Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
OZ-231-2/2022; 2022-01-25; Konsultacje rynkowe na „Serwis pogwarancyjny infrastruktury informatycznej: serwerowego systemu wsparcia portalu i poczty elektronicznej wraz z systemem bezpieczeństwa oraz siecią lokalną i jej połączeniem z Internetem"

 

Konsultacje rynkowe na „Serwis pogwarancyjny infrastruktury informatycznej: serwerowego systemu wsparcia portalu i poczty elektronicznej wraz z systemem bezpieczeństwa oraz siecią lokalną i jej połączeniem z Internetem"

Warszawa, dnia 25.01.2022 r.

Nr sprawy: OZ-231-2/2022

Nr ogłoszenia:

Regulamin konsultacji rynkowych
Ogłoszenie - Załącznik nr 1
Wzór zgłoszenia
Specyfikacja - Załącznik nr 3 i nr 4