Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia na oprogramowanie BK Conncet Sound Quality Metrics 8405-G-N
Termin składania ofert do dnia: 15.07.2020 r. do godz. 10:00

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny.

 

Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 15 lipca 2020.r godz. 10:00 na adres: zajab@ciop.pl

Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik "formularz ofertowy"
,