 10, s. 12-15
 • Kowalska J., Makhniashvili I., Pośniak M.: Niebezpieczne substancje chemiczne emitowane z farb drukowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 9(420)
 • Surgiewicz J.: Zagrożenia organicznymi związkami metali w procesach produkcji i przetwarzania polichlorku winylu., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 5, s. 28-30
 • Szewczyńska M., Ekiert E., Pośniak M.: Niekontrolowane procesy spalania - jako źródła powstawania dioksyn, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 1, s. 8-12
 • Szewczyńska M., Makhniashvili I., Ekiert E., Pośniak M.: Szkodliwe substancje chemiczne i pył w odlewniach żeliwa (Hazardous substances and aerosols in foundries), Odlewnictwo- Nauka i Praktyka, 2006, 3-4, s. 46-53
 • Galwas-Zakrzewska M., Makles Z.: Wpływ biokomponentów paliwowych na zanieczyszczenie powietrza, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 2005, Vol. 39 nr 2, s. 69-74
 • Gawęda E.: Procesy rafinacji metali ciężkich. Metody oceny narażenia zawodowego, Przemysł Chemiczny, 2005, 84(1), s. 9-13
 • Gawęda E.: Arsen i jego związki w środowisku pracy - zagrożenia, ocena narażenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 3(404), s. 26
 • Gawęda E.: Narażenie zawodowe na rakotwórcze metale i metaloidy w procesach rafinacji metali ciężkich., Medycyna Pracy, 2005, 56(2), s. 161-165
 • Gawęda E., Bednarek K., Szydło Z.: Oznaczanie mgły olejowej w powietrzu na stanowiskach pracy metodą wagową., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 12, s. 11-14
 • Gawęda E., Kondej D.: Drobnodyspersyjne cząstki metali - ocena narażenia zawodowego., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 6, s. 18
 • Gawęda E., Kondej D.: Produkcja okuć budowlanych i galanterii metalowej - analiza zagrożeń., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 10, s. 12
 • Puchalska H., Kołodyńska U.: Jakie akty prawne dotyczą wymagań przy stosowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 1 (402), s. 26
 • Szewczyńska M., Ekiert E., Makles Z.: Dioksyny w procesach spalania odpadów medycznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 9, s. 5-8
 • Domański W., Kozieł E.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi podczas produkcji wyrobów gumowych, Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2004, 5 (18), s. 6
 • Galwas-Zakrzewska M.: Biocydy w środowisku pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 11(400), s. 26-28
 • Gawęda E.: Narażenie zawodowe na metale ciężkie i metaloidy oraz ich związki w procesach rafinacji metali ciężkich, Medycyna Pracy, 2004, 55 (4), s. 307-312
 • Gawęda E.: Szkodliwe substancje chemiczne emitowane przez wybrane urządzenia biurowe podczas ich pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 4(393), s. 18
 • Gawęda E.: Assessment of Exposure to Heavy and Carcinogenic Metals in Heavy Metal Refining Processes, (W: Proceedings 3rd International Conferenceon Occupational Risk), Brak, Santiago de Compostela, Spain, 2-4 June, 2004
 • Jankowska E., Pośniak M.: Jakość środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Ergonomia pracy biurowej PAN, 2004, s. 123
 • Jeżewska A.: 3-(2,3-Epoksypropoksy)propan- metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 53-60
 • Jeżewska A.: 2-Ethylhexanol - determination method in workplace air, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski), Brak, Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • Jeżewska A.: 2-Chlorobuta-1,3-dien - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 39-46
 • Jeżewska A.: 2-Etyloheksan-1-ol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 61-66
 • Kowalska J.: Disiarczek dimetylu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 47-52
 • Kowalska J.: Dimethyl disulfide - gas chromatographic determination method in workplace air, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski), Brak, Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • Kozieł E.: Benzotiazol- metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 19-24
 • Kozieł E., Makhniashvili I.: Chromatographic method of determination of benzothiazole in workplace air, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski), Brak, Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • Makhniashvili I., Pośniak M., Szewczyńska M.: Chemical Hazards in Polish Iron Foundries, (W: The Premier Conference and Exposition for Occupational and Environmental Healthand Safety ProfessionalsGeorgia World Congress Center), Brak, Atlanta, 8-13 maj, 2004
 • Makles Z., Galwas-Zakrzewska M.: Ozon bezpieczeństwo ludzi i środowiska, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 6(395), s. 25
 • Pośniak M., Koradecka D.: Assessment of Occupational Risk Posed by Chemical Compounds, Coal Industry Publishing House, 2004, s. 532
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Jankowska E.: Zanieczyszczenia chemiczne w środowisku pracy biurowej - ocena narażenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 6(395), s. 21
 • Szewczyńska M., Ekiert E., Makhniashvili I.: Odlewnictwo żeliwa - zagrożenia chemiczne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 12, s. 14-16
 • Szewczyńska M., Ekiert E., Trojanowicz M., Gościńska M.: HPLC determination of select phenols and amines in environmental samples using enzymatic biosensors and amperometric detection, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski), Brak, Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • Galwas-Zakrzewska M.: Biopaliwa a ochrona środowiska, (W: Seminarium pt. Niebezpieczne substancje chemiczne w środowisku – zapobieganie zagrożeniom), Brak, Płock 18-19 listopada, 2003
 • Galwas-Zakrzewska M., Makles Z.: Biopaliwa w polityce ekologicznej Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 7-8(384-385), s. 40
 • Galwas-Zakrzewska M., Makles Z.: Wpływ biokomponentów na skład salin silnikowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 11(388), s. 10-13
