Opis Jednostki Instytutu
 MaximizeMinimize

 

Profile of the laboratory’s activities:
 

The mechanical Vibration Laboratory, NA2, is engaged in the recognition, analysis and evaluation of hazards by way of mechanical vibrations present in the working environment. The framework of work undertaken includes work on new methods of measuring and evaluating mechanical vibrations, as well as research on the impact of vibration on the human body. The laboratory developed new technical solutions reducing vibration. The scope of laboratory activities includes also works on testing and evaluation of available protection means against vibration (among others testing of antivibration materials and gloves). Furthermore, the laboratory undertakes measurements and analysis of vibration in buildings also vibration and shock tests of equipment, mechanical and electronic devices. Extensive educational activities are also operated within the framework of the CIOP’s Education Centre (courses, training, postgraduate studies, consultations to OSH services, employers and employees, etc.).

 

 • studies and evaluation of occupational risk related to exposure to vibration
 • research on the impact of vibration on the human body,
 • work on new methods of measuring and evaluating mechanical vibrations,
 • testing and assessment of attenuation and vibration-insulating properties of materials protecting against vibration
 • testing and assessment of the properties of anti vibration gloves and selecting appropriate ones for given models of vibrating tools.
 • development new technical solutions reducing vibration,
 • measurements and analysis of vibration in buildings,
 • vibration and shock tests of equipment, mechanical and electronic devices.

Laboratory Manager
Piotr Kowalski Ph.D. (Eng.)
phone: (+48 22) 623 32 53, fax: (+48 22) 623 46 54
e-mail: pikow@ciop.pl 

Offer
 MaximizeMinimize
 
Employees
 MaximizeMinimize
Projects
 MaximizeMinimize
Opportunities of using a smart piezoelectric material in the preparation of the adapter for the measurement of mechanical vibration parameters, taken into account factors relating to the work process.
Project manager - Piotr Kowalski Ph.D. (Eng.)
Contractor -
show more
A model of combine exposure to whole-body and hand-arm mechanical vibrations in the working environment
Project manager - Piotr Kowalski Ph.D. (Eng.)
Contractor -
show more
Development of a model of a semi-active system of reducing mechanical vibrations at workstations
Project manager - Dariusz Pleban Ph.D. (Eng.)
Contractor -
show more
Publication
 MaximizeMinimize
 • Rejman M., Zając J., Kowalski P. : Ocena modeli elementów obuwia ochronnego wykonanych z materiałów antywibracyjnych – wyniki badań własnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2021, 1(592), s. 24-27
 • Kowalski P., Zając J. : Szybka kamera w środowisku pracy – możliwości zastosowania przy pomiarach drgań mechanicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 12(591), s. 27-29
 • Zając J., Kowalski P., Rejman M.: Drgania o ogólnym działaniu na wybranych stanowiskach pracy w firmach zajmujących się przeróbką surowców mineralnych – wyniki badań własnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 5(584), s. 26-28
 • Kowalski P., Zając J.: Influence of vertical and horizontal whole‑body vibration on some psychomotor and cognitive functions of employees age 50+ (pilot study)., Journal of Vibroengineering, 2017, Vol. 19, Issue 3, s. 2174‑2179
 • Kowalski P., Zając J.: Test bench for the simulation of low frequency whole-body vibration., (W: Materiały - XVII Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control, Gniew 22-25 maja, 2016), CIOP-PIB, 2016
 • Zając J., Kowalski P.: Metoda badania materiałów i ustrojów do ochrony przed drganiami mechanicznymi na nowym stanowisku laboratoryjnym CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 5, s. 17-19
 • Zając J.: Badania skuteczności rękawic antywibracyjnych z uwzględnieniem niepewności pomiarów w warunkach laboratoryjnych i terenowych, Pomiary Automatyka Kontrola, 2014, 12, s. 1127-1131
 • Kowalski P., Zając J. : Zagrożenie drganiami mechanicznymi użytkowników pojazdów jednośladowych - wyniki badań własnych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 4 (499) , s. 8-11
 • Kowalski P., Martynowicz P., Zając J.: Analiza symulacyjna semiaktywnego układu redukcji drgań fotela operatora samojezdnej maszyny roboczej, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 2, s. 157-160
 • Kowalski P., Zając J.: Research on simultaneous impact of hand-arm and whole-body vibration, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 1, s. 59-66
 • Kowalski P.,Zając J. : Możliwości wykorzystania piezolaminatów do badania drgań mechanicznych oddziałujących przez kończyny górne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 8 (491) , s. 24-25
 • Kowalski P. : Examining the Effectiveness of Anti-Vibration Gloves With a Neural Network, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 3, s. 241-247
 • Kowalski P. : Drgania i hałas w pojazdach drogowych , 2007, 5 (428) , s. 10-13
 • Bajkowski J., Tadzik P., [i inni]: Odpowiedź układu belkowego z tłumieniem materiałami granulowanymi na wymuszenie impulsowe, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Dąbrowski A., Koton J., Tadzik P.: Elektryczne i spalinowe przenośne pilarki łańcuchowe do drewna, CIOP, Warszawa, 2001
 • Engel Z., Zawieska W. M., Kowalski P.: Możliwość wskaźnikowej oceny ryzyka ze względu na drgania, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Harazin A., Koton J.: Drgania mechaniczne - dokumentacja, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 1
 • Koton J.: Hałas ultradźwiękowy, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Koton J., Kowalski P., Szopa J., Tadzik P.: Dobór środków ochrony indywidualnej w profilaktyce zespołu wibracyjnego, CIOP, Warszawa, 2001
 • Koton J., Szopa J.: Drgania mechaniczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Koton J., Szopa J.: Drgania mechaniczne - procedura, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 1
 • Koton J., Szopa J., Tadzik P.: Nowe metody pomiaru i oceny drgań mechanicznych w środowisku pracy, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Koton J., Szopa J., Tadzik P.: Dobór rękawic chroniących przed drganiami do prac ręcznymi narzędziami wibracyjnymi, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Mikulski W., Tadzik P.: Poziom mocy akustycznej wzorcowego źródła dźwięku - badania porównawcze, (W: Materiały XXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych), Brak, Gliwice - Wisła, 2001
 • Mikulski W., Tadzik P.: Niepewność wyznaczania poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 6
 • Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Augustyńska D., Kaczmarska A., Śliwińska-Kowalska M., Kameduła M.: Nowelizacja wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu infradźwiękowego ultradźwiękowego w środowisku pracy, Medycyna Pracy, 2001, 3
 • Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Koton J., Augustyńska D.: Hałas ultradźwiękowy - procedura pomiarowa, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 2
 • Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Koton J., Śliwińska-Kowalska M., Kameduła M., Augustyńska D.: Hałas ultradźwiękowy - dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 2