Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2009-12-09
Znak: EZ/ZP-nn/2009

OGŁOSZENIE  wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie prac porządkowych w  pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych oraz pozostałych wnętrzach budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 16, w terminie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych oraz pozostałych wnętrzach budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 16, w terminie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r., prowadzonego w trybie „zapytanie o cenę”, na podstawie art. 69-73 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), do realizacji zamówienia została wybrana oferta nr 1 firmy :

Firma Usługowa MIDIS, Mirosław Sieńko ul. Okińskiego 1/6,02-115 Warszawa