Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt: „Dostawa manowakuometru".
TA/ZO-3/2020; Termin składania ofert: do dnia: 06 luty 2020 r., godz.: 10:00;

Zapytanie ofertowe pt: „Dostawa manowakuometru".

Znak postępowania: TA/ZO-3/2020

Termin składania ofert: do dnia:  06 luty 2020 r., godz.: 10:00

  • a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:  CIOP-PIB Sylwia Staroń, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa – pok. 6 (parter) – Kancelaria;
  • b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników)  na adres: sylsta@ciop.pl

 


Zapytanie Ofertowe TA/ZO-3/2020
Załączniki do ZO- wersja edytowalna
   
Informacja ws rozstrzygnięcia postępowania