Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NO/ZP-55/2015, 2015-09-03; Przetarg nieograniczony na dostawę stanowisk do badania penetracji wobec aerozoli ciekłych oraz stałych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę stanowisk do badania penetracji wobec aerozoli ciekłych oraz stałych

Warszawa, dnia 03.09.2015 r.

Nr sprawy: NO/ZP-55/2015

Nr ogłoszenia: 130255 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania