Opis Jednostki Instytutu
 MaximizeMinimize

Profile of activities of the laboratory:


The laboratory of toxicology undertakes research work in the area of assessment the toxic action of chemical substances using  in vitro methods.

Based on health criteria, the assessment of health risk and the latest scientific data, documentation for recommended exposure limits for chemical substances are prepared.

The Laboratory participates in the work of the Interdepartmental Commission for MAC and MAI, the Group of Experts for Chemical Agents and the American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).

The Laboratory participates in the development of computer software -  STER software and training programmes and materials, as well as proposals on legal acts.


Laboratory Manager
Jolanta Skowroń Ph.D.
phone: (+48 22) 623 46 80, fax: (+48 22) 623 36 93
e-mail: josko@ciop.pl

Offer
 MaximizeMinimize
 
Employees
 MaximizeMinimize
 • Laboratory of Toxicology
   Manager phone e-mail
   Lidia Zapór, 22 623-37-25 lizap[at]ciop.pl
   phone e-mail
   Luiza Chojnacka- Puchta, Ph.D. (Eng.) 22 623-46-59 lucho[at]ciop.pl
   Lilianna Marciniak, 22 623-46-81 limar[at]ciop.pl
   Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska, Ph.D. 22 623-46-81 kamir[at]ciop.pl
   Dorota Sawicka , Ph.D. (Eng.) 22 623-46-59 dosaw[at]ciop.pl
   Jolanta Skowroń, 22 623-46-80 josko[at]ciop.pl
Projects
 MaximizeMinimize
Ocena in vitro poziomu programowanej śmierci komórkowej (apoptozy) w starzejących się komórkach pod wpływem wybranych substancji chemicznych o działaniu konserwującym stosowanych w przemyśle
Project manager - dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska
Contractor -
show more
Toxic effect of metal and metal oxides nanoparticles was assessed by the usage of in vitro methods for the risk prevention.
Project manager - Lidia Zapór Ph.D.
Contractor -
show more
A study of the toxic potential of dusts with carcinogenic metals on in vitro cellular models
Project manager - Lidia Zapór Ph.D.
Contractor -
show more
Publication
 MaximizeMinimize
 • Koradecka D., Skowroń J.: 93. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 11(578), s. 3-5
 • Koradecka D., Skowroń J.: 92. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 10(577), s. 28
 • Koradecka D., Skowroń J.: 91. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 26-28
 • Koradecka D., Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2018 r. oraz plan pracy w 2019 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 1(99), s. 107−126
 • Brochocka A., Pośniak M., Skowroń J.: Półmaski filtrujące do ochrony przed smogiem, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 9(564), s. 8-13
 • Zapór L.: Zagrożenia wynikające ze stosowania nanomateriałów w środkach smarnych i sposoby ich monitorowania, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 1(556), s. 18-21
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: Substancje konserwujące stosowane w przemyśle kosmetycznym, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 11(554), s. 16-20
 • Skowroń J., Konieczko K.: Cyjanowodór i cyjanki w przeliczeniu na CN–. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 5-62
 • Koradecka D., Skowroń J.: Działalność Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w latach 2014-2016., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 4(90), s. 5-39
 • Skowroń J.: Wsparcie przedsiębiorstw w realizacji obowiązków ustawowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 3(89), s. 17-35
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2015 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 139-158
 • Zapór L.: Strategia grupowania nanomateriałów., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 3(89), s. 5-15
 • Zapór L.: Nanomateriały ceramiczne – potencjalne czynniki ryzyka zawodowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 1, s. 18-21
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: Starzenie komórkowe (senescencja) i jego konsekwencje dla człowieka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 4(523), s. 14-17
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwyc dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2014 r. , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 1(83), s. 131-154
 • Skowroń J., Golimowski W.: Produkcja biopaliw – priorytetowy kierunek badań naukowych , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 2(84), s. 5-15
 • Skowroń J.: 75. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 6, s. 24-27
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych w Środowisku Pracy w latach 2011-2013, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 161-184
 • Zapór L.: Evaluation of the Toxic Potency of Selected Cadmium Compounds on A549 and CHO-9 Cells, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 4, s. 573-581
 • Zapór L.: Ocena cytotoksycznego działania nanocząstek tlenku ceru, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2014, 53, 4, s. 326-327
 • Pośniak M., Szewczyńska M. : Sól sodowa warfaryny. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 4(75), s. 119-134
 • Skowroń J.: 72. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 5, s. 18-19
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2012 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 189-204
 • Skowroń J.: 74. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 12, s. 25-27
 • Skowroń J.: Zagrożenia dla zdrowia stwarzane przez formaldehyd, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 2, s. 181-185
 • Skowroń J.: 73. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 7, s. 27-29
 • Skowroń J., Czerczak S.: Zasady ustalania dopuszczalnych poziomów narażenia dla czynników rakotwórczych w środowisku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Medycyna Pracy, 2013, 64(4) , s. 541-563
 • Miranowicz-Dzierżawska M. : Substancje działające szkodliwie na rozrodczość - zagrożenia, narażenie, uregulowania prawne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 12 (495) , s. 11-15
 • Pośniak M., Pestka-Pędziwiatr B.: Kwas siarkowy – frakcja torakalna – metoda oznaczania , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 97-104
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2011 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 141-150
 • Skowroń J. : 69. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 4 (487) , s. 29
 • Starek-Świechowicz B., Miranowicz-Dzierżawska K., Szymczak W., Budziszewska B., Starek A. : Hematological effects of exposure to mixtures of selected ethylene glycol alkyl ethers in rats, Pharmacological Reports, 2012, 64, s. 166-178
 • Zapór L.: Zintegrowane strategie badań toksyczności produktów nanotechnologii, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 4, s. 33-40
 • Zapór L. : Toksyczność nanocząsteczek metali. Wybrane zagadnienia, Przemysł Chemiczny, 2012, 91, 6, s. 1237-1240
 • Zapór L. : Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój nanotechnologii , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 1 (484) , s. 4-7
 • Miranowicz-Dzierżawska M. : Rozporządzenie CLP - zharmonizowana klasyfikacja oraz oznakowanie chemikaliów , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 2 (473) , s. 16-19
 • Koradecka D., Pośniak M., Widerszal-Bazyl M., Augustyńska D., Radkiewicz P.: A Comparative Study of Objective and Subjective Assessment of Occupational Risk, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 1, s. 3-22
 • Pośniak M. : Zagrożenia chemiczne i pyłowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 18-25
 • Gołofit-Szymczak M., Zapór L.: Szkodliwe czynniki biologiczne w zakładach fryzjerskich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1 (448), s. 20-22
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: n-Heksanal. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 2(60), s. 79-91
 • Rózga M., Protas A.M., Jabłonowska A., Dadlez M., Bal W.: The Cu(II) complex of Aß40 peptide in ammonium acetate solutions. Evidence for ternary species formation., CHEM. COMMUNICATION, 2009, s. 1374-1376
 • Skowroń J.: NDSy- aktualności. Seminarium Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy, PTHP Oddział Łódzki oraz PTHP Zarząd Główny, 14-15.05.Łódź, 2009
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2009 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 4(62), s. 151-158
 • Skowroń J.: The role of MAC values in Polish occupational safety and health. Materiały konferencyjne, 29th ICOH International Congress of Occupational Health, Brak, Cape Town, RPA, 22-27.03., 2009
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2008 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 203-209
 • Skowroń J.: 1,2,3-Trichloropropan. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 69-104
 • Sokołowska M., Wszelaka-Rylik M., Poznański J., Bal W.: Spectroscopic and thermodynamic determination of three distinct binding sites for Co(II) ions in human serum albumin., JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, 2009, s. 1003,1005-1013
