Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt. "Przeprowadzenie badań ankietowych związanych z oceną psychospołecznych warunków pracy i postaw wobec pracy oraz ich zmian w czasie"
NE/ZO-10/2020; Termin składania ofert 21.05.2020 r. godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe pt. "Przeprowadzenie badań ankietowych związanych z oceną psychospołecznych warunków pracy i postaw wobec pracy oraz ich zmian w czasie".
Znak postępowania: NE/ZO-10/2020
Termin składania ofert  do dnia: 21.05.2020 r. godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do CIOP-PIB).

Dopuszcza się złożenie oferty:

    • a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: CIOP-PIB, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa – pok. 6 (parter) – Kancelaria;
    • b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników)  na adres: ilnie@ciop.pl.         

 

Zapytanie Ofertowe NE/ZO-10/2020
Załączniki do ZO - wersja edytowalna
  Wyjasnienia treści ZO
  Informacja w sprawie rozstrzygnięcia postępowania