 • Galwas-Zakrzewska M., Pohorecki R.: Enzymatic hydrolysis of tannins, (W: Proceedings of the South African Chemical Engineering Congress), Brak, Sun City, South Africa, 3-5 September, 2003
 • Galwas-Zakrzewska M., Pohorecki R.: Enzymatic membrane reactor, (W: Proceedings of 4th European Congress of Chemical Engineering), Brak, Granada, Spain, 21-25 September, 2003
 • Jankowska E., Kondej D., Pośniak M.: Subiektywna ocena jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Medycyna Pracy, 2003, 54(5), s. 437-444
 • Jankowska E., Pośniak M.: Problemy jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 2(379), s. 5
 • Jeżewska A.: 2-Izopropoksyetanol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 99-104
 • Jeżewska A.: 1-Chloro-1-nitropropan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 25-30
 • Jeżewska A.: 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metanoiden - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 185-190
 • Jeżewska A.: Akrylaldehyd - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 7-12
 • Kowalska J.: 2-Fenoksyetanol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 65-70
 • Makhniashvili I.: Nitrowe pochodne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środowisku, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 3(380), s. 17-20
 • Makles Z., Pośniak M.: Substancje emitowane z palących się świec, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 6(383), s. 28
 • Pośniak M.: Spaliny silników Diesla - zasady i metody oceny narażenia zawodowego, Medycyna Pracy, 2003, 54 (4), s. 389-393
 • Pośniak M. , Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Occupational exposure to carcinogenic compounds during Diesel combustion, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2003, 1(9), s. 17-26
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Spaliny silników Diesla - narażenie na substancje chemiczne w zajezdniach autobusowych, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2003, XXXVI (1), s. 75-80
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Occupational Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons During Diesel, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2003, 1(9), s. 69-73
 • Szewczyńska M., Wcisło M., Trojanowicz M., Saar J., Compagnone D.: HPLC determination of selected amines with enzymatic biosensor for amperometric detection, Chemii Analitycznej, 2003, 48, s. 591
 • Gawęda E.: Substancje o szybkim działaniu - ocena ryzyka zawodowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 1 (366), s. 23
 • Jeżewska A.: Naftalen - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2002, 4(34), s. 109
 • Jeżewska A.: Octan izobutylu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2002, 4(34), s. 121
 • Jeżewska A.: Octan 2-metoksy-1-metyloetylu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2002, 4(34), s. 127
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Narażenie zawodowe kierowców wózków widłowych na spaliny silników Diesla, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2002, 2(XXXV), s. 187-193
 • Trojanowicz M., Drzewicz P., Szewczyńska M., [i inni]: Radiolytic degradation and toxicity changes in g-irradiated solution of 2,4-dichlorophenol, Rad. Phys. Chem., 2002, 65, s. 357
 • Trojanowicz M., Szewczyńska M., Wcisło M.: Electrochemical Flow Measurements. Recent Advances, Electroanalysis, 2002, 15 (5-6), s. 1
 • Jeżewska A.: Heksametylotriamid kwasu fosforowego (V) - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 4(30), s. 48-53
 • Miazek-Kula M.: N-Etylomorfolina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 4(30), s. 42-47
 • Miazek-Kula M.: N-Butyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 4(30), s. 24-28
 • Miazek-Kula M.: Trimetyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 4(30), s. 105-110
 • Miazek-Kula M.: Prop-2-yn-1-ol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 4(30), s. 104-109
 • Pośniak M.: Air sampling and gas-chromatographic determination of chlorodinitrobenzene isomers in the working environment, Acta Chromatographica, 2001, 11, s. 232-243
 • Pośniak M., Kozieł E., Jeżewska A.: Occupational exposure to harmful chemical substances while processing phenol-formaldehyde resins, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2001, 7, s. 263-276
 • Pośniak M., Kozieł E., Jeżewska A.: Wytyczne do oceny narażenia na szkodliwe substancje chemiczne wydzielajace się w procesie przestwórstwa żywic fenolowo-formaldehydowych i ograniczania związanego z nimi ryzyka zawodowego, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kowalska J.: Substancje chemiczne w procesach przetwórstwa mas bitumicznych - pomiar, ocena i ograniczenie narażenia zawodowego, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Spaliny silników Diesla - zagrożenie dla zdrowia pracowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9, s. 11-15
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Spaliny silników Diesla w środowisku pracy - pomiar i ocena narażenia na substancje chemiczne, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pośniak M., Makles Z.: Stosowanie gazów technicznych w butlach - wybrane zagadnienia bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3 (438), s. 22-25
 • Pośniak M., Puchalska H., Skowroń J., [i inni]: Ocena ryzyka zawodowego. T. 1. Podstawy metodyczne. Wyd. 2 zaktualizowane, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pośniak M., (red. opracownia): Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1889 r. w sprawie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony zdrowia przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi podczas pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Jeżewska A.: Ocena zagrożenia dioksynami środowiska naturalnego oraz metody ich oznaczania w spalinach i powietrzu atmosferycznym, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2001, 4(XXXIV), s. 267-275