Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie Ofertowe pt. "Dostawa mikrobiologicznego próbnika powietrza typu Coriolis"
TA/ZO-36/2020; Termin składania ofert 17.11.2020 r. godz. 11:00

Zapytanie ofertowe pt.:

 

Dostawa mikrobiologicznego próbnika powietrza typu Coriolis 

Znak postępowania: TA/ZO-36/2020

 

Termin składania ofert do dnia 17.11.2020 r. do godz. 11:00

 
 

Zapytanie ofertowe
Załączniki do ZO w wersji edytowalnej
   
   Informacja w sprawie rozstrzygnięcia postępowania