Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-68/2015, 2015-11-16; Sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym

Warszawa, dnia 16.11.2015 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-68/2015

Nr ogłoszenia: 167073 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania