Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-16/2015, 2015-04-14; Postępowanie w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń w budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na postępowanie w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń w  budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie 

Warszawa, dnia 14.04.2015 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-16/2015

Nr ogłoszenia:

Informacja o wyniku postępowania
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - publikacja TED