Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia pt. "Skaner 3D do pomiarów antropometrycznych"
Termin składania ofert do dnia 06.11.2020 r. godz. 10:00

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny. 
Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 06.11.2020r. godz. 10:00 na adres: zajab@ciop.pl

 


 

Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik nr 1. "formularz ofertowy" w wersji edytowalnej