Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt: „Usługa organizacji spotkania integracyjnego".
TU/ZO-1/2020; Termin składania ofert: do dnia: 03 luty 2020 r., godz.: 10:00;

Zapytanie ofertowe pt: „Usługa organizacji spotkania integracyjnego".

Znak postępowania: TU/ZO-1/2020

Termin składania ofert: do dnia:  03 luty 2020 r., godz.: 10:00

  • a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:  CIOP-PIB Sylwia Staroń, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa – pok. 6 (parter) – Kancelaria;
  • b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników)  na adres: sylsta@ciop.pl.

 

Zapytanie Ofertowe TU/ZO-1/2020
Załączniki do ZO- wersja edytowalna
  Wyjaśnienia oraz zmiana treści ZO
  Wyjaśnienia oraz zmiana treści ZO 2
Zestawienie złożonych ofert
  Informacja ws rozstrzygnięcia postępowania