Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

W dniach 25-29 października 2021 r. jest obchodzony Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, poświęcony problemom mięśniowo-szkieletowym związanym z pracą. Tej problematyki będzie dotyczyło posiedzenie Rady Ochrony Pracy zaplanowane na 26 października. Podczas Tygodnia ogłoszone także zostaną wyniki krajowej edycji europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk. Więcej informacji na stronie kampanii „Dźwigaj z głową”.

Więcej w wersji desktopLiniaLinia

Konferencja poświęcona zagrożeniom mięśniowo-szkieletowym

Najbliższa konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt. „Nowoczesna ergonomia” będzie dotyczyła rozwiązywania problemów w zakresie zagrożeń mięśniowo-szkieletowych za pomocą nowoczesnych technologii, rozwiązań organizacyjnych i edukacyjnych. Podczas konferencji zostaną również przedstawione dobre praktyki w tym zakresie. Konferencja odbędzie się w trybie online 4 listopada 2021 r. i będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym poprzez kanał CIOP-PIB w serwisie YouTube.

Więcej w wersji desktopWięcej w wersji mobilnejLinia

Karty Liderów Bezpiecznej Pracy 2022-2024

W dniach 12-18 października 2021 r. obradowała (w trybie zdalnym) Komisja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Po analizie złożonych 25 Wniosków Komisja podjęła decyzję o przyznaniu czterech nominacji dla nowych członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz 20 Kart Liderów Bezpiecznej Pracy. Jeden wniosek został odrzucony. Wyniki oceny zostaną ogłoszone podczas konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, 4 listopada 2021 r. Nominacje i Karty Liderów zostaną wręczone 30 listopada 2021 r. w Warszawie.

Więcej w wersji desktopWięcej w wersji mobilnejLinia

Konkurs O!ZNAKI PRACY - wernisaż wystawy fotograficznej i wirtualny przegląd filmów

Finał V edycji konkursu O!ZNAKI PRACY, którego tematem jest:. „Stary zawód – nowa rzeczywistość”, odbędzie się 15 listopada 2021 r. o godz. 17.00 w Warszawie (PROM Kultury, ul. Brukselska 23). Towarzyszyć mu będzie wernisaż wystawy fotografii nagrodzonych w konkursie.

pdfLinia

Kwartalnik PIMOŚP

W portalu CIOP-PIB udostępniono kwartalnik „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy” nr 3/2021 – wydawnictwo Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Znajdują się w nim m.in. dwie publikacje: dokumentacja dotycząca związków chromu oraz artykuł na temat zagrożeń frakcją respirabilną krystalicznej krzemionki w przemysłowych procesach wysokotemperaturowych. Wszystkie publikacje kwartalnika są udostępnione bezpłatnie.
Czasopismo przyjmuje również artykuły naukowe, niebędące pracami Komisji, dotyczące zagrożeń chemicznych, biologicznych, fizycznych i psychologicznych w środowisku pracy.

Więcej w wersji desktopWięcej w wersji mobilnejLinia

Podtrzymanie aktywności zawodowej starszych pracowników

W dobie postępującego starzenia się społeczeństwa konieczne jest dbanie o utrzymanie sprawności psychofizycznej, umożliwiające jak najdłuższe uczestniczenie w życiu zawodowym osób dojrzałych. Obniżenie poziomu sprawności starszych pracowników, przy jednoczesnym niedostosowaniu wykonywanych zadań do możliwości fizycznych, skutkuje obniżeniem ich samopoczucia i powolnym wycofywaniem się z życia zawodowego. W celu wspomożenia tworzenia warunków pracy, dostosowanych do możliwości osób starszych, w CIOP-PIB opracowano materiały przedstawiające zmiany zachodzące w starzejącym się organizmie oraz sposoby radzenia sobie z nimi:

Poradnik
Materiały informacyjne
Materiały szkoleniowe

Redukcja obciążenia mięśniowo-szkieletowego na stanowisku pracy powtarzalnej

Nieprawidłowo zaprojektowane stanowisko pracy, wymuszające: przyjmowanie nienaturalnych i niewygodnych pozycji ciała, konieczność stosowania dużych sił, wzmożone tempo pracy, brak przerw, wykorzystywanie narzędzi niedostosowanych do rodzaju wykonywanej pracy lub do wymiarów pracowników – mają negatywny wpływ na ich układ ruchu. W portalu CIOP-PIB można zapoznać się z materiałami prezentującymi metodę oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego oraz sposoby jego redukcji na stanowisku pracy powtarzalnej:

Zalecenia i przykłady dobrych praktyk
Procedura oceny zmęczenia mięśniowego
Materiały szkoleniowe

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska

www.ciop.pl