Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-60/2015, 2015-10-15, Przetarg nieograniczony na dostawę kamery wideo wraz z akcesoriami

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kamery wideo wraz z akcesoriami

Warszawa, dnia 15.10.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-60/2015

Nr ogłoszenia: 150461 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja o wyniku postępowania