Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z konferencji „Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca”, która ukazała się w 9 numerze Bezpieczeństwa Pracy. Jednocześnie przypominamy, że konferencja nadal dostępna jest do odsłuchania na kanale youtube.

FilmLinia

W dn. 22-24.09 br. w Łodzi odbyło się XXI Sympozjum Higiena pracy - aktualne problemy, podczas którego wykład dotyczący krzemionki krystalicznej – problemów interpretacyjnych w świetle prawa wygłosiła dr Małgorzata Pośniak z CIOP-PIB. Ze względu na zainteresowanie jakie wzbudziło wystąpienie, w najbliższym czasie planowana jest organizacja spotkania online poświęconego tej tematyce. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie Aktualności bazy CHEMPYŁ.

Więcej w wersji desktopWięcej w wersji mobilnejLinia

CHEMPYŁ

Na stronie Aktualności CHEMPYŁ pojawiła się informacja nt nowych metod oznaczania furanu, rozpuszczalnych związków wolframu, benzydyny, dinitrotoluenu i żelazowanadu w środowisku pracy, które ukazały się w 1 i 2 nr PIMOŚP z 2021 r.

Więcej w wersji desktopWięcej w wersji mobilnejLinia

Zapraszamy do śledzenia informacji w zakładce Szkolenia. W najbliższym czasie zapraszamy na bezpłatne szkolenia podstawowe, nt „SUBSTANCJE CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY – CZY WIEM Z CZYM PRACUJĘ” przeznaczone dla pracowników i pracodawców mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Szczegółowe terminy szkoleń podane zostaną na stronie

Więcej w wersji desktopWięcej w wersji mobilnejLinia

BIOINFO

Wprowadzone zostały nowe dane do serwisu BIOINFO w zakresie szkodliwych czynników biologicznych, ułatwiające ocenę ryzyka zawodowego w zakładach pracy – Listy kontrolne dla pracowników archiwów oraz zakładów przetwórstwa mięsnego.

Więcej w wersji desktopWięcej w wersji mobilnejLinia

Zachęcamy do zaglądania do zakładki Mikroorganizmy w obiektywie - można tu znaleźć ciekawe zdjęcia mikroorganizmów wykonane przez biologów Pracowni Zagrożeń Biologicznych, zarówno w skali makro, jak i mikro.

Więcej w wersji desktopWięcej w wersji mobilnejLinia

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska

www.ciop.pl