 • Zapór L.: GHS - zmiany w systemie klasyfikacji i oznakowania substancji., (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium), VERLAG DASHOFER Sp. z o. o., Warszawa, 2009
 • Zapór L., Gołofit-Szymczak M.: Zagrożenia biologiczne w placówkach gastronomicznych, Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2009, 2, s. 6-9
 • Gawęda E., Puchalska H.: Rozporządzenie REACH - wymagania dotyczšce karty charakterystyki substancji chemiczej., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 10, s. 8-12
 • Gawęda E., Puchalska H.: Rozporządzenie REACH - wymagania dotyczące karty charakterystyki substancji chemicznej., Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2008, 10, s. 8
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: Rozporządzenie REACH - sporządzanie raportu bezpieczeństwa chemicznego., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 9(444), s. 10-13
 • Skowron J., Zapór L., Gołofit-Szymczak M.: Zasady ustalania normatywów higienicznych dla substancji chemicznych przyjęte w Polsce i w UE., Acta Toxicologica, 2008, 16, s. 13
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2007 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 1(55)
 • Skowroń J.: Wartości dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu środowiska pracy ustalane w Unii Europejskiej, VERLAG DASHOFER Sp. z o. o., Warszawa, 2008
 • Starek A., Szymczak W., Zapór L.: Hematological effects of four ethylene glycol monoalkyl ethers in short-term repeated exposure in rats., Arch. Toxicol, 2008, 82(2), s. 125-136
 • Zapór L.: Klasyfikacja szkodliwych substancji chemicznych. , (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium.), Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o. o., Warszawa, 2008
 • Zapór L., Gołofit-Szymczak M.: Czynniki biologiczne w środowisku pracy - ocena ryzyka zawodowego., Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2008, 2 (437), s. 6-9
 • Gołofit-Szymczak M., Zapór L.: Zagrożenia biologiczne w oczyszczalniach ścieków komunalnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426), s. 26-28
 • Kurowska E, Zapór L, Bal W.: Proteomic search for markers of nickel(II) exposure in chromatin of A549 cells., Toxicology Letters, 2007, s. 172,212
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: Rozporządzenie REACH - nowe prawo UE zwiększające bezpieczeństwo chemiczne., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 3(53), s. 5-16
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2006 r, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 1(51), s. 155-162
 • Skowroń J.: Czynniki rakotwórcze i mutagenne w świetle ustawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 5-43
 • Starek A., Jarosz J., Starek-Świechowicz B., Zapór L.: Haematological effects of 2-phenoxyethanol on vivo and haemolytic activity of 2-phenoxyacetic acid in vitro., Acta Toxicologica, 2007, 15, s. 39-48
 • Starek A., Zapór L.: Porównanie ostrego i podostrego działania hemolitycznego 2-metoksyetanolu i 2-butoksyetanolu u szczurów. VIII Konferencja Naukowa Interakcje Ksenobiotyków., Brak, Poznań, 04-05.06., 2007
 • Starek A., Zapór L, Gołofit-Szymczak M.: Hematological effects of 2-methoxyethanol and 2-bytoxyethanol in short-term repeated exposure in rats., Toxicology Letters, 2007, s. 172,125
 • Zapór L.: 1,3-Etylenotiomocznik. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 1(51), s. 57-95
 • Zapór L., Starek A., Golofit-Szymczak M.: Porównanie ostrego hemolitycznego działania pięciu eterów glikolu etylenowego po podaniu podskórnym szczurom. XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Brak, Katowice 25-28.09., 2007
 • Skowroń J.: Background information on occupational exposure limits by country and organization - Poland. Global occupational exposure limits for over 5,000 specific chemicals, Brak, Illinois, USA, 2006
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2005 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2006, 1(47), s. 205-210
 • Zapór L.: Adypinian bis(2-etyloheksylu). Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2006, 4(50), s. 23-45
 • Gołofit-Szymczak M., Skowroń J.: Zagrożenia mikrobiologiczne w pomieszczeniach biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 3 (404), s. 29-31
 • Skowroń J.: XLVII posiedzenie Międzynarodowej Komisji ds. NDS i NDN Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 1(402), s. 22
 • Zapór L.: Substancje niebezpieczne - ostrożnie! Benzotiazol, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 1(402), s. 24
 • Skowroń J.: XLI Posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 3(380), s. 31