Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Przeprowadzenie badań ankietowych służących ocenie psychospołecznych warunków pracy
NE/ZO-41/2020; Termin składania ofert 03.12.2020 r. godz. 11:00

Zapytanie ofertowe pt.:

 

Przeprowadzenie badań ankietowych służących ocenie psychospołecznych warunków pracy

Znak postępowania: NE/ZO-41/2020

 

Termin składania ofert 03.12.2020 r. godz. 11:00

 
 

Zapytanie ofertowe
Załączniki do ZO w wersji edytowalnej
   
  Informacja w sprawie rozstrzygnięcia postępowania