Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NO/ZP-69/2015, 2015-12-03; Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu i budowę zestawu do badań izolacyjności i mikroklimatu wewnątrz rękawicy

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu i budowę zestawu do badań izolacyjności i mikroklimatu wewnątrz rękawicy

Warszawa, dnia 03.12.2015 r.

Nr sprawy: NO/ZP-69/2015

Nr ogłoszenia: 178033 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania