Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

 

44. edycja

 

 

W dniu 29 lutego 2016 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została ogłoszona 44. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

 

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

 

KATEGORIE KONKURSU

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

  • kategoria A - rozwiązania techniczne i technologiczne,
  • kategoria B - prace naukowo-badawcze,
  • kategoria C - przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.

 Termin składania wniosków do 31 sierpnia 2016 r.

 Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi
do 31 grudnia 2016 r.

 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83
e-mail: ciop@ciop.pl

 

 Fundatorzy / Sponsorzy 44. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Warunków Pracy

  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych  • Urząd Dozoru Technicznego  • Jeronimo Martins Polska S.A.
  • FCA Poland S.A.  • KGHM Polska Miedź S.A.  • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

 

 
Co nowego

 

Nagrodzone prace w XXV jubileuszowej edycji Konkursu na Plakat Bezpieczeństwa Pracy 2016  pn. "Bezpieczeństwo przede wszystkim"

 

zobacz