Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

Odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR) Odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR)
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
Współpraca międzynarodowa Współpraca międzynarodowa
<b>PROGRAM WIELOLETNI</b> PROGRAM WIELOLETNI
<b>Certyfikacja Osób</b> Certyfikacja Osób
<b>Certyfikacja Systemów Zarządzania</b> Certyfikacja Systemów Zarządzania
<b>Certyfikacja wyrobów i ocena zgodności wyrobów na oznakowanie CE </b> Certyfikacja wyrobów i ocena zgodności wyrobów na oznakowanie CE
<b>BADANIA</a> BADANIA
<b>Badania psychologiczne kierowców</b> Badania psychologiczne kierowców
<b>WZORCOWANIE</a> WZORCOWANIE
Serwis nt. przeciwdziałania <b>poważnym awariom przemysłowym</b> Serwis nt. przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym
<b>Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena i ergonomia</b> PAKIET EDUKACYJNY dla uczelni Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena i ergonomia PAKIET EDUKACYJNY dla uczelni
Komputerowy system <b>STER</b> wspomagający prowadzenie działań z zakresu bhp (<b>wersja 8.5</b>) Komputerowy system STER wspomagający prowadzenie działań z zakresu bhp (wersja 8.5)
Program <b>MIKRO-BHP </b> wspomagający prowadzenie <b>oceny ryzyka zawodo-<br>wego</b>, dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw Program MIKRO-BHP wspomagający prowadzenie oceny ryzyka zawodo-
wego
, dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw
<b>DOKUMENTACJA POWYPADKOWA ON-LINE</b> - interaktywna bezpłatna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych DOKUMENTACJA POWYPADKOWA ON-LINE - interaktywna bezpłatna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych

Bazy danych i aplikacje bhp CIOP-PIB

Czynniki zagrożeń zawodowych

Wydawnictwa bhp CIOP-PIB

Tematy związane z bhp
na stronach CIOP-PIB


Komora klimatyczna Komora klimatyczna
Program PROGRESS<br>sekcja Warunki Pracy Program PROGRESS
sekcja Warunki Pracy
Wersja testowa systemu informacyjnego IMGW-PIB
Sprawdź indeks UV
Silne promieniowanie słoneczne
może być szkodliwe.
Misja Instytutu

Aktualno¶ci

Rekrutacja: STUDIA PODYPLOMOWE "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy". Terminy rozpoczęcia:
- 12.05.2014 r. (dwusemestralne)

Zapraszamy do odwiedzania pilotażowej wersji NOWEGO PORTALU CIOP-PIB upowszechniającego wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pod adresem: http://portal.ciop.pl

Zapraszamy do udziału w seminarium pt. „Stres w pracy”, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2014 w Warszawie

Zaktualizowana wersja "Bazy Wiedzy o Zagrożeniach Chemicznych i Pyłowych" CHEMPYŁ w NOWYM PORTALU CIOP-PIB. Zapraszamy do odwiedzania.

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Komunikacja dla bezpieczeństwa”, która odbędzie się w dniu 13-14 maja 2014 w Płocku

Rozpoczęła się XXIII edycja Konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. "Komputerowy Świat". Zapraszamy do nadsyłania prac do dnia 23 czerwca 2014

NOWA OFERTA szkoleń w CIOP-PIB - szkolenia specjalistyczne i okresowe (także w technologii e-learning dla osób kierujących pracownikami i pracowników administracyjno-biurowych)

"Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena i ergonomia" - ON-LINE - zapraszamy do zapoznania się z podstawami bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy

Aktualno¶ci

Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93