Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-56/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę komory klimatycznej.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komory klimatycznej do Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Warszawa, dnia 02.10.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-56/2015

Nr ogłoszenia: 144345 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania