Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-10/2015, 2015-05-08; Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem

Warszawa, dnia 08.05.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-10/2015

Nr ogłoszenia: 2015-061584

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - publikacja TED
SIWZ
Załącznik do SIWZ nr 1.1
Załącznik do SIWZ nr 1.2
Załącznik do SIWZ nr 1.3
Załącznik do SIWZ nr 1.4
Załącznik do SIWZ nr 1.5
Załącznik do SIWZ nr 1.6
Załącznik do SIWZ nr 1.7
Załącznik do SIWZ nr 1.8
Załącznik do SIWZ nr 1.9
Załącznik do SIWZ nr 1.10
Załącznik do SIWZ nr 1.11
Załącznik do SIWZ nr 1.12
Załącznik do SIWZ nr 1.13
Załącznik do SIWZ nr 1.14
Benchmarks PassMark - High CPU z dnia 15.04.2015
Benchmarks PassMark - High GPU z dnia 15.04.2015
Benchmarks PassMark - Middle CPU z dnia 15.04.2015
Benchmarks PassMark - Middle GPU z dnia 15.04.2015
Zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 1.1 po zmianach
Załącznik nr 1.2 po zmianach
Załącznik nr 1.3 po zmianach
Załącznik nr 1.4 po zmianach
Załącznik nr 1.5 po zmianach
Załącznik nr 1.6 po zmianach
Załącznik nr 1.11 po zmianach
Załącznik nr 1.12 po zmianach
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
Wyjaśnienia dla Wykonawców 2
Ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie - ogłoszenie TED
Wyjaśnienia dla Wykonawców 3
Wyjaśnienia dla Wykonawców 4
Wyjaśnienia dla Wykonawców 5
Informacji o wyniku postępowania