Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-63/2015, 2015-10-23; Przetarg nieograniczony na dostawę analizatora do automatycznego barwienia metodą Grama z wyposażeniem

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora do automatycznego barwienia metodą Grama z wyposażeniem

Warszawa, dnia 23.10.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-63/2015

Nr ogłoszenia: 155091 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja o wyniku postępowania