Aktualności FL

13.05.2022 r.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu (w formie warsztatowej) związanym z opracowanym w Instytucie  (w ramach programu wieloletniego) programem komputerowym INTEGRON.

Program INTEGRON jest przeznaczony do oceny obciążenia i ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych pracownika powiązanego z wykonywaniem czynności pracy. Ocena opera się na danych wejściowych charakteryzujących pozycję ciała i wywieraną siłę podczas każdej z czynności pracy składających się na kolejne operacje dnia pracy. W przypadku obciążenia przekraczającego dopuszczalne poziomy program wskazuje na najbardziej obciążające czynniki oraz dostarcza propozycji odnośnie zmian w procesie pracy.

Szkolenie, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. w CIOP-PIB w Warszawie będzie miało charakter warsztatowy. Podczas szkolenia zostaną przedstawione:

a) podstawowe czynniki obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;

b) metody oceny obciążenia i ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanej w programie INTERGON metody SHIFTRISK;

c) zasady korzystania z programu INTERGON.

 

W części warsztatowej szkolenia uczestnicy przeprowadzą ocenę, z wykorzystaniem program INTERGON, obciążenia na przykładowych stanowiskach pracy.

 

Czas trwania – 6 godzin; Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy korzystają z własnych laptopów.

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu

Pracownia Biomechaniki CIOP-PIB

e-mail: daliu@ciop.pl

 

 

8.04.2022

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy doudziałuw XIX Międzynarodowej Konferencji Zwalczania Hałasu Noise Control 2022. Konferencja odbędzie się w dniach 26-29 czerwca 20222 r. w Zamku Biskupów w Lidzbarku Warmińskim.

W programie konferencji, wzorem lat poprzednich, zaplanowaliśmy m.in. sesje przemysłowe, podczas których będą prezentowane rozwiązania/projekty/inwestycje/problemy w trakcie realizacji, związane z ograniczeniem narażenia przedstawicieli przedsiębiorstw na hałas (w tym infra- i ultradźwiękowy) oraz drgania mechaniczne, a także ograniczeniem hałasu środowiskowego. 

Serdecznie zapraszamy do wystąpienia podczas konferencji!

 

Szczegółowe informacje na stronie www.ciop.pl/noise_22

 

 

5.04.2022

 

Powszechnie wiadomo, żeekspozycja na zimno m.in. zmniejsza zdolność do wykonywania wysiłku, wydłuża czas reakcji, zmniejsza siłę skurczu mięśni, czy upośledza precyzję ruchów (zmniejszenie sprawności manualnej). W takich warunkach można zaobserwować także obniżenie wydajności pracy, jak i wzrost częstości wypadków.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wyników badań naukowych z zakresu bezpieczeństwa pracy do współpracy w projekcie pt. „Badanie wpływu mikroklimatu chłodnego i zimnego na odpowiedzi fizjologiczne pracownika podczas wykonywania prac manualnych”. Projekt jest realizowany przez CIOP-PIB w ramach V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Głównym celem projektu jest określenie wpływu niskich wartości temperatury powietrza na wybrane wskaźniki fizjologiczne pracowników w środowisku chłodnym i zimnym.

Przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą zaprosimy na bezpłatne seminarium (online, wrzesień 2022 r.) dotyczące wpływu mikroklimatu chłodnego i zimnego na odpowiedzi fizjologiczne pracownika podczas wykonywania prac manualnych. Przewidywany czas seminarium wraz z dyskusją max. 2 godziny.

Podczas seminarium omówiony m.in. jak wykonywanie czynności manualnych w środowisku zimnym/chłodnym wpływa na wskaźniki fizjologiczne człowieka. Czy odczucia subiektywne pracowników zostały potwierdzone także w badaniach laboratoryjnych wskaźników fizjologicznych? Czy zastosowanie różnego rodzaju rękawic (rękawice podwójne/rękawice pojedyncze) wpłynęło na odpowiedzi fizjologiczne człowieka. Podczas seminarium zostanie także omówiona kwestia doboru rękawic do pracy w środowisku zimnym/chłodnym.

Liczymy również na dalszą współpracę w w/w tematyce.

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

dr Joanna Orysiak
Pracownia Obciążeń Termicznych CIOP-PIB
e-mail: joanna.orysiak@ciop.pl, tel. 22 623 32 59

 

 

 

20.01.2021 r.

 

Zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów do udziału w projekcie "Wpływ technologii i koncepcji produkcji w ramach Przemysłu 4.0  na metody zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych".

 

Szczegóły - PDF

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
Anna Skład
Zakład Zarządzania BHP CIOP-PIB
anskl@ciop.pl, tel. 22 623-36-92.