Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-61/2015, 2015-10-21; Przetarg nieograniczony na dostawę oscyloskopu sygnałów mieszanych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oscyloskopu sygnałów mieszanych

Warszawa, dnia 21.10.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-61/2015

Nr ogłoszenia: 153879 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja o wyniku postępowania