Public orders
List
Description
Announcement Result
NE/ZP-7/2021; Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na "Usługa związana z doborem i zapewnieniem osób do badań naukowych (próba losowa) oraz zapewnieniem pomieszczeń do przeprowadzenia badań poza siedzibą CIOP-PIB w Warszawie i Łodzi"

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: "Usługa związana z doborem i zapewnieniem osób do badań naukowych (próba losowa) oraz zapewnieniem pomieszczeń do przeprowadzenia badań poza siedzibą CIOP-PIB w Warszawie i Łodzi"

Warszawa, 09.09.2021

Case number: NE/ZP-7/2021

Announcement number:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ z załącznikami
Formularze w wersji edytowalnej
Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty