Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt.: Organizacja konferencji on-line dla minimum 500 uczestników w ramach wniosku tematycznego NPZ pn. "Upowszechnianie wybranych metod przeciwdziałania narażeniu na stres i zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym", realizowanego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym
TU/ZO-33/2020; Termin składania ofert 16.11.2020 r. godz. 11:00

Zapytanie ofertowe pt.:

 

Organizacja konferencji on-line dla minimum 500 uczestników w ramach wniosku tematycznego NPZ pn. "Upowszechnianie wybranych metod przeciwdziałania narażeniu na stres i zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym", realizowanego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym

 

 

Znak postępowania: TU/ZO-33/2020

 

Termin składania ofert 16.11.2020 r. godz. 11:00

 
 

Zapytanie ofertowe
Załączniki do ZO w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla wykonawców
   
Informacja w sprawie rozstrzygnięcia postępowania